Toimariblogi: Miten meillä menee?

Blogi 16.05.2019 13:42 Blogi

Tätä kysymystä kysyttiin taas ahkerasti, kun tapasin sijoittajayhteisöämme Tampereen sijoitusmessujen yhteydessä, joten ajattelin kirjoittaa aiheesta erikseen. Tilinpäätöstiedot tulevat joka tapauksessa pian julkisiksi. Olen aina sanonut, että meidän on huono arvostella muiden bisneksiä, jos emme osaa itse hoitaa omaa liiketoimintaamme. Terveellä ja kestävällä pohjalla oleva liiketoiminta on perusedellytyksiä sille, että meillä on muskelit panostaa sijoittajayhteisömme palvelemiseen, analyysin laatuun ja toimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna 39 % ja oli 3,2 miljoonaa euroa. Onnistuimme hieman kiihdyttämään kasvua aiemmista vuosista. Liikevoittomme oli 617 tuhatta euroa ja 19 % liikevaihdosta eli samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Hyvä kasvumme antoi edellytykset investoida huomattavasti vuoden aikana uusien konseptien kehittämiseen, inderes.fi-alustan kehitystyöhön, yhteisömme vahvistamiseen ja rekrytointeihin. Palkkasimme viime vuoden aikana uusia huipputyyppejä koodipuolelle, yhteisönrakennukseen ja analyysiin. Lisäksi vahvistimme henkilöstömme omistusta yhtiössämme (olemme 85 % henkilöstön omistama) ja uudistimme organisaatiomme radikaaliin itseohjautuvaan toimintamalliin, mikä toi hyvää energiaa tekemiseen vuoden aikana. Henkilöstömme lukumäärä on nyt 24.

Vuosi 2018 oli iloksemme selkeästi läpimurtovuosi yhtiöseurantapalveluiden markkinalle, sillä pörssiyhtiön maksamasta analyysistä tuli laajalti hyväksytty toimintatapa. Osittain tätä vauhditti myös se, että yhä useammat pankit ryhtyivät viime vuonna tarjoamaan vastaavia palveluita. Ennakkoluuloja malliamme kohtaan riittää edelleen, mutta aiomme ratkoa ne kurinalaisesti todistamalla työmme hyödyn yhtiöiden omistajille ja sijoittajille. Yhtiöseurantapalvelumme piirissä olevien yhtiöiden lukumäärä kasvoi viime vuonna 65 yhtiöstä 85 yhtiöön. Mukaan liittyi useampi yli miljardin euron markkina-arvon yhtiö, mikä kuvastaa maksettuun analyysiin liittyvien mielikuvien nopeaa muutosta. Vuoden aikana palvelusta irtisanoutui yksi yhtiö.

Analyysipalvelumme kuukausimaksut kuluttajilta edustavat pienempää osuutta liikevaihdostamme, sillä toimintamallimme yksi ydinajatus on viedä analyysipalveluiden hintoja loppukäyttäjille jatkuvasti alemmaksi. Tätä kautta toteutamme tavoitettamme demokratisoida historiassa harvojen etuoikeudeksi keskittynyttä analyysitoimialaa. Pidämme tarkoituksella maksutonta Free-palveluamme erittäin kattavana ja keskitymme edelleen enemmänkin tuomaan Premiumiin uusia toiminnallisuuksia, kuten viime vuonna julkaistu sisäpiirikauppojen työkalu. Sijoittajatuloista mainittakoon, että uusi instituutiosijoittajille tarkoitettu Radiohead-palvelumme tuotti ensimmäiset liikevaihtoeuronsa. Instituutiosijoittaja saa analyysiosaamisemme käyttöönsä ja Radiohead-hinnoittelumallin mukaisesti asiakas maksaa meille haluamansa summan kokemansa arvon perusteella.

Liiketoimintamallimme paikalliset verkostovaikutukset ovat voimakkaita, mistä olemme päässeet hyötymään viime vuosina. Mitä enemmän alustassamme on käyttäjinä sijoittajia, sitä houkuttelevampi analyysikumppani olemme pörssiyhtiön näkökulmasta. Mitä enemmän seurannassamme on pörssiyhtiöitä, sitä kiinnostavamman palvelun voimme tarjota sijoittajille. Yhteisömme koko mitattuna palveluun rekisteröityneillä käyttäjillä kasvoi viime vuonna lähes 70 % yli 40 tuhanteen käyttäjään.

Yhteisömme koko ei kuitenkaan ole itseisarvo meille. Tärkeämpää on yhteisön luottamus ja arvostus, jota ilman toimintamallimme surkastuisi ja verkostovaikutukset voisivat kääntyä toiseen suuntaan, aikaistaen yrityksemme tulevaa väistämätöntä konkurssia, josta viimeksi kirjoitin. Sijoittajayhteisön luottamuksen taustalla oleva yksi keskeinen elementti on analyysimme osuvuus, minkä osalta vuosi 2018 oli tiimillemme kokonaisuutena hyvin onnistunut. Vuoteen kuitenkin sattui myös useampi näyttävä ja iso epäonnistuminen, jotka nakersivat monien sijoittajien luottamusta meihin. Saimme näistä arvokkaita oppeja, joiden avulla olemme kehittäneet toimintaamme. Käsittelemme epäonnistumisiamme kuitenkin ilman, että se tapahtuu analyysin näkemyksellisyyden ja rohkeuden kustannuksella.

Suurten pankkien tullessa edelleen maksetun analyysin markkinoille, on meidän pidettävä kiinni yhteisölähtöisyydestämme, digiosaamisestamme, analyysin näkemyksellisyydestä sekä ketteryydestä. Olen varma, että markkinoillamme pitkässä juoksussa kilpailu käydään sijoittajista ja heidän luottamuksesta, vaikka pääansainta tuleekin yhtiöiltä. Luonnollisesti myös yhtiöt hyötyvät pitkässä juoksussa siitä, että niillä on analyytikkoseurantaa ja riippumaton osapuoli toimii yhtiön sijoittajatarinan tulkkina omistajille ja koko sijoittajayhteisölle.

Suhtaudumme tulevaan positiivisesti. Meillä riittää vielä paljon tekemistä Suomen markkinalla, ennen kuin voimme todeta riittävässä määrin saavuttaneemme tavoitteemme edistää kansankapitalismia ja kotimaisen pörssin toimintaa. Oikeastaan näyttää siltä, että pian töitä on tehtävä paljon aiempaa ahkerammin. Kartoitamme samalla kasvulähtöjä laajalla rintamalla siten, että uusien lähtöjen pitää ensisijaisesti hyödyttää nykyistä yhteisöämme ja edistää toimintamme tarkoitusta (missiotamme).

Taloudellinen ohjeistus: arvioimme vuonna 2019 liikevaihtomme kasvun jatkuvan ja kannattavuutemme säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Mikael Rautanen