Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tavoitehintanne Wärtsilälle on tällä hetkellä 54 euroa. Kurssikäyrästä voidaan nähdä, että Wärtsilä pomppasi tammikuun reilun 40 euron hinnasta nopeasti tuonne 54 euron hujakoille. Miten hyvin osasitte ennakoida kurssiloikan tavoitehintanne päivityksillä alkuvuonna peilaten markkinahinnan muutokseen? Ainakin tällä hetkellä 54 euroa näyttää olevan juuri kohdallaan markkinahintaa verraten. Onko teillä joku oma systeemi/palautemekanismi millä seuraatte suositustenne ajoituksen onnistumista, paikkansapitävyyttä, tuottoja tai yleisemmin suositusten laatua kokonaisvaltaisemmin? Kaikenkaikkiaan Free-käyttäjänä vuoden 2017 alusta olen ollut erittäin tyytyväinen palveluunne. Uudistutte nopealla temmolla ja ammattimaiseen tekemiseen on sopivan rento ote. Jatkakaa samaan malliin!

Answer 

Hei, tavoitehinnan asettelussa ja suosituksen toimivuudessa Wärtsilän suhteen ei Inderesillä ollut ainakaan alkuvuonna aihetta ylpeyteen. Yhtiön kolmijakoinen tilanne (kohtuulliset voimalamarkkinmat, tasainen huoltoliiketoiminta ja heikot merimoottorimarkkinat) on ollut tiedossa jo pidempään. Varsin hitaan ennnustetun tuloskasvun (max. 5 % /v) johdosta olemme pitäneet osakkeen arvostuskertoimia korkeina: vielä vuosien 2018 ja 2019 P/E-kertoimet ovat yli 20x. Kuitenkin varsin hyvän Q4-raportin sekä yleisesti positiivisen markkinasentimentin vaikutuksesta markkina on yllättävän pitkään ollut valmis hyväksymään Wärtsilälle korkeat arvostuskertoimet. Vasta Q1-raportin jälkeen on tiettyä pehmenemistä ollut havaittavissa ja vähennä-suosituksemme alkanut toimia. Tavoitehintamme taas on yhdistelmä fundamentti- ja relatiivisista arvostustekijöistä sekä odotetusta markkinasentimentistä. Jälkimmäisen tekijän osalta haasteet ovat usein varsin suuria. Joka tapauksessa tavoitehinta on alisteinen suositukselle eli näistä kahdesta huomion pitäisi olla ennen kaikkea suosituksessa.

Seuraamme luonnollisesti suositustemme laatua sisäisesti ja teemme tarvittavia johtopäätöksiä. Myös asiakkaalle yksittäisten suositusten osuvuuden seuraaminen on sikäli melko helppoa, että yhtiöraporteissamme (myös neljännesvuosiraporteissa) on suositushistoria viimeisten 12 kk:n ajalta eli ajankohta, suositus, tavoitehinta ja kulloinenkin osakekurssi.