Näkemys USA:n vahvasta työllisyyskehityksestä sai tänään lisätukea, kun iltapäivällä julkaistiin luvut uusien työpaikkojen määrästä. Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän lisäys nousi lokakuussa vahvimmilleen koko vuoteen ollen 261 000, mutta jääden mm. Bloombergin konsensusodotuksista (325 000). Tosin tätä kompensoi ylöspäin korjaus erittäin heikon syyskuun työpaikkojen määrässä (nyt +18 000, edellinen -33 000). Lokakuussa myös työttömyysaste laski 4,1 %:iin ja alimmalle tasolle sitten vuosituhannen vaihteen. Vahvoista luvuista huolimatta pientä pehmeyttä työllisyysraportissa aiheutti tulokehitys: palkkojen kasvu hidastui lokakuussa 2,4 %:iin vuodentakaiseen verrattuna (syyskuussa kasvu +2,9 %) ja syyskuusta kasvu jäi nollaan.

Työllisyysluvut heijastavat kaksijakoista kuvaa taloudesta: vaikka talouskasvu vahvistuu ja työmarkkinan kysyntä kasvaa uusien työpaikkojen määrän kautta, palkkakehitys näyttää laahaavan perässä. Federal Reserven johtokin on kiinnittänyt asiaan huomiota ja hakenut selitystä mm. myös työmarkkinalla vallitsevasta tarjontavajeesta. Tämä näkyi myös tänään julkaistuissa luvuissa, sillä työvoimaan osallistumisaste (työvoimaan kuuluvien osuus suhteessa työikäiseen väestöön) laski 62,7 %:iin ja on lähellä lähes neljän vuosikymmenen pohjia.  

Kokonaisuudessaan työllisyysraportti vahvistaa kuvaa USA:n vahvoista lyhyen aikavälin talousnäkymistä ja siitä, että syyskuun notkahdus työllisyystilastossa jäi väliaikaiseksi. Matala osallistumisaste kuitenkin kertoo työmarkkinan rakenteellisista ongelmista, jotka rasittavat taloutta pitkällä aikavälillä.

Marianne Palmu