Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mikä on P/B –luku?

Blogi 10.01.2017 9:00 Sijoituskoulu

Olemme käyneet aiemmin Inderes Sijoituskoulussa läpi P/E-luvun, joka mittaa yrityksen hintaa suhteessa sen tulokseen. P/E-luku on suosituin sijoittajien käyttämä arvostusmittari, mutta toinen lähes yhtä usein käytetty mittari on P/B-luku. 

Mistä P/B tulee?

P/B-luvussa P tulee sanasta Price ja B termistä book value eli kirja-arvo. P/B-luku mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen taseen omaan pääomaan. Yhtiön tase on laskelma, joka kertoo mitä omaisuutta ja velkaa yhtiöllä on. Oma pääoma (lyhenne OPO) tarkoittaa sitä taseen osaa, joka jää jäljelle, kun taseesta vähennetään kaikki velat ja vastuut. Toisin sanoen oma pääoma on se osuus, joka kuuluu osakkeenomistajille. 

P/B-luvun voi laskea jakamalla yhtiön markkina-arvo omalla pääomalla. Yleensä sijoittajat laskevat oman pääoman per osake, joka on yksinkertaisesti oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä. Tätä osakekohtaista omaa pääomaa verrataan sitten osakkeen hintaan.  

Esimerkiksi yrityksellä X on taseessa omaa pääomaa 100 miljoona euroa, ja osakkeiden lukumäärä on 50 miljoonaa kappaletta. Täten oma pääoma per osake on 100 / 50 = 2 euroa per osake. Jos osakkeen hinta on 4 euroa, olisi P/B–luku 4 / 2 = 2x. Sijoittaja maksaa osakkeesta siis kaksi kertaa sen oman pääoman verran.

Milloin P/B:tä kannattaa käyttää?

P/B-luku on käyttökelpoisin aloilla, joissa tuloksentekokyky on vahvasti sidoksissa tasearvoihin, kuten pankkialalla. P/B-lukua käytetään eniten pääomaintensiivisillä aloilla. Oma pääoma muuttuu paljon hitaammin kuin syklisesti heiluvat tulokset, joten P/B–luku voi kertoa enemmän sijoituksen kalleudesta tai halpuudesta aikoina, jolloin tulokset ovat syklin huipulla epätavallisen suuria tai vastaavasti syklin pohjalla tappiollisia. 

Toisaalta etenkin it- tai teknologia-alalla P/B-luku ei ole kovin relevantti, sillä yhtiöiden taseessa ei ole tyypillisesti suuria omaisuuseriä ja tärkeämpiä tuloksentekijöitä ovat henkilöstön osaaminen, teknologiat ja asiakassuhteet, joiden arvoa ei taas taseesta löydy. Myöskään brändiarvon tuoma kilpailuetu ei näy taseessa, joten kirja-arvo B ei välttämättä kerro täydellisesti firman todellisista ässistä hihassa. Pääomakevyillä aloilla P/B-lukua ei sijoittajan kannata tuijottaa siis liikaa vaan ottaa myös bisnesala ja –luonne huomioon. 

Mitä P/B–luku kertoo?

P/B on tärkeä tunnusluku sijoittajan työkalupakissa hänen etsiessään houkuttelevasti hinnoiteltuja osakkeita. Alhainen P/B-luku kertoo monesti alihinnoitellusta yhtiöstä. Tällöin sijoittajan täytyy kuitenkin varmistua siitä, että oman pääoman tuotto eli tulos suhteessa omaan pääomaan tulee korjautumaan ylöspäin tulevaisuudessa. Jotkut yritykset saattavat jäädä pysyvästi halvoiksi P/B:llä mitattuna, jolloin näitä kutsutaan ns. ”arvoloukuiksi”. Korkea P/B–luku voi kertoa ylihintaisesta osakkeesta, mutta kuten yllä mainittu se voi johtua myös siitä, että oman pääoman rooli yrityksen tuloksenteossa on hyvin pieni. 

On tärkeää muistaa, että myös firman taseen laadulla on väliä. Esimerkiksi yhtiö pystyy parantamaan tuottoa omalle pääomalleen ottamalla lisää velkaa, mutta lisävelka saattaa tehdä taseesta riskisemmän. Oman pääoman tuotto on kuitenkin aihe toiseen kirjoitukseen ja siihen ei pureuduta tässä vaiheessa syvemmin. 

 

Helsingin pörssi on 2000-luvulla liikkunut 1,2x ja reilu 2,3x välissä. Suhteessa firmojen omaan pääomaan Helsingin pörssin hinnoittelua voi pitää tällä hetkellä suhteellisen kalliina. Toisaalta pörssissä on alati enemmän yhtiöitä, joiden oman pääoman rooli on pieni eikä siksi P/B:n pidä olla ainoa mittari, jolla tuijottaa pörssiä. 

P/B-luvut Inderesin seuraamista pörssiyhtiöistä löytyy Inderes Osakevertailusta.

Verneri Pulkkinen