Osingot

Sijoituskoulu 13.03.2019 13:00

Osingot ovat sijoittajan ”palkka”. Pitkässä juoksussa merkittävä osa sijoittajien tuotoista on tullut osingoista. Osingot kertovat monesti myös terveestä yrityksestä jolla on varaa jakaa voittoa omistajilleen. Käymme tämän kertaisessa Sijoituskoulussa läpi perusasiat osinkojen suhteen. 

Mitä osingot ovat? 

Osinko on yleisin tapa jakaa yrityksen varoja omistajille. Yritykset maksavat yleensä osan voitoistaan omistajille osinkoina ja pitävät osan varoista kassassaan, tai investoivat ne takaisin liiketoimintaan. Osingonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa yrityksen maksuvalmiutta tai taloudellista tilaa. 

Kuinka osinko määräytyy? 

Osingonjaosta päättää Suomessa yhtiökokous eli osakkeenomistajat yhtiöhallituksen esityksen pohjalta. Yleensä yrityksillä on tavoitteita osingonjaon suhteen, esimerkiksi jakaa 50 % tilikauden voitosta omistajille osinkona. Jotkut yritykset saattavat pitää panostuksia kasvuun tärkeämpinä, jolloin osinko jätetään tarkoituksella pieneksi tai sitä ei makseta lainkaan. Osinkoa saatetaan myös leikata tai jättää maksamatta kokonaan, mikäli taloudellinen tilanne on kireä. 

Kuka on oikeutettu osinkoon? 

Osinkoon on oikeutettu yhtiön osakkeita omistava henkilö, joka on osakkeen omistajana osingon irtoamista edeltävänä päivänä, yleensä siis yhtiökokouspäivänä, sillä seuraavana päivänä osinko ns. irtoaa. Siitä kolme päivää eteenpäin on täsmäytyspäivä, sillä osakerekisterin päivittymiseen menee kolme päivää. Tärkeintä on siis ostaa irtoamispäivää edellisenä päivänä osaketta, mikäli haluaa osingon arvo-osuustilille. Itse osingonmaksupäivä seuraa yleensä reilu viikkoa kokouksen jälkeen jolloin rahat näkyvät tilillä. Käytännössä pitkäjänteisen omistajan ei tarvitse päätä vaivata liikaa irtoamispäivällä, sillä osingot tulevat automaattisesti valmiiksi verotettuina tilille. 

Milloin osingot maksetaan? 

Suomessa osingot maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa, yleensä keväisin.

Osingonmaksu useana eränä vuodessa on alkanut yleistymään myös Suomessa. Esimerkiksi Telia jakaa osinkoa kaksi kertaa ja Citycon sekä Verkkokauppa.com neljä kertaa vuodessa. Yhdysvalloissa osingot maksetaan yleensä neljä kertaa vuodessa. 

Osinkoyhtiöprofiileja

Eri yritykset maksavat eri tyylillä ja strategialla osinkoja. Esimerkiksi osingon kasvuun tähtäävät yritykset, kuten esimerkiksi Sampo, pyrkivät kasvattamaan joka vuosi osinkoa tasaisesti. Jotkut yritykset saattavat pitää osingonjakosuhdetta, eli osingon suhdetta voittoon, matalalla jotta huonompana vuotena osinkoa ei tarvitsisi leikata. Suomessa monilla yrityksillä on tapana jakaa suurehkoa osinkoa hyvinä vuosina ja leikata osinkoa vastaavasti heikomman kauden aikana. Sijoittaja voi eri yhtiöiden väliltä valita, haluaako aluksi matalia mutta todennäköisesti nopeammin kasvavia osinkoja tai sitten suurta alkutuottoa, jolloin taas todennäköisesti osinkojen kasvu jää tulevaisuudessa vaatimattomammaksi. 

Osinkodippi

Osinkodipiksi kutsutaan osakkeen kurssilaskua osingon irtoamispäivänä. Teoriassa osakkeen hinnan pitäisi laskea osingon verran, kun bisneksestä siirretään varoja omistajien taskuun (kokonaisuutena arvon pitäisi pysyä samana, oli osingot käteisenä firman kassassa tai omistajan  taskussa). Käytännössä dippien syvyys vaihtelee, ja ne voivat tarjota sijoittajalle mielenkiintoisia tilaisuuksia. 

