Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mitä on hajauttaminen?

Blogi 06.07.2021 11:30 Sijoituskoulu

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa aiheenamme on hajauttaminen.

Mitä on hajauttaminen?

Hajauttaminen suojaa sijoittajaa riskiltä. Riski ja tuotto kulkevat yksinkertaistetusti käsi kädessä, mutta hajauttamalla tuotosta ei tarvitse luopua samassa suhteessa kuin mitä hajautus suojaa riskiltä. Sijoitussalkun voi hajauttaa monella tavalla. Nyrkkisääntönä on, ettei kaikki munat olisi samassa korissa. Tämä tarkoittaa, että varat on hajautettu useamman sijoituksen kesken.

Mikä on yritysriski ja miten siltä voi suojautua?

Osakepoiminnassa hajautus tehdään osakkeiden välillä, mikä suojaa sijoittajaa yksittäiseen yritykseen kohdistuvalta riskiltä. Jos yrityksen liiketoiminta alkaa heikentyä tai kohtaa suuria vastoinkäymisiä, sijoittajalla on samaan aikaan sijoituksia muissa yrityksissä. Hajauttamisen hyötyjä on tutkittu paljon ja lähteestä riippuen riittävä hajautus saadaan sijoittamalla varat noin kymmenen osakkeen välillä. Osakepoiminnalla pyritään lähtökohtaisesti saamaan sijoituksille indeksiä parempi tuotto. Jos osakkeita on salkussa kymmeniä, salkun kehitys alkaa helposti lähentyä indeksin tuottoa, jolloin osakepoimijan ottamat riskit, käyttämä aika ja kulut eivät välttämättä ole enää väärti.

Aloittavan osakepoimijan ei tyypillisesti kannata heti hajauttaa salkkuaan useisiin osakkeisiin sijoittamiseen liittyvien kulujen vuoksi. Sijoituksia kannattaa tällöin hajauttaa sitä mukaan, kun osakeostoja on mahdollista tehdä niin, etteivät välityspalkkiot nouse liian suuriksi suhteessa sijoitettuun pääomaan.

Mitä on ajallinen hajauttaminen?

Indeksisijoittamisessa hajauttamista tapahtuu heti alusta lähtien, sillä indeksi koostuu tyypillisesti satojen, jopa tuhansien, yhtiöiden osakkeista, mikä suojaa yritysriskiltä. Indeksisijoittajan hajautuksessa ei kuitenkaan ole otettu vielä huomioon esimerkiksi ajallista hajauttamista. Se tarkoittaa sitä, että osakeostoja tehdään eri ajankohtina. Etukäteen emme voi tietää, milloin indeksin huippu tai pohja on käsillä, ja ajallisella hajautuksella sijoittaja voi välttää ostamisen kurssihuipulla. Ajallinen hajautus tapahtuu helposti, kun indeksiin tai osakkeisiin säästää säännöllisesti. Sijoitukset voi tehdä esimerkiksi kerran kuukaudessa tai muutaman kuukauden välein. Jos sijoitettavia varoja olisi kerralla enemmän, kannattaa pohtia, kannattaisiko potti jakaa osiin ja sijoittaa se asteittain.

Mitä on maantieteellinen hajauttaminen?

Indeksisijoittaminen ei oitis takaa sijoitusten maantieteellistä hajautumista. Jos omistaa esimerkiksi vain Helsingin pörssin indeksin perusteella koottua indeksirahastoa, sijoitussalkku on herkkä suomalaisia yhtiöitä koskeville ongelmille.

Sijoittajan kannattaa muistaa myös valuuttariski, joka liittyy maantieteelliseen hajauttamiseen. Jos kaikki sijoitukset ovat esimerkiksi dollareissa, sijoitussalkku on herkkä dollarin arvon muutoksille. Jos taas omistaa merkittävästi jonkin alan kuten IT-alan indeksiä tai osakkeita, salkun kehitys riippuu merkittävästi alan yhtiöiden kehityksestä. Osakesalkkua kannattaa siis hajauttaa myös eri alojen välillä. Kaikilta riskeiltä sijoittaja ei voi suojautua. Tällainen on ollut esimerkiksi koronakriisi. Se on koskettanut koko maailmaa ja myös osakemarkkinoita.

Mitä asioita kannattaa huomioida, kun hajauttaa osakesalkkua?

Ylipäätänsä sijoituskohdetta valitessa on hyvä miettiä, onko yhtiö riippuvainen vain yhdestä asiakkaasta, vai koostuuko sen tulovirta useista lähteistä. Myös sijoitussalkun hajautusta miettiessä tulisi huomioida se, että sijoituskohteet olisivat mahdollisimman riippumattomia toisistaan. Esimerkiksi Elcoteq ajautui vaikeuksiin aikoinaan, kun Nokian tilaukset tyrehtyivät.

Hajautuksen näkökulmasta kannattaisi pyrkiä sijoittamaan säännöllisesti ja useisiin eri sijoituskohteisiin. Kaikkea riskiä ei taitavinkaan sijoittaja saa hajautettua pois, mutta riskit kannattaa tiedostaa ja minimoida niitä mahdollisuuksien mukaan.

Salkkua kannattaa tarkastella myös sen kautta, onko sen tuotto liian riippuvainen yksittäisestä osakkeesta tai muusta tekijästä, oli kyse sitten esimerkiksi talousalueesta tai toimialasta. Lisää hajautusta sijoitussalkkuun voidaan hakea eri omaisuuslajeista sijoittamalla osa varoista esimerkiksi kiinteistö- ja velkakirjamarkkinoille.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

 

Emma Kuusinen