Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Moi! Mitkä ovat suurimmat syyt, jonka vuoksi esimerkiksi EQ ja Capmanin ebit-% (~50%) on oleellisesti korkeampi kuin vaikka Taalerilla? Eikös varsinkin Taalerilla ja EQ:lla pitäisi olla suhteellisen samankaltainen kulurakenne? Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

Inderesin kommentti 

CapManin liikevoittomarginaalia nostaa sen merkittävä sijoitussalkku (~180 MEUR) ja siitä tulevat tuotot. Näin ollen CapManin liikevoittomarginaali ei konsernitasolla ole vertailukelpoinen, vaan sinun pitää katsoa Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuutta. CapManilla tuottosidonnaisten palkkioiden osuus on sen verrokkeja suurempi (private equityssä tämä tyypillistä) ja näin ollen sen hallinnointiliiketoiminnan liikevoiton vaihtelut vuositasolla ovat verrokkeja suurempia. CapManin hallinnointiliiketoiminnan kannattavuus on vielä vaatimaton (~10 %) ja parempi kannattavuus vaatisi taakseen kasvua ja/tai tuottosidonnaisia palkkioita (ennustamme näin tapahtuvan 2019).

Taalerin liikevoittomarginaaliin vaikuttaa oleellisesti Garantian sijoitussalkku (130 MEUR) sekä konsernin oman taseen sijoitukset (40 MEUR). Näistä johtuen myöskään Taalerin konsernin liikevoittomarginaali ei ole vertailukelpoinen, vaan sinun tulisi tarkastella Varainhoidon kannattavuutta suhteessa toimialan muihin yhtiöihin. Taalerin Varainhoidon kannattavuus on viimevuosina ollut vahvalla 30-35 %:n tasolla tuottosidonnaisten palkkioiden ansiosta. Näistä oikaistuna kannattavuus on ollut suhteellisen vaisu, kun yhtiöllä on ollut haasteita kulujensa kanssa.

eQ:lla on myös pieni sijoitussalkku (18MEUR) ja tämä parantaa kannattavuutta hieman.  Parannus on kuitenkin varsin marginaalinen ja konsernin kannattavuus kertoo varsin hyvin sen todellisesta kannattavuudesta. Yhtiö yltää tähän kannattavuutteen kulukurilla, vahvalla uusmyynnillä ja tiukalla fokuksella (ei rönsyillä).

Jos tarkastelemme mainitsemiesi yhtiöiden varainhoito/hallinnointiliiketoimintojen kulurakenteita voidaan todeta, että CapManin kulut ovat edelleen varsin korkeat (suhteellisen korkeat henkilöstökulut sekä liian vähän uusmyyntiä 2014-2016), Taalerin kulurakenne on myös suhteellisen korkea ja se heijastelee yhtiön jatkuvia kasvupanostuksia, laajaa tuoteportfoliota sekä paljon henkilöresursseja vaativaa palvelumallia. eQ:n kulutaso on puolestaan poikkeuksellisen matala ja saavuttamattomissa valtaosalla muista finanssisektorin yhtiöistä.

Finanssipalveluyhtiöiden laajoissa raporteissani olen avannut tarkemmin toimialan kehitystä ja eri yhtiöiden positioitumista keskenään. Ohessa linkki Evlin viimeiseen laajaan raporttiin (https://www.inderes.fi/fi/osake-painettu-jo-liian-alas) jossa tuorein toimialakatsaus mukana.

-Sauli