Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

EKP ja FED ovat tehneet määrällistä elvytystä finanssikriisistä lähtien. Japanissa tätä on tehty vielä pidempään. Tästä huolimatta inflaatio on vuosi vuodelta heikentynyt ja Japanissa se on ollut deflaation puolella jo pitkään. M2 -rahan määrän kuvaajat Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat menneet lähes parabolisiksi. samaan aikaan rahan kiertonopeus on hidastunut melkein samassa suhteessa. Milton Friedman totesi jo 60-luvulla, että "inflation is always and everywhere a monetary phenomenon". Miksi merkittävämpää inflaatiota ei ole siis syntynyt? Yleinen talousmedian narratiivi on, että keskuspankit printtaavat rahaa. Onko se totta vai illuusio? Kun keskuspankki tekee määrällistä elvytystä, se ostaa markkinoilta valtioiden velkakirjoja tyhjästä luoduilla keskuspankkivakuuksilla, joita pidetään rahana. Voiko tämän kaupan vastapuoli ostaa näillä keskuspankkivakuuksilla markkinoilta jotain reaalista kuten hyödykkeitä, kiinteistöjä tai osakkeita yms? Voiko näitä keskuspankin luomia vakuuksia siis käyttää vaihdon välineenä?

Inderesin kommentti 

Moikka, ja kiitos kysymyksestä!

Inflaatiota on totta tosiaan pidetty vahvasti linkittyneenä rahan määrään etenkin pitkällä aikavälillä. Viimeiset kymmenen vuotta ovat kuitenkin osoittaneet, että teoria ei ole kovin hyvin istunut käytännön talousympäristöön. Mainitsemastasi rahan kiertonopeudesta on haettu yhtä selitystä hidastuneelle hintakehitykselle, samoin ikääntyvästä väestöstä ja muista talouden rakenteellisista tekijöistä, jotka hidastavat talouden trendikasvua eli pitkän aikavälin kasvunäkymää. Inflaation pidemmän aikavälin tekijöitä olen käsitellyt täällä ja täällä. Taloustieteen oppikirjoistakin tuttu rahan kvantiteettiteoria antaa jonkinlaisen rautalankaesimerkin näiden vaikutuksista, mutta sekin on saanut paljolti kritiikkiä osakseen. 

Täällä Suomen pankin tekstissä on osuvasti avattu keskuspankkirahaa käsitteenä: "Keskuspankkiraha koostuu setelistöstä ja pankkien talletuksista pankkien pankissa, siis keskuspankissa. Keskuspankkitalletusten kanssa tavallinen kotitalous ei joudu tekemisiin, mutta pankeille ne ovat tärkeitä." Eli keskuspankkirahaa ei voi käyttää vaihdon välineenä sanan perinteisessä merkityksessä. Mutta EKP:n ostaessa velkakirjoja liikepankeilta niiden keskuspankkiraha lisääntyy ja niillä on rahaa käytössään esimerkiksi antolainaukseen.

Ystävällisin terveisin, Marianne