Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Kemira
Recommendation: Reduce
Target price: 14.00 EUR
Share price: 15.54 EUR
Date: 7.2.2023 - 5:15 Recommendation: 26.10.2022

Kemira julkistaa Q4-raporttinsa ensi perjantaina noin klo 8.30. Konsensuksen odotuksissa on tuntuva liikevaihdon kasvu, jonka odotetaan myös vahvistaneen operatiivista tulosta selvästi vertailukauden tasosta. Tuloskasvun siivittämänä odotamme yhtiön myös korottavan osinkoaan. Vuoden 2023 ohjeistuksen osalta tulosodotukset ovat hieman alle erittäin hyvän vuoden 2022 tason.

Hintavetoinen kasvu jatkui Q4:llä

Ennustamme Kemiran Q4-liikevaihdon kasvaneen 24 % vertailukaudesta 892 MEUR:oon. Molempien segmenttien voimakkaan kasvun ajureina toimii arviomme mukaan edelleen reipasta tahtia ylöspäin kohonneet myyntihinnat, minkä lisäksi tukea tulee myös valuutoista. Volyymien odotamme sen sijaan kehittyneen melko vakaasti pois lukien Venäjän myynnin päättymisen lievä vaikutus. Odotamme Pulp & Paperin liikevaihdon kasvaneen pääasiassa hintojen nousun ansiosta 20 %, kun taas Industry & Waterin odotamme kasvaneen 30 % vertailukaudesta.

Odotamme selvää tuloskasvua

Ennusteemme Q4:n operatiiviseksi käyttökatteeksi on 126 MEUR:ssa, mikä on linjassa konsensuksen ennusteen kanssa ja vastaa Kemiralle kohtuullista 14,1 %:n käyttökatemarginaalia. Huolimatta muun muassa raaka-aineiden ja logistiikan hintojen huomattavasta noususta, odotamme marginaalin parantuneen vertailukaudesta. Tämän taustalla on lopputuotteiden hintojen nousun lisäksi Kemiran tuotannon maltillinen energian hintataso, joka on Q4:n korkeaa markkinahintaa matalampi. Q4:n ennusteemme ei sisällä kertaeriä, kun taas vertailukaudelle yhtiö kirjasi mittavat kertaerät. Tätä ja huomattavaa operatiivisen tuloksen kasvua heijastellen ennustamme Q4:n raportoidun osakekohtaisen tuloksen kohoavan 0,32 euroon. Ennustamme Kemiran kohottavan vuodelta 2022 maksettavan osakekohtaisen osingon 0,60 euroon, kun taas konsensuksen ennuste on 0,59 euroa osakkeelta.

Konsensus odottaa tuloksen laskevan vuonna 2023 hieman

Konsensuksen vuoden 2023 liikevaihdon ennuste on 3420 MEUR:ssa, kun taas operatiivisen käyttökatteen ennuste on 489 MEUR. Meidän ennusteemme ovat lähes linjassa konsensuksen ennusteiden kanssa. Siten odotuksissa on, että yhtiö ohjeistaa käytännössä vakaata liikevaihtoa ja lievästi laskevaa operatiivista tulosta vuodelle 2023. Arviommekin, että suhteellisen hyvästä kysyntäkuvasta huolimatta vahvan vuoden 2022 tulostasoon yltäminen on haastavaa, vaikka toisaalta energian hinnan tulokselle antaman tuen jatkuminen ei ole poissuljettua ja toisaalta myös UPM:n Uruguayn sellutehtaan startti antaa tulokselle tukea kuluvana vuonna.

Trade. (Kemira)

Analyst/Author

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 3 492,9 3 418,6 3 247,7
Growth rate 30,6% -2,1% -5,0%
EBIT 289,2 271,5 256,9
EBIT margin 8,3% 7,9% 7,9%
Adjusted EPS 1,40 1,31 1,24
Dividend 0,60 0,60 0,62
Adjusted P/E 11,2 11,9 12,6
EV/EBITDA 6,5 6,4 6,4
Dividend yield 3,8% 3,8% 4,0%
More details

Kemira is a global leader in sustainable chemical solutions for water intensive industries. We provide best suited products and expertise to improve our customers’ product quality, process and resource efficiency. Our focus is on pulp & paper, water treatment and oil & gas. In 2020, Kemira had annual revenue of around EUR 2.4 billion and around 5,000 employees. Kemira shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. www.kemira.com