Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mikä on P/E –luku?

Blogi 22.11.2016 10:27 Sijoituskoulu

P/E -luku on yleensä sijoittajan tärkein ja useimmiten käytetty arvostuskerroin. P/E kuvaa yksinkertaisesti, kuinka monta vuotta osakkeella menisi maksaa itsensä takaisin, mikäli kerroin pysyisi vakiona. 
Parhaita tuottoja saa yleensä silloin, kun ostaa kasvavaa yhtiötä matalalla P/E:llä. Tällöin yrityksen tuloskasvu sekä mahdollinen P/E –kertoimen kasvu antaa sijoittajalle tuplavivun sijoitukseen. Sijoituskoulussa on käsitelty myös muita yleisiä arvostuskertoimia, kuten P/B-luku joka löytyy täältä https://www.inderes.fi/mika-pb-luku ja EV/EBITDA joka löytyy täältä https://www.inderes.fi/mika-enterprise-value-eli-ev-enta-evebit-ja-evebitda

P/E tulee termeistä price to earnings, eli yrityksen markkina-arvo jaettuna nettotuloksella. Osakesijoittamisessa yleensä viitataan näitä vastaaviin, osakemäärällä jaettuihin lukuihin eli osakkeen arvo jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Jos osakkeen hinta on esimerkiksi kymmenen euroa ja osakekohtainen tulos on euron, olisi P/E vastaavasti 10 EUR / 1 EUR eli 10x.

Paljon P/E yleensä on?
Mikä sitten on osakkeille tyypillinen arvostuskerroin? Helsingin pörssin viimeisen kymmenen vuoden P/E –luvut ovat seilanneet 9x ja 23:x välillä mediaanin ollessa n. 16x.

Lähde: Bloomberg.

Kuviossa on tarkkaan ottaen käytetty aina seuraavan vuoden ennakoitua, ei toteutunutta tulosta. Osakemarkkinat katsovat tulevaisuuteen, joten analyytikkojen ennakoimaa tulosta on perusteltua käyttää. Markkinoiden historiallinen P/E on ollut n. 15x, heijastaen n. 7 % tuottovaatimusta (1 / 15 = 0,067) ja osakkeiden pitkän välin historiallista tuottoa (Helsingin pörssin reaalinen, inflaation huomioiva tuotto on ollut reilu 5 % sen perustamisesta alkaen 1912).

Arvostuskerroin riippuu yhtiöstä
P/E –luvun suuruus riippuu myös siitä, minkälainen yhtiö on kyseessä. Esimerkiksi hitaasti kasvavien yhtiöiden P/E on matalampi, sillä sijoittajat vaativat kovempaa tuottoa firmoilta joiden tuloksen ei ennakoida kasvavan. Sen sijaan kasvuyhtiöiden, eli yhtiöt jotka ovat kasvuvaiheessa, P/E –luvut ovat pääsääntöisesti suuria, sillä kasvusta ollaan valmiita maksamaan enemmän. Esimerkiksi Helsingin pörssissä kasvuyhtiö Revenio Groupin P/E on yli 40x kun taas vakaata mutta hitaasti kasvavaa tulosta tekevän Nordean P/E on noin 11x. Hyvä nyrkkisääntö on, että laadukkaammat ja nopeammin kasvavat yritykset hinnoitellaan korkeilla P/E –kertoimilla ja vähemmän laadukkaat tai hitaasti kasvavat yhtiöt matalilla P/E –kertoimilla. 

P/E –luvun käytössä pitää olla silti tarkkana
P/E ei ole kuitenkaan täysin mutkaton mittari. Esimerkiksi syklisillä yhtiöillä P/E -luku saattaa olla syklin huipulla matala, sillä tulos E on kasvanut rajusti mutta osakkeen hinta P ei ole pysynyt mukana. Kun sykli kääntyy laskuun, E voi romahtaa jolloin osake muuttuukin kalliiksi. Sijoittajan on siksi hyvä tarkastella yhtiöiden tuloksia yli syklin ja hahmottaa tulevaisuuden tuloskasvua, ettei yksittäinen vuosi määrää hinnoittelua liikaa. 

Verneri Pulkkinen