Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Taaleri alle osien summan?

Inderes Q&A 18.12.2017 10:30 Taaleri

Muistaakseni Sauli pari kertaa maininnut että Taaleria myydään alle osien summan. P/B huitelee kuitenkin reippasti yli 2 mikä tuntuu vähän ristiriitaiselta. Olisiko mahdollista avata vähän miten lähestytte tuota osien summaa?

Inderesin kommentti 

Hei,

Olemme käsitelleet Taalerin osien summa -laskelmaa QA:ssa https://www.inderes.fi/kysymys/fellow-financen-valuaatio


Taalerin viimeisimmästä Yhtiöpäivityksestä (10/2017) löytyy osien summa -laskelma. Yhtiöpäivitys on luettavissa Premium-oikeuksilla https://www.inderes.fi/odotettu-ohjeistuksen-nosto Taalerin laajassa raportissa (9/2016) on käsitelty Fellow Financea 7. sivulla https://www.inderes.fi/aika-laittaa-varainhoidon-kannattavuus-kuntoon

---

Lisäksi osien summa -laskelmaa on käsitelty InderesQA:ssa https://www.inderes.fi/kysymys/osien-summa-laskelma

Osien summalaskelmessa valuaatiomenetelmänä  käytetään usein tulosennusteisiin pohjautuvia arvostuskertoimia, joita voi myös verrata verrokkiryhmään.

Kts. esimerkiksi Panostajan laajan yhtiöraportin osien summalaskelman peruselementit:

"Mielestämme oikea tapa arvottaa Panostaja on osien summa-analyysi. Tässä oleelliset elementit ovat mielestämme:
- Panostajan määräysvallassa olevat sijoituskohteet, joiden arvot olemme määrittäneet aikaisemmin.
- Vähemmistöomistukset, joiden arvo on kokonaisuuden kannalta erittäin pieni. 
- Emoyhtiön korolliset nettovelat, jotka täytyy vähentää omistuksista. Tässä huomioimme myös korolliset saatavat konserniyhtiöiltä.
- Emoyhtiön operatiivisten kulujen eliminointi. Nämä kulut ovat osakkeenomistajille sijoitusportfolion hallinnointiin liittyviä kuluja, joihin he eivät voi suoraan vaikuttaa. Periaatteessa kulu on verrannallinen sijoitusrahastojen hallinnointi-ja tulospalkkioihin.
- Lopulliseen arvioomme oikeasta markkina-arvosta vaikuttaa mahdollinen alennus tai preemio suhteessa osien summa-arvoon, mikä määräytyy pitkälti sijoitusstrategian toimivuuden ja tuottavuuden perusteella (track-recordilla merkittävä paino)."