Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Väliaikaista inflaatio on vaan?

Väliaikaista inflaatio on vaan?

Artikkeli 14.05.2021 7:42 TalousMakroanalyysiUSA:n talous

Yhdysvaltain inflaatio näyttää lukujen valossa rajuja kuumenemisen merkkejä. Siinä missä maaliskuun inflaatio osui pitkälti odotuksiin, huhtikuussa hintojen nousu ylitti reilustikin konsensusennusteet. Kuluttajahinnat nousivat 4,2 % vuodentakaisesta (Reutersin konsensusennuste 3,6 %) ja 0,8 % kuukauden takaisesta (ennuste 0,2 %). Myös maltillista kehitystä aikaisemmin heijastelleet pohjahinnat nousivat jo selvästi Federal Reserven tavoitteen yläpuolelle 3,0 %:iin (ennuste 2,3 %).

Vuodentakaisesta selvästi noussut energian hinta ei enää siis olekaan ainoa olennainen ajuri hintapaineiden taustalla. Pohjainflaatioluvuissa näkyi nimittäin mm. kova nousu käytettyjen autojen hinnoissa (+10,0 %) ja lentolippujen hinnoissa (+10,2 %). Erityisesti näistä luokista on nähtävillä koronapandemian tuomat sivuvaikutukset talouteen: käytettyjen autojen hinnat ovat lähteneet nousuun todennäköisesti autoteollisuuden komponenttipulan ja huvenneiden varastojen vuoksi, ja lentolippujen hinnat ovat nousseet patoutuneen kysynnän purkautuessa ja kuluttajakäyttäytymisen palautuessa takaisin kohti normaalia. Erityisesti matkailussa hinnat kokivat rajun pudotuksen pandemian aikana (ks. kuvio alla).

Kuvio: Käytettyjen autojen hinnat, lentolippujen hinnat ja pohjahinnat, indeksi

Olennaista keskiviikkona julkaistuissa inflaatioluvuissa on se, onko niitä syytä pitää väliaikaisina vai onko taloudessa jo pysyviä hintapaineita. Lentolippujen ja käytettyjen autojen osalta hintapaineet todennäköisesti hellittävät heti tuotannon pullonkaulojen poistuttua ja tarjonnan sopeuduttua, mikä puoltaisi ajatusta väliaikaisista inflaatiopaineista. Saattaakin olla, että nyt kyseessä todella ovat talouden sulkutilasta palaamiseen liittyvät hintapaineet, mutta todelliset inflaatio-ongelmat ovat vasta edessäpäin vuoden loppupuolen luvuissa. USA:n työmarkkina on vasta toipumisasteella ja osassa kotitalouksia epävarmuus edelleen korkealla. Lisäksi tärkeänä inflaatioajurina toiminut pankkien antolainaus on ollut viime kuukausinakin vaimeaa, kuten TS Lombardilta lainatusta kuviosta on nähtävissä. Jos työmarkkina elpyy, palkat nousevat ja antolainaus piristyy, voidaan talouteen saada pysyvämmänlaatuista inflaatiota.

Kuvio. Pohjahinnat ja pankkien lainat-talletukset, vuosimuutos, %

Federal Reserven keskuspankkiirien päätä huhtikuun inflaatiolukemat eivät kääntäneet, sillä johtokunnan  jäsen Christoffer Waller toisti näkemyksen, jonka mukaan elvyttävä rahapolitiikka loppuu vasta kun nähdään pysyviä hintapaineita. Kuitenkin sijoittajat luvut saivat hetkeksi hermostumaan. Mielestäni ne eivät muuttaneet merkittävästi ennusteita, joiden mukaan puheet elvytyksen vähentämisestä alkaisivat Q3:lla ja itse arvopaperiostojen vähentämistoimet vuoden lopussa.

Marianne Palmu