Annamme jälleen sijoittajayhteisöllemme uudet uudenvuodenlupaukset siitä, miten aiomme palvella sijoittajia paremmin vuonna 2019.

Miten suoriuduimme vuoden 2018 aikana edellisistä lupauksistamme? Laita kommenttikenttään alle arvosanasi!

Tässä vuoden 2019 lupauksemme:

 

1. Aiomme olla Suomen yhteisökeskeisin yritys

Ensimmäinen lupaus tulee yhteisöstämme työkseen huolehtivalta Verneriltä, joka on tämän julistuksen jo suustaan ulos lipsauttanut. Vuoden 2018 aikana yhteisömme koko on kasvanut jo 40 tuhanteen käyttäjään. Tunnistamme kuitenkin, että tämä luku ja sen kasvu yksinään on tyhmä tavoite, jos emme pysty voittamaan palvelumme käyttäjien luottamusta ja tuottamaan heille arvoa. Osana yhteisöllisyyden tavoitetta lupaamme edellisvuoden tavoin, että myös palvelumme ilmaisversio Free säilyy erittäin kattavana eikä heikkene.

Olemme tänä vuonna kehittäneet aktiivisesti toimintaamme yhteisömme kanssa avoimuuden arvomme mukaisesti. Meillä on yhteisöllemme muun muassa omat keskusteluketjut Sijoitusfoorumilla Inderesin strategialle, inderes.fi:n kehitykselle ja sisällöntuotannolle. Yhteisömme tavoittaa meidät lähes mistä tahansa somekanavasta ja me vastaamme. Koodarimme kuuntelevat todistetusti tarkemmin yhteisöltämme tulevia kehitysideoita kuin minun pyyntöjä. Työntekijämme ovat yhteisöämme varten töissä, mistä voimme olla ylpeitä. Toimimalla yhdessä yhteisömme kanssa pystymme saamaan aikaiseksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia kotimaiseen pääomamarkkinaan.

Vuosi 2018 on ollut ensimmäinen vuosi Inderesin historiassa, kun olemme saaneet useita uusia kilpailijoita markkinoille. Tulemme silti olemaan aina yhteisökeskeinen - emme kilpailukeskeinen toimija. Haluamme rakentaa rahoitusalalle siltoja, emme muureja (lainasin tämän Hillary Clintonilta). Moni on jo ihmetellyt, miksi saatamme jakaa esimerkiksi somessa kilpailijoidemme sisältöjä. Meitä on kommentoitu lahkolaisiksi kieltäytyessämme liiketoimintamahdollisuuksista, joiden emme ole nähneet palvelevan sijoittajayhteisöämme. Haluamme keskittyä kaikessa toiminnassamme ja päätöksenteossamme sijoittajayhteisön etuun, emme kilpailijoihin. Näin rakennamme myös itsellemme pitkällä aikavälillä kestävää liiketoimintaa. Yhtiön maksaman analyysin markkinalla pitkässä juoksussa kilpailu käydään teistä sijoittajista ja teidän luottamuksesta, ei yhtiöistä.

 

2. Vaalimme analyysin korkeaa laatua kurinalaisesti kasvusta huolimatta

Toinen lupaus on pääanalyytikoltamme Saulilta. Jotkin yhteisömme jäsenet ovat nostaneet esiin huolen, pystyykö Inderes enää vaalimaan laatuaan, vai heikkeneekö laatu vanhojen tähtipelaajien joutuessa keskittymään kasvavan tiimin paimentamiseen. Lupaamme investoida jatkuvaan laadun kehittämiseen muistaen, että ilman jatkuvaa panostusta laatuun pieni start-up ei olisi koskaan päässyt tähän pisteeseen altavastaajan asemasta. Resurssimme ovat paremmat kuin koskaan, mikä mahdollistaa syvemmälle yhtiöihin sukeltamisen. Pidämme rekrytointimme seulan tiukkana, vaikka se tarkoittaisi liiketoimintamahdollisuuksien sivuuttamista. Jos lipsumme laadusta ja analyysimme ei tuota sijoittajayhteisöllemme arvoa, ei liiketoimintamme ole pitkällä aikavälillä kestävää.

