Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mitä on hajauttaminen?

Blogi 30.06.2022 9:45 SijoituskouluOppia sijoittamiseen

Hajauttaminen suojaa sijoittajaa riskiltä. Riski ja tuotto kulkevat yksinkertaistetusti käsi kädessä, mutta hajauttamalla tuotosta ei tarvitse luopua samassa suhteessa kuin mitä hajautus suojaa riskiltä. Tapoja sijoitussalkun hajauttamiseen on monia ja nyrkkisääntönä on, ettei kaikki munat olisi samassa korissa. Tämä tarkoittaa, että sijoitusvarallisuus on hajautettu useamman sijoituskohteen kesken.

Mikä on yritysriski ja miten siltä voi suojautua?

Osakepoiminnassa hajautusta voi tehdä osakkeiden välillä, mikä suojaa sijoittajaa yksittäiseen yhtiöön kohdistuvalta riskiltä. Jos yhtiön liiketoiminta heikentyy tai kohtaa suuria vastoinkäymisiä, sijoittajalla on samaan aikaan omistuksia myös muissa yhtiöissä. Hajauttamisen hyötyjä on tutkittu paljon ja lähteestä riippuen riittävä hajautus saadaan sijoittamalla varat noin kymmenen osakkeen välillä. Osakepoiminnalla pyritään lähtökohtaisesti saamaan sijoituksille indeksiä parempi tuotto. Jos osakkeita on salkussa useita kymmeniä, salkun kehitys alkaa helposti lähentyä indeksin tuottoa, jolloin osakepoimijan ottamat riskit, käyttämä aika ja kulut eivät välttämättä ole enää väärti.

Aloittavan osakepoimijan ei tyypillisesti kannata heti hajauttaa salkkuaan useisiin osakkeisiin sijoittamiseen liittyvien kulujen vuoksi. Sijoituksia kannattaa tällöin hajauttaa sitä mukaan, kun osakeostoja on mahdollista tehdä niin, etteivät kaupankäyntikulut nouse liian suuriksi suhteessa sijoitettuun pääomaan.

Mitä on ajallinen hajauttaminen?

Indeksisijoittamisessa hajauttamista tapahtuu heti alusta lähtien, sillä indeksi koostuu tyypillisesti satojen, jopa tuhansien, yhtiöiden osakkeista, mikä suojaa yritysriskiltä. Indeksisijoittajan sijoitussalkun hajautuksessa ei ole kuitenkaan otettu vielä huomioon esimerkiksi ajallista hajauttamista. Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa sitä, että ostoja tehdään eri ajankohtina. Etukäteen emme voi tietää milloin indeksin huippu tai pohja on käsillä ja ajallisella hajautuksella sijoittaja voi välttää ostojen ajoittumisen ainoastaan kurssihuippuun. Ajallinen hajautus tapahtuu helposti, kun indeksiin tai osakkeisiin säästää säännöllisesti. Sijoitukset voi tehdä esimerkiksi kerran kuukaudessa tai muutaman kuukauden välein. Jos sijoitettavia varoja on kerralla enemmän käytettävissä, on hyvä pohtia, kannattaisiko potti jakaa osiin ja sijoittaa se asteittain ajallisesti hajauttaen.

Mitä on maantieteellinen hajauttaminen?

Indeksisijoittaminenkaan ei oitis takaa sijoitusten maantieteellistä hajautumista. Jos sijoittaja omistaa esimerkiksi vain Helsingin pörssin indeksin perusteella koottua indeksirahastoa, sijoitussalkku on herkkä suomalaisia yhtiöitä koskeville ongelmille.

Sijoittajan kannattaa muistaa myös valuuttariski, joka liittyy maantieteelliseen hajauttamiseen. Jos kaikki sijoitukset ovat esimerkiksi dollareissa, sijoitussalkku on herkkä dollarin arvon muutoksille. Jos taas omistaa merkittävästi jonkin tietyn alan, kuten IT-alan indeksiä tai osakkeita, salkun kehitys riippuu merkittävästi kyseisen sektorin kehityksestä. Osakesalkkua kannattaa siis hajauttaa myös eri alojen välillä. Kaikilta riskeiltä sijoittaja ei voi kuitenkaan suojautua. Esimerkiksi koronakriisiltä etukäteen suojautuminen olisi ollut hyvin haastavaa, sillä kriisi kosketti koko maailmaa ja myös laajasti osakemarkkinoita.

Mitä asioita kannattaa huomioida, kun hajauttaa osakesalkkua?

Ylipäätänsä sijoituskohdetta valitessa on hyvä miettiä, onko yhtiö riippuvainen vain yhdestä asiakkaasta vai koostuuko sen tulovirtat useista lähteistä. Myös sijoitussalkun hajautusta miettiessä olisi hyvä huomioida se, että sijoituskohteet olisivat mahdollisimman riippumattomia toisistaan. Esimerkiksi Elcoteq ajautui vaikeuksiin aikoinaan, kun Nokian tilaukset tyrehtyivät.

Hajautuksen näkökulmasta kannattaisi pyrkiä sijoittamaan säännöllisesti ja useisiin eri sijoituskohteisiin. Kaikkea riskiä ei taitavinkaan sijoittaja saa hajautettua pois, mutta riskit kannattaa tiedostaa ja minimoida niitä mahdollisuuksien mukaan.

Salkkua kannattaa tarkastella myös sen kautta, onko sen tuotto liian riippuvainen yksittäisestä osakkeesta tai muusta tekijästä, oli kyse sitten esimerkiksi talousalueesta tai toimialasta. Lisää hajautusta sijoitussalkkuun voidaan hakea eri omaisuuslajeista sijoittamalla osa varoista esimerkiksi kiinteistö- ja velkakirjamarkkinoille.


Kirjoitus on päivitetty versio kesällä 2021 julkaistusta artikkelista.

Emma Kuusinen