Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kuinka kolmekymppinen Buffett tienasi rahansa?

Heikki Keskiväli on sijoittaja ja sijoituskirjailija, jonka ensiteos Tähtäimessä osakkeet julkaistiin v. 2020. Keskivälin kirjoitukset täydentävät Inderesin analyysipalvelun sisältöjä.

Saanen esitellä 32-vuotiaan Warren Buffettin, jolloin hän ansaitsi miljoona dollaria vuodessa - tai 8,8 miljoonaa dollaria vuodessa tämän päivän dollareissa mitattuna. Tässä kirjoituksessa tutkimme hieman tarkemmin, miten Buffett ylsi moisiin ansioihin. Tekstin lopusta löytyy linkki, jonka takaa löytyy 152 sivua täyttä kultaa: Berkshire Hathawayn aikakautta edeltäneet Buffett Partnership -kirjeet.

Monella aktiivisella rahastonhoitajalla (hedge fund manager) on käytössään niin sanottu 2/20-malli. Se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa sijoituksille tapahtuukaan, rahastonhoitajat saavat 2 % hallituista varoista ja 20 % vuoden mahdollisesti toteutuneista voitoista.

Vaikka rahastonhoitajat suoriutuisivat huonommin kuin markkina keskimäärin, tällainen palkitsemisjärjestelmä täyttäisi silti rahastonhoitajan taskut rahalla. ”Kiitos!”

Oheinen taulukko kokoaa tyypillisen 2/20-mallin lopputuloksen sijoittajille; 5 % tuotto ennen kuluja on lopulta vain 2 % tuotto kulujen jälkeen (kulut söisivät siis näillä luvuilla jopa 40 % kokonaistuotosta). Mutta Buffett halusi tehdä asiat eri tavalla.

Työskenneltyään kaksi vuotta mentorilleen Ben Grahamille, Buffett perusti 25-vuotiaana Buffett Associates -yhtiön, joka yhdistyi myöhemmin Buffett Partnershipin kanssa. Sen alkupääoma oli 105 100 dollaria; sijoittajat laittoivat sisään yhteensä 105 000 dollaria pääomia ja Buffett itse sijoitti 100 dollaria. Kuten hän asian ilmaisi: ”Ei tarvitse kahta kertaa arvata, kuka sijoitti satasen.”

Hän ei yksinkertaisesti pitänyt siitä, että hänelle maksettaisiin tyhjästä. Yhtiössä oli erilaisia kulurakenteita, mutta oheinen kuvakaappaus alkuperäisistä sijoittajakirjeistä avaa lähestymistapaa tarkemmin:

  • Sijoittajat saavat ensin 6 % perustuoton
  • Buffett saa 25 % mahdollisesti kertyneistä voitoista
  • Sijoittajat saavat loput 75 % kertyneistä voitoista
  • Jos tuotot jäävät alle 6 % perustuoton, nämä kertyvät tuleville vuosille
     


Buffett Partnershipin lähestymistapa suojeli sijoittajia tappioriskeiltä ja tarjosi samalla hänelle paljon tuottopotentiaalia.
 

Oi, miten hän ottikaan kaiken irti kannustinjärjestelmästä. Buffett Partnership jätti nopeasti kaikki tärkeimmät indeksit varjoonsa, etenkin aikansa tärkeimmän Dow-indeksin. Ylisuoriutuminen oli huikeaa rahastonhoitajan suhteellisen nuoresta iästä huolimatta. Voitte kuvitella, millainen vaikutus tällä oli Buffettin ja hänen sijoittajiensa (”Limited Partners”) vaurastumiseen.

 

Vuonna 1956 Buffett oli sijoittanut alun perin 100 dollaria. Vuonna 1961 Warrenilla ja hänen vaimollaan Susiella oli yhtiössä jo yli miljoonan dollarin nettoarvo. Käytännössä tämä tarkoitti Buffetteille vuosina 1956–1961 noin 200 000 dollarin vuosiansioita (1,5 miljoonaa dollaria vuodessa tämän päivän dollareissa). Tämä oli kuitenkin vasta alkua. Vauhti vain kiihtyi.

Vuosina 1961–1965 Buffettin omaisuus kasvoi yhtiön menestyksen myötä 30–100 prosenttia vuodessa, mikä ylitti palkkiojärjestelmän ansiosta selvästi hänen hallinnoimansa yhtiön 10–50 prosentin vuosituoton. Hänen vuositulonsa olivat 35-vuotiaana nykyrahassa mitattuna jo huimat 29 miljoonaa dollaria.
 

Vuosina 1956–1961 yhtiö kasvoi 105 100 dollarista jopa 7,2 miljoonaan dollariin ja ylitti 100 miljoonan rajapyykin vuonna 1968. Kun Buffett ei vuonna 1969 enää löytänyt houkuttelevia ostopaikkoja, hän myi yhtiön omistukset ja alkoi keskittyä muuan Berkshire Hathaway -nimiseen tekstiilivalmistajaan.

Nuoren Buffettin uran ensivaiheet ja paljon enemmän on kerrottu vähemmän tunnetuissa Buffett Partnership -sijoittajakirjeissä, joille asiasta kiinnostuneille vahva lukusuositus (152 sivua).

Hänen tapansa kohdella sijoittajiaan on jälleen yksi syy laajalle, kansainväliselle seuraajakunnalle. Olen itsekin fani, kuten alla olevat kuvat osoittavat. Ensimmäinen pyhiinvaellus Buffettin talolle Omahaan (2013) ja lopulta pitkään odotettu unelmien täyttymys, matka (2022) itse yhtiökokoukseen.

Toivottavasti tapaan monet teistä siellä ensi vuonna!

Heikki Keskiväli