Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titanium H2'17

Inderes Q&A 11.03.2018 9:53 Titanium

Huomenta! Teillä on hyvin kattava selvitys Titaniumista täällä. Mutta olisiko viime hetken tietoa ennen ensi viikon tulosjulkistusta vai onko oletus, että ennusteenne 2017 on edelleen relevantti. Kiitos tiedosta!

Answer 

Hei,

Julkaisimme PRE-kommentin pe 9.3. Se on luettavissa täältä (https://www.inderes.fi/uutiset/titanium-h2-ensi-viikon-torstaina-yhtio-t...).

Titanium julkistaa historiansa ensimmäisen puolivuotistuloksen ensi viikon torstaina. Yhtiön H2 on sujunut hyvin ja yhtiö jatkaa vahvaa kasvuaan Hoivakiinteistöt-rahaston vetämänä. Yhtiön pitäisi ohjeistaa selvää kasvua vuodelle 2018. Lisäksi johdon kommentit mahdollisista uusista tuotteista on yksi raportin kiinnostavimpia asioita.

Ennustamme Titaniumin H2-liikevaihdon kasvaneen 20 %:lla 5,1 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvua ajaa Hoivakiinteistöt-rahasto, jonka koko luokka on kasvanut H2:lla selvästi (GAV 2017 lopussa 266 MEUR). Rahaston tuotot ovat olleet hyvällä tasolla ja Titanium tulee kirjaamaan hyvät tuottosidonnaiset palkkiot H2:lta rahaston osalta. Asuntorahaston myynti on jäänyt odotuksistamme selvästi H2 aikana, mutta sen merkitys konsernille on edelleen pieni. Hoivakiinteistöt-rahaston hyvä kehitys paikkaa Asuntorahaston vaisua kehitystä.

Osakeannin kuluista ja liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto on laskelmiemme mukaan 2,9 MEUR. Oikaistu liikevoittomarginaali pysyy erinomaisella tasolla (H2’17: 58 %) johtuen yhtiön poikkeuksellisen matalasta kulurakenteesta. Ennustamme yhtiön jakavan 0,44 euron osingon. Osinko vastaa 80 %:n voitonjakosuhdetta oikaistuista osakekohtaisesta tuloksesta (2017e: 0,55 euroa). Tase on osakeannin jälkeen selvästi ylikapitalisoitunut ja yhtiöllä olisi varaa jakaa ennustettamme suurempikin osinko. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että yhtiö haluaa säilyttää selkeää liikkumavaraa mahdollisia yritysostoja silmällä pitäen.

Ennustamme Titaniumin 2018 liikevaihdon kasvavan 23 %:lla 12 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton 16 %:lla 6,7 MEUR:oon. Kasvun ajurina toimii edelleen Hoivakiinteistöt-rahasto. Rahaston kokoluokan kasvaessa tulee Titaniumin liikevaihto painottumaan 2018 selvästi aiempaa enemmän ennustettaviin ja jatkuviin hallinnointipalkkioihin, tuotto- ja kohdehankintapalkkioiden suhteellisen osuuden laskiessa. Titaniumilla on Hoivakiinteistöt-rahastoon varsin hyvä näkyvyys johtuen pitkästä hankekannasta. Näin ollen yhtiön ohjeistuksen tulisikin heijastella selvän kasvun jatkumista.

Itse numeroiden lisäksi raportissa huomio kohdistuu johdon kommentteihin uusiin tuotteisiin liittyen. Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvaista Hoivakiinteistöt-tuotteesta ja yhtiön olisikin ensiarvoisen tärkeää saada laajennettua tuotetarjontaansa tulevien vuosien aikana. Myös johdon kommentit liittyen jakelukentässä tapahtuneisiin muutoksiin (UB:n Suomen Pankkiiriliikkeen hankinta) ovat kiinnostuksen kohteena.