Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Aallon Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 11.85 EUR
Kurssi hetkellä: 4.1.2022 - 5:21 Analyysi päivitetty: 30.11.2021

Toistamme Aallon Groupin lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintaa 13,5 euroon (aik. 13,0 EUR). Edellisvuoden tavoin Aallon Group starttasi vuoden vauhdikkaasti ja tiedotti maanantaina pienestä yritysjärjestelystä Oulussa. Järjestely noudattaa jälleen Aallon Groupin tuttua pelikirjaa, missä pieniä ja keskisuuria tilitoimistoja saadaan hankittua hyvin maltillisin arvostuskertoimin. Näemme osakkeen tuotto-odotuksen olevan hyvällä tasolla yritysostostrategian jatkaessa nykyisillä urillaan ja orgaanisen kasvun asteittain piristyessä kuluvan vuoden aikana.

Vuosi käyntiin yrityskaupalla Oulussa

Aallon Group tiedotti maanantaina ostaneensa oululaisen osakkuusyhtiönsä Rakennus-Rätinki Oy:n koko osakekannan 0,5 MEUR:n kauppahinnalla, josta 0,1 MEUR maksetaan Aallon Groupin uusilla osakkeilla (merkintähinta 11,65 EUR). Aallon Group -konserniin kuuluvan Aallon Rätinki Oy:n omistus yhtiöstä ennen kauppaa oli noin 20 % ja yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Näin yhtiöiden kulttuurit ja työtavat ovat valmiiksi jo hyvin lähellä toisiaan, mikä antaa hyvät lähtökohdat järjestelyn onnistuneelle integraatiolle. Aallon Rätinki Oy:n (aik. Rätinki-Yhtiöt) alla on kasvamassa myös useampi muu vastaava pieni osakkuusyhtiö, joiden osalta vastaavia järjestelyjä voidaan nähdä tulevien vuosien aikana.

Kannattavasti kasvanut pieni tilitoimisto

Rakennus-Rätinki on vuonna 2016 perustettu rakennustoimialaan erikoistunut tilitoimisto, joka työllistää 5 henkilöä. Yhtiön liikevaihto 31.10.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli 482 TEUR, johon yhtiö on kasvanut vuosien mittaan orgaanisesti. Käyttökate vastaavalla jaksolla oli 106 TEUR (EBITDA-% 22 %). Tilikauden jälkeen hankitun liiketoiminnan jälkeen järjestelyssä siirtyvän kokonaisuuden vuotuinen liikevaihto on noin 500 TEUR ja käyttökate 125 TEUR. Aallon Group arvioi, että konsernin sisäisten erien oikaisu huomioiden järjestelyn vaikutus Aallon Group -konsernin liikevaihtoon on noin 400 TEUR ja käyttökatteeseen noin 125 TEUR.

Kaupan arvostus jälleen hyvin maltillinen

Sisäisten erien oikaisut huomioivilla luvuilla laskettuna kauppahinta vastaa 1,3x EV/Liikevaihto- ja 5,0x EV/EBITDA-kerrointa. Tulospohjainen arvostus näyttää matalalta ja on selvästi alle Aallon Groupin oman arvostuksen. Kaupan arvostus myös noudattaa samaa sapluunaa, mitä aiempien vastaavien järjestelyjen osalta on nähty (EV/EBITDA n. 5x).  Matalilla arvostuskertoimilla toteutettavissa järjestelyissä edellytykset omistaja-arvon luomiselle ovat näkemyksemme mukaan hyvät, kunhan kohteiden integroinnissa osaksi Aallon Groupia onnistutaan edes kohtuullisen hyvin.

Tuotto-odotus hyvällä tasolla strategian jatkaessa nykyisillä urilla

Nostimme yritysjärjestelyn myötä Aallon Groupin lähivuosien liikevaihtoennusteita noin 1 %:n ja tulosennusteita 3-4 %. Ennusteillamme Aallon Groupin vuosien 2021-2022 oikaistut P/E-kertoimet ovat 22x-17x ja vastaavat nettokassan huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat 17x-13x. Vuoden 2021 kertoimet ovat koholla, mutta ne eivät vielä täysimääräisesti heijastele viimeisimpiä yritysostoja. Siten arvostusta on katsottava vuoden 2022 luvuilla, joihin peilattuna kertoimet näyttävät kohtuullisen houkuttelevilta. Nämä pitävät kuitenkin sisällään oletuksen jo tehtyjen yritysostojen tuloskasvun realisoitumisesta, johon liittyy edelleen tiettyä epävarmuutta. Aallon Groupin H1’21-luvut kuitenkin osoittivat yritysostostrategian tuottavan tuloksia ja siten ennustamamme tuloskasvun pitäisi olla hyvinkin saavutettavissa.

Käy kauppaa. (Aallon Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 24,4 27,4 28,7
- kasvu-% 32,8% 12,3% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,7 2,4 2,8
- EBIT-% 6,9% 8,7% 9,7%
EPS (oik.) 0,53 0,71 0,73
Osinko 0,24 0,28 0,34
P/E (oik.) 22,5 16,7 16,2
EV/EBITDA 14,9 11,1 9,5
Osinkotuotto-% 2,0% 2,4% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Aallon Group on 2019 perustettu alueellisista pitkän historian tilitoimistoista muodostettu konserni, joka tarjoaa tilitoimistopalveluja Suomessa. Yhtiön tarkoituksena on tarjota suuren tilitoimiston osaaminen ja asiantuntemus paikallisella palvelulla. Aallon Group kuuluu kokoluokaltaan Suomen suurimpien tilitoimistojen joukkoon. Aallon Group pyrkii aktiivisesti konsolidoimaan fragmentoitunutta tilitoimistomarkkinaa.