Osinkoansa

Osinkoansaksi kutsutaan yhtiötä, jonka osinkotuotto on todella suuri, yleensä yli 10 % ja samalla yhtiön osingonjakosuhde, eli kuinka suuren osan tuloksesta yhtiö jakaa omistajille ulos, on todella iso. Se voi olla jopa yli 100 %. Tällöin osamarkkina, joka yleensä vaatii keskimäärin n. 7-10 % tuottoa osakkeilta, todennäköisesti hinnoittelee jo tulevaa osingonleikkausta sisään. Ylipäätään sijoittajan kannattaa tarkkailla osingonjakosuhdetta kriittisesti, jos se nousee lähelle 100 %:ia tai yli sen. 

Miksi kasvavat osingot ovat hyvä asia sijoittajalle? 

Vaikka Helsingin pörssissä moni yhtiö tarjoaa korkeaa, yli 5 % osinkotuottoa, on meillä myös mielenkiintoisia osingonkasvattajia mukana etenkin pienissä yhtiöissä. Kasvavat osingot kertovat liiketoiminnan vakaudesta sekä kyvystä kasvattaa osakekohtaista tulosta, josta osinkoa jaetaan. Vaikka aluksi osingonkasvattajan osinkotuotto voi näyttää vaatimattomalta, usein 1-2 % haarukassa, pitkässä juoksussa tuotto alkuperäiselle sijoitetulle pääomalle voi olla suuri. 

Otetaan yksinkertainen esimerkki. 

Yhtiöt A ja B haluavat molemmat maksaa omistajilleen kilpailukykyistä osinkoa. Molempien osakkeet maksavat pörssissä 10 euroa ja molemmat tekevät euron osakekohtaisen tuloksen eli EPS:in. Yhtiö A päättää kuitenkin jakaa koko tuloksen osinkoina ulos, koska yhtiö ei keksi investointikohteita voitoille. Ts., yhtiön A osinkotuotto on nyt 10 % ja tulee olemaan niin kauan, kunnes osinkoa muutetaan. 
Sen sijaan yhtiö B päättää maksaa vain viidesosan tuloksesta osinkoina, tarjoten 2 % osinkotuottoa. Koska yhtiöllä jää nyt varaa investoida muu tulos tuottavasti, oletetaan, että sen EPS sekä osinko kasvaisi 10 % vuosittain seuraavat 10 vuotta. Yhtiö A on seuraavan kymmenen vuoden aikana maksanut itsensä osinkoina kokonaan sijoittajalle (10 X 1 euron osinko = 10 euroa), olettaen että esimerkkimaailmassamme ei ole veroja. Sen sijaan yhtiön B tulos on kasvanut 10 % vuosittain, ja osakkeen hinnan noustessa samassa suhteessa yhtiön tuloksen kanssa (valveutunut lukija osasi jo laskea, että molempien P/E-luku on 10x), on osakkeen arvo nyt 25,9 euroa. EPS on kasvanut 10 % vauhtia, minkä takia se on kasvanut jo 2,59 euroon per osake. Osinkoa yhtiö B maksaa 10 vuoden jälkeen noin 0,47 euroa per osake, eli edelleen puolet vähemmän kuin yhtiö A, mutta tarjoaa silti jo 4,7 % tuottoa alkuperäiselle sijoitukselle. Kokonaisuutena yhtiö B on maksanut osinkoja yli 3 euroa tältä ajalta. Lukija osannee jo päätellä, että kasvavan osingon ja tuloksen yhtiö B on tuottanut merkittävästi paremmin, kuin yhtiö A. 

​Inderesi.fi sivulla näet helposti yhtiöiden osinkotuottoprosentit ja ennusteet osakevertailusta. Mene osoitteeseen https://www.inderes.fi/osakevertailu ja paina "arvostuskertoimet". Siellä löydät "Osinkotuotto-%".

Osinkojen irtoamispäivät ilmestyvät pörssikalenteriin, kun ne ovat Inderesin tiedossa https://www.inderes.fi/porssikalenteri

 

Verneri Pulkkinen