Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Sijoittamisen anomaliat

Blogi 02.07.2021 11:43 SijoituskouluOppia sijoittamiseen

Inderesin Sijoituskoulussa keskitytään kesällä sijoittamisen perusteisiin. Tällä kertaa käymme läpi tunnetuimpia sijoitusanomalioita eli toistuvia ilmiöitä, joiden ei pitäisi rahoitusteorian mukaan olla mahdollisia. 


Mitä anomalia tarkoittaa?

Modernin rahoitusteorian tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan osakkeiden kurssimuutosten ennustaminen on hyödytöntä, sillä hintojen pitäisi heijastella kunakin hetkenä kaikkea saatavilla tietoa. Tästä huolimatta osakemarkkinoilla on havaittu historiassa useita toistuvia ilmiöitä, joiden ei teorian mukaan pitäisi olla mahdollisia, tai ainakin niiden pitäisi hävitä viimeistään silloin, kun ilmiö havaitaan. 

Anomalioita voi syntyä ja kadota nopeastikin. Tästä esimerkkinä se, että ajan saatossa anomalioita on löydetty jopa satoja. Kyseessä on siis ilmiö, joka saattaa esiintyä tai olla esiintymättä. Anomalia saattaa olla myös hyvin maakohtainen eli rajoittua vain tiettyihin maihin. Kun tieto yksittäisestä anomaliasta yleistyy, se saattaa kadota, sillä sijoittajat alkavat käyttää anomaliaa hyväkseen.

Esittelemme seuraavaksi joitakin tunnettuja anomalioita osakemarkkinoilla.

Tammikuuilmiö

Tammikuuilmiö syntyy, kun huonosti vuoden aikana tuottaneet osakkeet myydään vuoden lopussa verovähennyksiä varten. Sijoittajien termein: "Tappiot on myönnetty ja turskat heitetty yli laidan." Tällöin osakkeisiin syntyy myyntipaine, kun sijoittajat myyvät tappiolla olevia osakkeitaan vuoden päättyessä saadakseen hyödynnettyä verotuksessa nämä tappiot vähennyksinä. Joulukuussa myytyjen osakkeiden myyntihintaa ei välttämättä mietitä yhtä punnitusti kuin muuten, jos tappioista halutaan päästä vain eroon. Anomalian mukaan joulukuun myyntipainetta seuraakin tammikuussa ostopaine, koska myyntiaalto on väistynyt ja sijoittajat allokoivat rahojaan takaisin osakkeeseen.

Toukokuuilmiö (”Sell in May and Go Away”)

Toukokuuilmiö juontaa juurensa osakemarkkinoiden historiallisten kausituottojen eroista. Kesällä liikehdintä pörsseissä on tyypillistä rauhallisempaa lomakausien vuoksi, kun taas syyskuusta huhtikuuhun nähdään yleensä enemmän volatiliteettia ja kaupankäyntiä. "Sell in May and Go Away" on sijoitusstrategia, jossa toukokuuilmiötä hyödynnetään. Strategiassa osakkeet myydään toukokuussa, siirrytään pois osakemarkkinoilta ja palataan takaisin syyskuussa.

Kuunvaihdeilmiö

Kuunvaihdeilmiön mukaan osakkeissa tapahtuu selvä myynti- ja ostopaine kuun vaihteen lähettyvillä. Yhtenä selittävänä tekijänä tässä ilmiössä katsotaan olevan osakkeita omistavat suuret eläkeyhtiöt. Kun kuunvaihde lähestyy ja eläkkeet menevät maksuun, eläkeyhtiöiden käteisen tarve lisääntyy. Tällöin yhtiöillä saattaa olla tarve myydä omistuksiaan, mikä aiheuttaa myyntipainetta osakemarkkinoille.

Palkat ja eläkkeet maksetaan maailmalla tyypillisesti kuun viimeisenä tai ensimmäisenä päivänä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä palkat maksetaan kuun vaihteessa, kuunvaihde ilmiötä on havaittu. Osa tästä pääomasta päätyy osakemarkkinoille aiheuttaen ostopainetta osakkeissa kuun vaihteen jälkeen. Kuunvaihdeilmiössä siis syntyy ensiksi myyntipaine markkinoille, jolloin hinnat laskevat, ja tätä seuraa ostopaine jolloin osakkeet puolestaan kallistuvat.

Maanantai-ilmiö

Osakemarkkinoilla on nähtävissä eroja viikonpäivien tuotoissa. Maanantai-ilmiön lisäksi anomaliasta käytetään myös nimitystä viikonloppuilmiö. Perjantai tuottaa tilastollisesti parhaiten osakekurssien noustessa eniten, kun taas maanantai tuottaa tilastollisesti huonoiten.

Tarkkaa syytä anomalialle ei tiedetä. Kuitenkin yhdeksi syyksi arvellaan, että pörssi yhtiöt julkaisevat huonot uutiset vasta loppuviikosta, jopa pörssin ollessa jo kiinni perjantaina. Nämä uutiset painavat sijoittajia läpi viikonlopun, ja maantaina kurssi kääntyy laskuun. Toinen ehdotettu syy on sijoittajissa itsessään. Loppuviikkoa kohden sijoittaja ostaa osakkeita, mutta viikonlopun aikana pörssin ollessa kiinni sijoittaja pohtimaan ja jopa katumaan sijoituspäätöstään. Niinpä maantaina pörssin auettua sijoittaja myy edellisen viikon lopussa ostamiaan osakkeita.
 

Haluatko lukea lisää? Löydät kaikki uusimmat sijoituskoulut koottuna tästä alta. 

1. Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

2. Mitä on indeksisijoittaminen?

3. Mitä on osakepoiminta?

4. Sijoittamisen anomaliat

5. Mitä on hajauttaminen? 

6. Yhtiötermistö

7. Sijoituskirjallisuus

8. Mitä sijoittajan kannattaa tietää verotuksesta?

9. Mistä etsiä tietoa sijoittamiseen?

 

Aaro Vasama