Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miksi ennustaa 12kk tavoitehintaa?

Inderes Q&A 04.12.2018 18:42

Suosituksen voisi yhtä hyvin määritellä markkinahinnan ja käyvän arvon erotuksena kuin 12kk tavoitehintaa vasten. Onko yritysasiakkailla joku intressi kiinnittää katseet lyhyen tähtäimen muutoksiin, vai mistä on kyse?

Inderesin kommentti 

Mielenkiintoinen kysymys, tämä on aihe, josta käymme säännöllisesti keskustelua sisäisesti. Olemme tähän mennessä tulleet aina lopputulokseen, että 12kk tavoitehinta on viestinnällisesti kaikista selkein ja paras vaihtoehto sijoittajille. Ohessa hyvä kirjoitus tavoitehintojen taustoista: https://www.inderes.fi/fi/sijoituskoulu-inderesin-tavoitehinnat

Alkuun on hyvä todeta, että näkemykseni mukaan selkeä enemmistö tavoitehinnoista kuvastaa suhteellisen hyvin seuraamiemme yhtiöiden käypiä arvoja. 12kk tavoitehinta saattaa kuitenkin tosinaan poiketa yhtiön käyvästä arvosta. Esimerkiksi Taalerin tai Evlin kohdalla uskon, että molempien käypä arvo on mielestäni nykykurssia korkeampi (perustelut löytyvät molempien yhtiöiden viimeisistä analyyseistä), mutta lyhyellä aikavälillä kurssi tulee pysymään alle käyvän arvon johtuen markkinatilanteen vaikutuksista tuloskehitykseen.

Toinen esimerkki suoraan ylläolevan linkin takaa löytyvästä kirjoituksesta:

”Tämä saattaa kummastuttaa lukijaa, joten avataan hieman. Osakkeilla on jokin bisnesfundamentteihin perustuva ”oikea” eli käypä arvo. Otetaan selventävä esimerkki. Jossain yrityksessä voi olla pitkällä aikavälillä suuri potentiaali. Voidaan puhua ”polusta” eli osakkeen matkasta tähän käypään arvoon. Oiva esimerkki on Revenio Group, jonka tytäryhtiö Icare oli huomattavasti arvokkaampi mitä muut tytäryhtiöt, joista kukin vuorollaan pilasi koko monialayhtiön tuloksen. Vaikka Icaren potentiaali oli nähtävissä kaukaa, tekivät muut tytäryhtiöt liiketoimintojen kokonaisuudesta vähemmän kiinnostavan, kunnes ne myytiin pois yksi kerrallaan. Revenio Groupin polku korkeampaan arvostustasoon kävi siis monen vaiheen läpi, jossa heikosti kannattavat osat karsittiin ja syömähampaan Icaren potentiaali realisoitui asteittain.”

Keskeisenä haasteena pelkkään käypään arvoon nojaamisessa olisi aikahorisontin muuttuminen. 12kk tavoitehinta antaa selkeän käsityksen siitä, että millä aikaperiodilla odotamme kurssin saavuttavan tavoitehintamme ja pystymme tarjoamaan tähän selkeät syyt (esim. tuloskasvu, rakennejärjestelyt yms.). Käyvän arvon saavuttamisessa saattaa hyvin kestää vuosia ja epäilen, että monien sijoittajien kärsivällisyys ei tähän riitä. Esimerkiksi Restamaxissa minulla oli 2014 seurantaa aloittaessani varsin selkeä käsitys, että yhtiön käypä arvo on 6-7 euroa (kurssi oli silloin reilut 3 euroa). Restamax saavutti tuolloin arvioimani 6-7e käyvän arvon tason vasta 2016 lopussa (yli 2v seurannan aloituksen jälkeen). Lisäksi yhtiö oli 2014-2016 aikana tehnyt onnistuneita yrityskauppoja, jotka olivat kasvattaneet sen arvoa. Näin ollen Restamaxin käypä arvo oli 2016 lopussa edelleen selvästi yli osakekurssin. Näkemykseni mukaan Restamaxin kurssi on saavuttanut sen käyvän arvon ensimmäistä kertaa vasta 2018 aikana eli 4 vuotta seurannan aloituksen jälkeen! Tällä pitkähköllä esimerkillä haluan kuvastaa käyvän arvon kommunikointiin liittyviä haasteita.

Toinen samaan aikahorisonttiin liittyvä haaste olisi tutkimuksen reagointikyvyn heikentyminen. Otetaan jälleen esimerkiksi aiemmin mainittu Taaleri. Näen, että Taalerin käypä arvo on pitkällä aikavälillä 11-12 euroa, mutta samalla pääomamarkkina heikkenee selvästi ja tämä painaa Taalerin lyhyen aikavälin tuloskehitystä. Nojaamalla vain käypään arvoon toteaisin karrikoidusti, että ”täällä ei mitään nähtävää, käypä arvo on nykykurssia korkeampi”. En tiedä miten iloisia minua seuraavat sijoittajat olisivat, kun Taalerin kurssi laskee lyhyen aikavälin haasteiden johdosta ja minä huudan, että hillotolppa on pitkällä tulevaisuudessa. Kääntymällä lyhyellä aikavälillä negatiiviseksi pystyin suojelemaan minua kuunnelleita sijoittajia kurssilaskulta ja vastaavasti toivottavasti myöhemmin kertomaan, milloin on oikea aika aloittaa alihintaisen Taalerin ostot.

Lopuksi vielä hyvä todeta, että yritysasiakkailla ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Tämä on täysin meidän sisäinen asia ja asiakkaillamme ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa meidän suosituksiin tai tavoitehintoihin.

-Sauli