Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mitä on indeksisijoittaminen?

Blogi 29.06.2021 10:00 SijoituskouluTermistö

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa teemme katsauksen indeksisijoittamisen maailmaan.
 

Mikä on indeksi?

Indeksi mittaa jonkin muuttujan, kuten esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon, suhteellista muutosta. Alun perin indeksit on luotu mittaamaan hyödykkeen, toimialan tai talousalueen kehitystä. Indeksin avulla voidaan seurata esimerkiksi Helsingin pörssin tai kahvinhinnan kehitystä.
 

Mikä on osakeindeksi?

Osakeindeksi on osakejoukko, jonka arvo muuttuu indeksissä olevien arvopaperien hinnan muutoksen mukaan. Osakeindeksi voidaan luoda periaatteessa mistä tahansa osakejoukosta, jonka arvon muutosta halutaan seurata, ja sen avulla saa helposti kuvan esimerkiksi siitä, mihin suuntaan jokin tietty osakemarkkina kehittyy ja miten sillä yleisesti menee. Esimerkiksi suomalainen OMXH25-indeksi on muodostettu 25 vaihdetuimmasta suomalaisesta osakkeesta, ja sen arvo vaihtelee tämän joukon mukaan.

Yleensä osakeindeksit painotetaan yhtiöiden markkina-arvon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että markkina-arvoltaan isommilla yhtiöillä on suurempi osuus indeksissä kuin pienillä yrityksillä. Osakeindeksissä olevat yhtiöt voivat myös vaihtua. Esimerkiksi edellä mainittu OMXH25 koostuu 25 vaihdetuimmasta Helsingin pörssin osakkeesta, jotka vaihtuvat markkinatilanteen mukaan. Helsingin pörssin vaihdetuimmat osakkeet tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa, ja OMXH25 sisältöä päivitetään tämän mukaan. Päivittäistä seurantaa ei siis ole.

Muita tunnettuja osakeindeksejä OMXH25 lisäksi ovat esimerkiksi S&P 500, joka koostuu 500 suuresta yhdysvaltalaisesta yrityksestä. STOXX Europe 600 -osakeindeksissä on 600 eurooppalaista suuryritystä ja Nikkei 225 koostuu japanilaisista yrityksistä. NASDAQ-100-indeksissä on taas puolestaan sata suurinta Nasdaqissa listattuna olevaa yritystä ja Dow Jones Industrial Average -indeksi mittaa Yhdysvaltain pörsseissä listattuina olevan 30 suurimman yrityksen osakekurssia.
 

Millaisia erilaisia osakeindeksejä on olemassa?

Hintaindeksi ottaa huomioon siinä olevien yritysten osakkeiden hinnan ja kehittyy niiden mukaan. Hintaindeksi ei kuitenkaan huomioi lainkaan osinkoja. Tämä on hyvä tiedostaa, sillä yleensä yhtiön osakekurssi laskee osingonjaon yhteydessä jaettavan osingon verran, ja tämä muutos vaikuttaa myös hintaindeksiin.

Tuottoindeksi ottaa huomioon sekä osakkeen kurssin muutoksen että osingot. Osinkojen ajatellaan tulevan sijoitetuksi uudelleen takaisin osakkeisiin ja indeksi kuvaa näiden kahden yhdistelmää.

OMXH Helsinki PI on hintaindeksi, joka ei sisällä osinkoja. OMXH Helsinki GI on tuottoindeksi, eli osingot huomioidaan sen kehityksessä. Indeksin nimen perässä oleva lyhenne PI tarkoittaa Price Index ja lyhenne GI Gross Index. Vaikka nämä kaksi indeksiä sisältävät käytännössä samat yritykset, on niiden kehitys ollut erilaista, mikä johtuu osinkojen erilaisesta huomioinnista.
 

Mitä on indeksisijoittaminen?

Itse osakeindeksiin ei voi sijoittaa, sillä se on mittari. Indeksirahasto on rahasto, johon on koottu jonkin tietyn osakeindeksin mukaisesti osakkeita. Indeksirahaston kautta voi sijoittaa indeksin mukaisesti, ja tätä kutsutaan indeksisijoittamiseksi. Indeksisijoittaminen on passiivista sijoittamista, sillä indeksisijoittaja ei tee aktiivista osakepoimintaa.

Osakeindeksejä käytetään sijoittamisessa myös tietynlaisena mittarina. Osakepoiminnan tavoitteena on lähtökohtaisesti "voittaa indeksi", eli saada parempaa tuottoa kuin mitä olisi saanut sijoittamalla rahansa osakeindeksiin passiivisesti. Indeksisijoittamisella saa indeksin verran tuottoa varmasti, mutta samaan aikaan sillä ei saa myöskään piiruakaan enempää.

Indeksisijoittamista on käsitelty myös inderesPodissa. Analyytikko Sauli Vilén keskusteli indeksisijoittamisesta Index Varainhoidon varainhoitajan ja osakkaan Viggo Löfgrenin kanssa. Pääset kuuntelemaan jakson tästä.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

 

Emma Kuusinen