Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Varallisuushintojen nousu aloittamassa vuosikymmenten kulutusjuhlat USA:ssa

Varallisuushintojen nousu aloittamassa vuosikymmenten kulutusjuhlat USA:ssa

Artikkeli 08.04.2021 7:13 TalousMakroanalyysiUSA:n talous

Pörssi-indeksit rikkovat uusia ennätyksiä ja asuntohintojen nousu on parasta vuosiin. Varallisuushintojen nousu on antamassa kovan sysäyksen kulutukseen USA:ssa, käy ilmi Bloombergin tekemistä laskelmista. Niiden mukaan varallisuusefekti, eli varallisuushintojen nousu ja sen vaikutus kulutuskysyntään, on vahvistumassa voimakkaimmaksi vuosikymmeniin. Varallisuusefekti jakautuu suunnilleen puoliksi arvopapereiden ja asuntojen hinnannousun kesken, ja se muodostaisi noin 15 % koko kotitalouksien nimellisestä kulutuksesta, jota ennustetaan tälle vuodelle. Kulutusjuhlat siis ovat alkamassa USA:ssa.

Keskuspankkielvytys hyödyttää etenkin omistavaa luokkaa

Talouspoliittinen elvytys on USA:ssa kohdistunut mataliin tuloluokkiin, mutta varallisuushintojen siivittäjänä on toiminut etenkin rahapoliittinen elvytys. Kärjistettynä, siinä missä talouspoliittisella elvytyksellä on pyritty tasaamaan tuloeroja, rahapoliittinen elvytys on ollut omiaan kasvattamaan varallisuuseroja.

Omistaminen kannattaa rahapoliittisen elvytyksen aikana mutta se, miten omistaminen on jakautunut, määrittää varallisuuserojen muutoksen. Omistamisen ja tulojen jakautumisessa puolestaan olennaista on se, missä vaiheessa elinkaarta kuluttaja on. Talouskriisin negatiiviset vaikutukset kohdistuvat etenkin nuorempiin ikäluokkiin, jotka ovat vasta aloittamassa varallisuutensa kasvattamista, kun taas vanhemmat, varallisuutensa huipulla olevat ikäluokat ovat paremmin suojassa kriiseiltä ja voivat samalla hyötyä keskuspankkielvytyksestä varallisuusarvojen nousun kautta. Tämä ero korostui finanssikriisin aikaan ja on näkynyt myös koronakriisissä.

EKP:n tutkimuspaperin mukaan finanssikriisissä työmarkkinoilla aloittaneet parikymppiset olivat taloudellisen hyvinvoinnin mielessä kriisin suurimpia kärsijöitä, sillä he menettivät paitsi työtuloja, myös henkistä pääomaa työttömyyden viivästyttäessä työkokemuksen saantia ja tulevaisuuden urapolkua. Hyvin samantyyppistä kehitystä nähtiin nykyisessä kriisissä USA:ssa, jossa nuorempien ikäluokkien työttömyys nousi rajusti ja on elpynyt hitaasti (ks. kuvio alla). Käsittelin keskuspankkielvytyksen varallisuusvaikutuksia laajemmin (myös maakohtaisia eroja) makrokatsauksessa tammikuussa, ja se on luettavissa täällä.

Marianne Palmu