Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei. Voisitteko selventää tuota varainhoidon toimintaa yksinkertaistaen? Esimerkiksi tapaus Titanium. Mitä yhtiö tekee ja mistä se saa tuottonsa? Yhtiöllä on siis päätuote tuo hoivakiinteistöt rahasto mutta voisiko koko kuvion avata jotenkin yksinkertaistaen, miten toiminta muodostuu tuotoksi Titaniumiin sijoittaneelle?

Answer 

Hei,

Titanium on profiililtaan varainhoitoon keskittyvä konserni. Yhtiön hallinnoitavat varat (AUM, assets under management) olivat H1’17:n lopussa 257 MEUR. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt kiinteistövarainhoitoon ja yhtiön hallinnoitavasta varallisuudesta 74 % on yhtiön kahdessa kiinteistöihin sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa (Hoivakiinteistö ja Asunto).

Titaniumin liikevaihto koostuu kolmesta pääkomponentista: hallinnointipalkkiot (palkkio omaisuuden hoitamisesta), tuottosidonnaiset palkkiot (rahaston sovitusta tuotosta ylimenevää tuottoa koskeva palkkio) sekä muut tuotot (merkintä ja lunastuspalkkiot sekä erilaiset transaktiopalkkiot). Arvioimme 2017 Titaniumin palkkiotuottojen jakauman olevan seuraavanlainen: 50 % hallinnointipalkkiot, 17 % tuottosidonnaiset ja 33 % muut. Arviomme mukaan jakelijoiden osuus Titaniumin uusmyynnistä on merkittävä. Osa palkkiotuotoista menee siten yhtiön jakelukumppaneille.

IPO-video https://www.inderes.fi/videot/titanium-oyj-yhtioesittelytilaisuus-2692017
ROAST https://www.inderes.fi/videot/roast-titanium
Laaja raportti https://www.inderes.fi/titanium-sijoitustutkimus-voimakkaasti-kasvava-om...