Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mikä on pörssin tehtävä?

Mikä on pörssin tehtävä?

Artikkeli 01.04.2019 16:59 Yhtiöjulkaisu

Nasdaq Helsingin kumppanijulkaisu (1.4.2019).

Mikä on pörssin tehtävä?

Pörssi edustaa talouden keskeistä infrastruktuuria talouden kasvulle ja yhteiskunnan kehitykselle. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuutta oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan ja sijoittajille tasapuolisia vaurastumisen mahdollisuuksia. Pörssin tehtävä Suomen taloudellisen kasvun mahdollistajana on toiminut ansiokkaasti jo 107 vuoden ajan. Tämän toimivan dynamiikan kautta luodaan talouskasvua ja työllisyyttä.

Pörssillä on myös rooli listayhtiöiden rahoituksen kanavana myös listautumisen jälkeen. Esimerkkinä tästä viime vuonna Helsingin pörssin yhtiöt keräsivät uutta pääomaa investointeihin, kasvuun, kansainvälistymiseen ja työpaikkojen luomiseen 760 miljoonalla eurolla, josta noin 40 prosenttia kertyi varsinaisista listautumisanneista.

Pörssillä on myös tärkeä valvontatehtävä. Pörssin on järjestettävä riittävä ja luotettava valvonta varmistamaan lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja arvopaperimarkkinalain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen sekä pörssin sääntöjen noudattaminen pörssitoiminnassa.

Pörssin on saatettava Finanssivalvonnan tietoon menettely, joka ilmeisesti on vastoin 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka pörssin sääntöjä, jollei menettelyä viipymättä oikaista tai asiaintila muutoin korjaannu. Jos säännöksiä, määräyksiä tai sääntöjä on rikottu olennaisesti tai toistuvasti, on ilmoitus kuitenkin tehtävä aina.

Vuonna 2018 pörssin valvontajärjestelmä antoi keskimäärin 493 (2017: 451) hälytystä viikossa. Valvontatapauksia kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 176 (153), joista 35 (42) toimitettiin Finanssivalvonnalle.
 

Kaupankäyntipäivän rakenne

Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä käydään osakekauppaa pääsääntöisesti jokaisena pankkipäivänä. Jokainen kaupankäyntipäivä on ns. pörssipäivä. Kaupankäyntipäivä kaupankäyntijärjestelmässä koostuu kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta. Pörssipäivän jakautumisella eri osiin ei ole yksityissijoittajan toiminnan kannalta suurta merkitystä. Pörssipäivän eri vaiheilla saattaa olla kuitenkin vaikutusta esimerkiksi toimeksiantojen toteutumiseen. Alla on kuvattu pörssipäivän eri vaiheet Helsingissä.

* Valinnainen aikataulu warranttien ja sertifikaattien liikkeeseenlaskijoille. Pidempi jatkuvan kaupankäynnin jakso alkaa 45 minuuttia aiemmin kuin warranteilla ja sertifikaateilla yleensä.

Kaupankäyntiä edeltävän jakson aikana voidaan raportoida sopimuskauppoja ja tallentaa, muokata sekä perua tarjouksia. Lisäksi edelliseltä pörssipäivältä siirtyneiden tarjousten hallinnointi on mahdollista. Kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana välittäjä voi nähdä kaikki järjestelmään syötetyt näkyvät tarjoukset. Kello 9.45–10.00 on päivän avaushuutokauppa. Huutokaupassa määräytyy kunkin osakkeen avaushinta.

Noin kello 10.00 tapahtuvan täsmäytyksen jälkeen osakkeet siirtyvät jatkuvaan kaupankäyntiin, jonka aikana tarjoukset täsmäytyvät automaattisesti kaupankäyntijärjestelmässä. Tarjouksia voidaan syöttää, muokata ja perua sekä sopimuskauppoja raportoida jatkuvan kaupankäynnin aikana.

Päivän sisäinen huutokauppa käydään kello 14.30–14.35. Tähän huutokauppaan osallistuvat vain tietyt osakkeet, jotka Nasdaq Helsingissä on rajattu markkina-arvoltaan pieniin ja keskisuuriin yhtiöiden osakkeisiin sekä Nasdaq First North -markkinapaikan osakkeisiin. Huutokaupan ajaksi jatkuva kaupankäynti näillä osakkeilla keskeytyy ja siirtyy huutokauppaan. Huutokaupan päätyttyä noin kello 14.35 tehdään täsmäytys, jonka jälkeen osakkeet ovat jälleen normaalisti jatkuvan kaupankäynnin kohteena. Päivänsisäisen huutokaupan tarkoituksena on keskittää näiden vähemmän likvidien osakkeiden kaupankäynti tiettyyn hetkeen kaupankäyntipäivän sisällä, jotta mahdolliset ostajat ja myyjät saisivat toteutettua kauppoja mahdollisimman hyvään hintaan.

Jatkuva kaupankäynti päättyy kello 18.25. Sitä seuraavan, noin viiden minuutin mittaisen päivän päätöshuutokaupan aikana tarjoukset eivät enää täsmäydy automaattisesti. Päivän päätöshuutokaupan aikana tarjouksia voi kuitenkin vielä tallentaa ja muokata. Päivän päätöshuutokaupan jälkeen tarjoukset täsmäytetään, minkä perusteella määräytyy osakkeen päätöshinta.

Kaupankäynnin jälkeisessä jaksossa voidaan tallentaa sopimuskauppoja. Lisäksi tarjousten hallinnointi on mahdollista tietyin lisäehdoin, mahdollistaen useamman päivän voimassaolevien tarjousten peruuttamisen ja muutokset, joilla ei ole vaikutusta tarjouksen etuoikeusjärjestykseen.

Kaupankäyntijärjestelmä sulkeutuu kello 19.00.

Maarit Bystedt
Viestintä
Nasdaq Helsinki

Nasdaq