Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miten näkisitte uuden alkoholilain vaikuttavan Restamaxin liiketoimintaan?

Answer 

Lähtökohtaisesti kaikki helpotukset lainsäädännössä ovat Restamaxille helpotus. Nykytiedon valossa uusi alkoholilaki toisi useita pieniä helpotuksia yhtiölle. Kokonaisuutena merkitys tulokseen on vähäinen ja emme anna sille ennusteissamme painoa. Restamaxin kannalta paljon tärkeämpää on uuden alkoholilain viitoittama suunta pitkällä aikavälillä. Nykyisten lievennysten jälkeen on vaikea uskoa, että laki tulevaisuudessa enää kiristyisi, vaan jatkossa suunta on kohti eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä vie toki aikaa (useita hallituskausia).