Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Neste
Recommendation: Reduce
Target price: 48.00 EUR
Share price: 42.71 EUR
Date: 7.2.2023 - 5:15 Recommendation: 27.10.2022

Neste julkistaa Q4-raporttinsa keskiviikkona noin kello 9:00 ja tuloslive on seurattavissa täällä. Q4:n vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan ylittävän vertailukauden luvut selvällä marginaalilla, minkä taustalla on Öljytuotteiden selvästi parempi tulos. Merkittävää tuloskasvua heijastellen vuodelta 2022 maksettavaan osinkoon odotetaan huomattavaa korotusta edellisvuodesta. Tulosjulkistuksen yhteydessä huomio kohdistuu ohjeistuskommenttien lisäksi kommentteihin Uusiutuvien tuotteiden käynnistyvien investointien volyymi- ja marginaalinäkymistä kuluvalle vuodelle.

Odotuksissa selvä tulosparannus Öljytuotteiden avulla

Olemme tarkastaneet ennusteitamme marginaalisesti alaspäin ja odotamme Nesteen yltäneen Q4:llä 874 MEUR:n vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (aik. 903 MEUR). Tämä on melko hyvin linjassa konsensuksen vastaavan ennusteen kanssa ja vastaa huomattavaa tulosparannusta vertailukauden tasosta. Ennusteissamme tulosta on siivittänyt edelleen korkealla tasolla loppuvuonna säilynyt Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali etenkin dieselin rajoittuneen tarjonnan saattelemana. Uusiutuvien tuotteiden myyntivolyymien ennustamme yltäneen noin vertailukauden tasolle 775 ktonniin. Olemme tarkastaneet Uusiutuvien tuotteiden myyntikatteen ennusteemme aavistuksen vertailukauden alapuolelle. Tätä, kuluvana vuonna kasvavaa tuotantokapasiteettia, sekä sen myötä kohonneita kiinteitä kustannuksia heijastellen odotamme Uusiutuvien tuotteiden tuloksen laskeneen vertailukauden varsin vahvasta tasosta.

Operatiivista tulosparannusta heijastellen odotamme Q4:n osakekohtaisen tuloksen vahvistuvan 0,75 euroon. Vastaavasti merkittävää vuoden 2022 tulosparannusta heijastellen ennustamme Nesteen kohottavan osinkoaan 1,50 euroon, mikä on hieman konsensuksen ennusteen yläpuolella.

Huomio kiinnittyy kommentteihin Uusiutuvien tuotteiden volyymeista ja katteista

Odotamme Nesteen tuttuun tapaan kommentoivan lyhyen tähtäimen volyymi- ja marginaalinäkymiä sanallisesti. Öljytuotteiden tuotemarginaalit ovat pysytelleet edelleen historiallisiin tasoihin nähden korkealla tasolla. Tämä antaa Öljytuotteiden tulokselle hyvät eväät myös alkuvuoteen. Myös Uusiutuvien tuotteiden varsin hyvä kysyntänäkymä on ennallaan. Erityinen mielenkiinto tilinpäätöksen yhteydessä liittyy kuitenkin kommentteihin alkuvuonna käynnistyvien Singaporen laajennushankkeen ja Kalifornian yhteisyrityksen ylösajon aikataulusta, odotettavasta volyymikasvusta sekä marginaalivaikutuksesta vuodelle 2023.

Trade. (Neste)

Analyst/Author

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 26 331,6 27 536,6 23 908,0
Growth rate 73,8% 4,6% -13,2%
EBIT 2 514,3 2 386,5 2 843,3
EBIT margin 9,5% 8,7% 11,9%
Adjusted EPS 2,91 2,54 3,01
Dividend 1,50 1,30 1,50
Adjusted P/E 14,7 16,8 14,2
EV/EBITDA 10,9 10,8 9,1
Dividend yield 3,5% 3,0% 3,5%
More details

Neste Corporation is a leading independent northern European oil refining and marketing company. We focus on high-quality traffic fuels and other high value-added petroleum products with reduced environmental impact. Neste Marketing Ltd operates the Neste station chain. Neste service stations, unmanned stations and D stations for heavy traffic are ready to serve you and your car in the best possible way. Neste operates in Finland, Russia and the Baltic states.