Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aallon Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.10 EURKurssi hetkellä: 2.6.2020 - 5:16

Toistamme Aallon Groupin lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 11,0 euroon (aik. 10,0 euroa). Yhtiö tiedotti eilen kokoluokkaansa nähden melko suuresta yritysjärjestelystä, jolla se vahvistaa asemiaan Turun talousalueella. Melko matalan kauppahinnan valossa järjestely luo omistaja-arvoa, kunhan sen tuoma tuloskasvu alkaa realisoitua ensi vuoden aikana. Yritysostojen myötä kiihtyvään kasvuun peilattuna Aallon Groupin osakkeen arvostus näyttää ensi vuoteen katsottuna edelleen maltilliselta.

Aallon Groupin ensimmäinen suurempi yrityskauppa

Aallon Group tiedotti eilen ostaneensa turkulaisen Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan ja tämän tytäryhtiön Tilinova Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta on yhteensä 2,0 MEUR ja se suoritetaan rahana. Kauppahinta vastaa noin 1,0x EV/Liikevaihto-kerrointa ja 5,2x EV/EBITDA-kerrointa. Numeroiden valossa Aallon Group sai mielestämme ostettua hyvin hoidetun ja hieman suuremman tilitoimiston järkevällä arvostuksella.

Perhetaustainen turkulainen hyvin kannattava tilitoimisto

Tili-Koivu Oy on aloittanut nykymuotoisen toimintansa vuonna 1997 ja yhtiön juuret yltävät yli 50 vuoden päähän. Kaupan kohteena olevan toiminnan 31.10.2019 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 1,916 MEUR ja käyttökate 0,385 MEUR (EBITDA-% 20 %). Ostetut yhtiöt työllistävät tällä hetkellä 23 henkilöä ja niiden avainhenkilöt ja henkilöstö jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yhtiöiden liiketoiminta tullaan yhdistämään organisatorisesti Aallon Turku Oy:n kanssa.

Arvioimme järjestelyn näkyvän kunnolla tuloksessa vasta ensi vuodesta alkaen

Aallon Group arvioi yritysjärjestelyllä olevan lievästi positiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2020 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Tilitoimistoliiketoiminnan kausivaihtelusta johtuen (H1 tuloksen osalta selvästi vahvempi kuin H2) arvioimme järjestelyn tulosvaikutuksen jäävän tänä vuonna hyvin pieneksi ja tulosvaikutus nähdään kunnolla vasta ensi vuonna. Nostimme kaupan myötä vuosien 2021-2022 liikevaihtoennusteitamme 10 % ja oikaistuja tulosennusteita noin 12-18 %. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 15 % 19,2 MEUR:oon, missä yritysostojen tuoma epäorgaaninen kasvu on arviolta reilu 11 %. Ensi vuonna ennustamme liikevaihdon kasvavan 12 % (org. kasvu 7 %). Kannattavuuden osalta lähivuosien ennusteemme (2020e-2021e: oik. EBIT-% 9,9-12,6 %) ovat vielä selvästi alle yhtiön pidemmän aikavälin potentiaalin ja myös historiallisen (2018: 13,6 %) tason. Arvioimme yhtiön kannattavuuden paranevan asteittain tulevina vuosina kasvun myötä saavutettavilla skaalaeduilla sekä digitaalisten prosessien tehostaessa toimintaa. Myös jo tehtyjen yritysostojen pitäisi auttaa marginaaliparannuksessa ostokohteiden paremman kannattavuuden ansiosta.

Osakkeessa on nousuvaraa yritysostojen tulosvaikutuksen realisoituessa

Aallon Groupin arvostus on kuluvan vuoden kertoimilla (2020e oik. P/E 23x, EV/EBIT 17x) korkea, mutta ensi vuoteen katsottaessa kohtuullinen (2021e P/E 16x, EV/EBIT 11x). Yhtiön korkeaa arvostusta tukee nykytilanteeseen hyvin sopiva defensiivinen sijoitusprofiili. Lyhyellä tähtäimellä kohollaan olevan arvostustason vuoksi onnistuneiden yritysostojen merkitys kuitenkin korostuu osakkeen arvoajurina ja turvamarginaali epäonnistumisten varalle on melko kapea. Yhtiön ensimmäiset kolme yritysostoa on nyt tehty maltillisin arvostuksin ja niiden tuoman tuloskasvun realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen riittävä riskeihin nähden.

Käy kauppaa. (Aallon Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Aallon Group on yksi Suomen suurimmista tilitoimistopalveluiden tarjoajista. Yhtiön juuret kantautuvat pitkälle kotimaisen taloushallinnon historiaan. Konserni tuottaa kattavia digitalisoituja tilitoimistopalveluita sekä tarjoaa asiakkaidensa liiketoiminnan ja yritysjohdon tueksi henkilökohtaisella otteella korkealaatuisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 16,7 19,2 21,4
- kasvu-% 8,4% 15,1% 11,6%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 1,8 2,5
- EBIT-% 8,8% 9,1% 11,9%
EPS (oik.) 0,33 0,43 0,62
Osinko 0,18 0,24 0,30
P/E (oik.) 31,8 23,4 16,4
EV/EBITDA 17,8 13,9 9,5
Osinkotuotto-% 1,7% 2,4% 3,0%
Uusimmat ennusteet