Kiinan hallitus joutui laskemaan talouskasvutavoitettaan kuluvalle vuodelle. Hallitus asetti tavoitteeksi 6,0-6,5 %, kun 2018 tavoite oli 6,5 %:n tuntumassa. Toteutunut talouskasvu on aikaisemmin nimellisesti yltänyt asetettuihin tavoitteisiin, mutta läpinäkyvyys Kiinan lukujen takana on ollut todella heikko ja todellinen kasvu luultavasti ilmoitettujen kasvulukujen alapuolella. Kiinan talouskasvu hidastui viime vuonna alimmilleen vuoden 1990 jälkeen, ja kehitys näyttää jatkuvan samankaltaisena tulevina vuosina.

Lisäksi hallitus joutuu panostamaan enemmän päästäkseen nykytavoitteisiinkaan, sillä rajusti velkaantunut yrityssektori ja heikentyvä kotimainen kysyntä asettavat haasteensa kasvulle. Näihin toimiin on jo ryhdytty elvyttävämpään suuntaan taipuneen rahapolitiikan keinoin (likviditeettiruiskut pankkisektorille, pankkien reservivaatimusten lasku) ja pääministeri Li Keqiang lupasi myös talouspoliittisia elvytystoimia olevan luvassa. Reutersin mukaan Li kertoi tulevista lähes kahden biljoonan juanin (lähes 300 miljardia dollaria) verohelpotuksista ja teollisuuden arvonlisäveron laskusta 16 %:sta 13 %:iin. Lisäksi pääministeri lupasi vähentää yritysten sosiaaliturvamaksuja ja luoda 11 miljoonaa työpaikkaa kaupunkeihin. Kattoa paikallishallinnon uusille velkakirjoille puolestaan nostettiin 2,15 biljoonaan juaniin viime vuoden 0,8 biljoonasta, mikä viittaa uusiin infrainvestointihankkeisiin.

Velka kaventaa elvytysvaraa

Kiina leikkasi viime vuonna veroja noin 1,3 biljoonalla juanilla, joten luvatut leikkaukset olisivat selvästi viime vuotta suurempia. Elvytystoimet ovat kuitenkin kaukana finanssikriisin aikaisista tasoista, sillä tuolloin elvytyspaketti oli kerralla 4 biljoonaa juania (600 miljardia dollaria). Myös USA:n viime vuoden veroalennuksiin suhteutettuna Kiinan veroalennukset vaikuttavat maltillisilta ollen määrältään noin viidesosa USA:n paketista. Kiinalla onkin nykyään vähemmän välineitä elvytykseen: talouspolitiikkaa tehdessään hallituksen täytyy pitää silmällä yritysten korkeaa velkaantuneisuutta, joka on seurausta edellisestä paketista. Talouspolitiikan teho on siis laskenut, ja se ei voi nojata velkarahaan yhtä vankasti kuin aiemmin. Markkinoilla uutiset Kiinan kasvutavoitteen laskusta ja elvytyksestä otettiin maltillisesti vastaan, sillä ne kertovat osaltaan maan talouden pitkän aikavälin haasteista.

Marianne Palmu