 

3. Säilytämme nöyryyden menestyksen edessä

Yksi suurimpia uhkia yrityksemme olemassa ololle on, että unohdamme nöyryyden ja muutumme ylimielisiksi palkintohyllymme paisuessa ja asemamme vahvistuessa. Meidän on kuitenkin voitettava sijoittajayhteisömme luottamus ja arvostus joka päivä uudestaan. Uskon, että myös yhteisömme kriittiset äänet pitävät meidät ensi vuonnakin hereillä.

Lukuisten onnistumisten ohella tulemme myös ensi vuonna epäonnistumaan useassa analyysissä. Yli 100 yhtiön seurannassa kaikkien analyysien osuminen on tilastollinen mahdottomuus. Lupaamme käsitellä epäonnistumisemme avoimesti ja nöyrästi, yhdessä sijoittajien kanssa niistä oppien.

 

4. Tuomme vastuullisuuden näkökulman sijoittamiseen

Ahneuden ympärille rakentuvalla toimialalla hipiksi profiloitumisen vaaraa uhmaten tuomme ensi vuonna yhteiskunnallisia teemoja vahvemmin esiin. Toimialamme on vähitellen heräämässä siihen, että se on keskeinen osa luomaamme järjestelmää, joka on johtanut maapallomme resurssien kestämättömään ylikulutukseen. Se on meille mahdollisuus vaikuttaa asioihin positiivisesti. Rahoitusala ohjaa pääomia, joilla talouden rattaat pyörivät. Meillä Inderesillä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa ja saada positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus aikaiseksi auttamalla niitä sijoittajia sijoittamaan vastuullisemmin, jotka sen kokevat tärkeäksi.

Näiden asioiden esiin nostaminen vaatii rohkeutta, koska ne herättävät tunteita ja moni näkee ne sijoittajalle merkityksettömänä paasauksena. Vastuullisuus ei kuitenkaan tarkoita, että sen vastapainona sijoittaja joutuisi luopumaan tuotoistaan. Yrityksen yhteiskunnallinen vaikutuksella on mielestäni tiukka yhteys sen kykyyn tehdä pitkällä aikavälillä kestävää tulosta. Vastuuttomasti toimiva yritys voi olla vaarallinen pitkän aikavälin sijoituskohde, kun vastuullisuuden teeman korostuessa yritys alkaa menettää osaamispääomaa, poliittiset päätökset ja asiakkaiden luottamus kääntyvät sitä vastaan ja pääoman kustannus yhtiölle nousee. Tähän alueeseen panostamalla teemme paitsi työstämme merkityksellisempää, autamme myös sijoittajia löytämään sijoituskohteita, jotka ovat pitkällä aikavälillä arvoa luovia.

Lupaan, että emme lähde saarnaamaan tai paasaamaan kenellekään vastuullisuudesta. Etenemme tässäkin aiheessa yhteisömme ehdoilla. Tuomme erityisesti yritysten yhteiskunnalliseen nettovaikutukseen liittyvää tietoa sijoittajien käytettäväksi uudella palvelulla ensi vuoden aikana. Olemme huomanneet, että pörssiyhtiöiden oma vastuullisuusraportointi yksinään ei monen sijoittajan kokemuksen mukaan palvele heitä riittävästi. Haluamme tuoda sijoittajalähtöisen, riippumattoman ja ymmärrettävän palvelun täydentämään vastuullisuusraportointia.

 

5. Koodarin lupaus

Kysyin koodariltamme Yulta, onko hänellä mitään uuden vuoden lupauksia. Yu lupasi, että palvelumme pysyy pystyssä ensi vuonna jokaisena Nokia-päivänä (ne yleensä kaatuvat suuren kävijämäärän takia). Teen itse Nokia-analyytikkona parhaani, että tässä lupauksessa ei onnistuta.

Kiitos hienosta ja tapahtumarikkaasta pörssivuodesta kaikille! Tämä on mahtavaa aikaa olla rakentamassa koko markkinapaikkaamme hyödyttävää digitaalista palvelua.

Mikael Rautanen