Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

Blogi 13.07.2021 13:20 SijoituskouluMuut aiheet

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa käymme läpi sijoittamiseen liittyvää verotusta. Verot ovat iso osa sijoittamisen tuottoja syöviä kuluja, joten on suositeltavaa, että sijoittaja olisi tietoinen verotukseen liittyvistä seikoista.

Sijoittamista koskeva verotus on pääomatuloverotusta. Pääomatuloista maksetaan 30 prosenttia pääomatuloveroa, kun pääomatuloja on enintään 30 000 euroa verovuonna. Jos verotettavaa pääomatuloa on yli 30 000 euroa, pääomatuloveroprosentti on ylimenevältä osalta 34 prosenttia.

Pääomatulo on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi osakkeiden myynnistä saadut voitot ja osingot sekä tietyt korkotulot. Osakesäästötilillä tuotto verotetaan pääomatulona vasta, kun se nostetaan tililtä pois. Osakesäästötilin sisäisiä tapahtumia ei veroteta, kuten aiemmassa osakesäästötiliä koskevassa Sijoituskoulun osassa kerroimme. Arvo-osuustilillä säilytettäviin arvopapereihin liittyvien osinkojen ja luovutusvoittojen pääomatuloverot maksetaan vuosittain. Luovutusvoitolla tarkoitetaan voittoa, joka syntyy osakkeita myytäessä. Luovutustappio on kyseessä, kun sijoittaja tekee tappiota myydessään osakkeet.

Verotus arvo-osuustilillä

Sijoitusten tuotoista peritään pääomatuloveroa ja korkotuloista lähdeveroa tai pääomatuloveroa. Arvopaperisijoituksista saatava pääomatuloveronalainen tulo on luovutusvoittoa tai osinkoja. Suomalaisten pörssiyhtiön osingoista 15 prosenttia on verovapaata ja 85 prosenttia on pääomatuloveronalaista, jolloin tosiasiallinen veroprosentti joko 25,5 tai 28,9 prosenttia

Sijoittajan kannattaa myös muistaa, että listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus eroaa listattujen yhtiöiden osinkojen verotuksesta ja näiden verotus riippuu esimerkiksi jaettavien osinkojen määrästä.

Lue lisää: Osingot listaamattomasta yhtiöstä

Sijoittaessa ulkomaalaisiin yhtiöihin sijoittajan tulee huomioida niiden erilainen verokohtelu. Suomella on useiden maiden kanssa verosopimus, joka takaa sen, että kaksinkertaista verotusta ei tapahdu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa listattuna olevan yhtiön osingoista maksetaan 15 prosenttia veroja Yhdysvaltoihin ja loput Suomeen niin, että kannettu vero vastaa lopulta suomalaista pääomatuloveroa.

Halutessasi voit käyttää verotuksessa hankintameno-olettamaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ostohinnan ja kulujen sijasta käytetäänkin prosentuaalista laskukaavaa osakkeiden hankintahinnalle. Jos olet omistanut osakkeet alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntihinnasta, ja jos olet omistanut osakkeet yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta. Esimerkiksi jos myyt osakkeita 10 000 eurolla ja olet omistanut nämä osakkeet alle kymmenen vuotta, olettaa verottaja ostohinnaksi 20 prosenttia myyntihinnasta eli 2 000 euroa. Tästä verottaja olettaa sinun tehneen luovutusvoittoa 8 000 euroa, josta maksat 30 prosenttia veroa, jos pääomatuloja on yhteensä alle 30 000 euroa kyseisenä vuonna.

Sijoittaja voi itse päättää kumpaa tapaa käyttää verojen maksun minimoimiseksi, joko todellista ostohintaa vähennettynä kuluilla tai hankintameno-olettamaa, jolloin luovutushinnasta ei saa vähentää kuluja. Sijoittajan kannattaa valita se tapa, jossa luovutusvoitto on mahdollisimman pieni, sillä näin pääomatuloveroja tulee maksettavaksi vähemmän.

Jos olet myynyt osakkeita vuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, myyntivoitosta ei tarvitse maksaa lainkaan veroja. Huomaathan, että tällä ei tarkoiteta luovutusvoittoa 1 000 eurolla vaan osakkeiden myyntiä kokonaisuudessaan.

Osakkeiden myynnin tarkastelussa käytetään FIFO-periaatetta eli ”first in, first out”. Tämä tarkoittaa sitä, että myydessäsi osakkeita verottaja katsoo sinun myyneen kaikista vanhimmat omistamasi osakkeet kyseisen yhtiön osalta, vaikka sijoitussalkkuusi jäisikin vielä samaisen yhtiön osakkeita.

Kun on ensin selvitetty, paljonko verovelvollisella on pääomatuloja, sijoittaja voi vähentää näistä pääomatuloista vielä kulut. Pääomatuloista voi vähentää sellaiset kulut, jotka on aiheutunut pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi kaupankäyntikulut.

Verovuonna syntyneet luovutustappiot verovelvollinen voi vähentää luovutusvoitoista. Jos luovutusvoittoja ei ole, tehdään vähennys kaikista pääomatuloista ja jos pääomatuloja ei ole lainkaan, siirtyy vähennys seuraaville viidelle verovuodelle.

Pääomatulon määriä tai pääomatuloveron määrää ei sijoittajan itse tarvitse osata laskea. Osakevälittäjä toimittaa tiedot verottajalle suoraan ja sijoittajan tulee vain tarkastaa esitäytetty veroilmoitus ja tilanteen vaatiessa ilmoittaa hankintameno-olettaman käytöstä.

Verotus osakesäästötilillä

Osakesäästötilin sisäisistä tapahtumista ei makseta veroja vaan verot maksetaan, kun nostat varoja kokonaan tililtä pois. Varoja nostaessa varat jaetaan tuottoon ja pääomaan, josta tuotto on veronalaista ja pääoma verotonta.

Osakesäästötilin voitto jaetaan varojen käyvällä arvolla ja tämä kerrotaan osakesäästötililtä nostetuilla varoilla, jotta saadaan selville tuotto, josta maksetaan verot.

Opiskelijan on hyvä huomata, että vaikka osakesäästötilin tapahtumia ei veroteta, varat vaikuttavat kuitenkin etuuksiin. Yleiseen asumistukeen vaikuttavat korko- ja osinkotulot ja opintorahaan osakesäästötili vaikuttaa silloin, kun tililtä nostetaan varoja ja tili on voitolla. Arvo-osuustilillä osingot ja luovutusvoitot ovat sekä verotuksen alaisia että vaikuttavat Kelan etuuksiin.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

Emma Kuusinen