Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Admicom
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 52.00 EUR
Kurssi: 42.35 EUR
Kurssi hetkellä: 17.3.2023 - 7:09 Analyysi päivitetty: 31.1.2023

Toistamme Admicomin osta-suosituksen ja 52,0 euron tavoitehinnan. Yhtiöllä on takanaan jo erittäin vahva kannattavan kasvun vuosikymmen Suomessa ja päivitetyssä strategiassa seuraavaa kasvuloikkaa haetaan Euroopan rakennusalaa digitalisoimalla. Osakkeen arvostus näyttää jo selvästi yhtiön tavoitteita varovaisemmilla ennusteillamme maltilliselta Admicomin kiinnostavaan sijoitusprofiiliin peilattuna ja pitkällä aikavälillä potentiaalia on myös selvästi parempaan. Isoin kysymysmerkki tavoitteiden suhteen on vielä kansainvälistymisessä onnistuminen, mutta myös Suomessa riittää vielä paljon kasvumahdollisuuksia. Admicomista julkaistu laaja analyysiraportti on vapaasti luettavissa täältä.

Rakennusalan pk-yritysten laaja-alainen SaaS-ohjelmistotoimittaja

Admicomin ratkaisutarjooman ytimessä on erityisesti pk-yrityksille kehitetty Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä ja sitä täydentävät tilitoimistopalvelut. Asiakastarpeen mukaan skaalautuvana SaaS-ohjelmistona tarjottavan ratkaisun ydinajatus perustuu pitkälle vietyyn automaatioon sekä rakennusalan erityispiirteet huomioivaan kokonaisratkaisuun. Yhtiön viime vuosina tekemät yrityskaupat (Tocoman, Aitio Finland, Hillava, Planman ja Kotopro) ovat laajentaneet tarjoomaa muun muassa kustannuslaskennan, projektinhallinnan sekä dokumentoinnin alueilla. Samalla laajentunut asiakaskunta (2022: >3000, +50 %) tarjoaa paljon lisä- ja ristiinmyyntipotentiaalia tulevina vuosina. 

Kiinnostava sijoitusprofiili ja suuri markkinapotentiaali

Admicomin sijoitusprofiilissa yhdistyy vahva kasvu, erinomainen kannattavuus ja kassavirta sekä liiketoimintamallin hyvä jatkuvuus, skaalautuvuus ja ennustettavuus. Yhtiön liikevaihto on kasvanut keskimäärin 32 % vuosina 2015-2022 ja EBITA-marginaali oli viime vuonna 43 %. Admicomilla on selkeitä kilpailuetuja tiukan toimialafokuksen, ohjelmistotarjooman laaja-alaisuuden, pitkälle viedyn automaation sekä skaalautuvuuden ansiosta. Yhtiön nykyiset kohdemarkkinat Suomessa (323 MEUR) tarjoavat jo runsaasti kasvupotentiaalia niin orgaanisesti kuin yritysostoin, jonka lisäksi kansainvälisellä laajentumisella markkinapotentiaali on mahdollista moninkertaistaa. Rakennusalan digitalisaation aste on edelleen selvästi muita toimialoja jäljessä ja tulevina vuosikymmeninä toimialan digitalisoituminen tulee tarjoamaan valtavasti kasvumahdollisuuksia tämän parissa työskenteleville yrityksille.

Lisättyjen kasvupanostusten pitäisi näkyä kiihtyvänä kasvuna vuodesta 2025 eteenpäin

Pidämme Admicomin erikoistumista rakennusalan ohjelmistoihin järkevänä, sillä selkeä toimialafokus tuo synergioita niin asiakaskokemuksen, tuotekehityksen kuin myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Panostukset näille alueille painavat yhtiön kannattavuutta lähivuosina, mutta onnistuessaan mahdollistavat kiihtyvän kasvun ja jälleen asteittain paranevan kannattavuuden keskipitkällä aikavälillä. Kasvun osalta Admicomin tavoitteita varovaisemmilla ennusteillamme odotamme lähivuosilta 5-6 %:n liikevaihdon kasvua ja kasvun kiihtyvän 10 %:iin 2025-2026. EBITA-marginaalin (2023e: 37 %) ennustamme paranevan 41 %:iin vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaisi oikaistun EPS:n laskevan tänä vuonna 10 % ja keskimäärin noin 12 %:n tuloskasvua vuosina 2024-2026.

Arvostus on houkutteleva pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin peilattuna

Ennusteillamme Admicomin vuosien 2023-2024 oikaistut EV/EBIT-kertoimet ovat 17x ja 15x, jotka asettuvat yhtiölle arvioimamme neutraalin kerroinhaarukan (15x-20x) alalaidalle. Arvostuskertoimet painuvat kuitenkin nopeasti houkuttelevalle tasolle (2025-2026e EV/EBIT 13x-11x), mikäli Admicomin kasvuvauhti lähtee jälleen piristymään edes ennusteidemme mukaisesti. Yhtiön tavoittelemalla kasvuvauhdilla arvostus olisi vielä selvästi matalampi heijastellen yhtiössä piilevää pitkän aikavälin potentiaalia. Uskomme fragmentoituneen kohdemarkkinan tarjoavan myös hyviä mahdollisuuksia arvoa luoville yritysjärjestelyille, mikä antaa tukea pitkän aikavälin tuotto-odotukselle.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 31,6 33,3 35,4
- kasvu-% 27,2% 5,3% 6,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 9,5 10,6
- EBIT-% 34,2% 28,4% 30,0%
EPS (oik.) 2,19 1,98 2,15
Osinko 1,30 1,20 1,30
P/E (oik.) 21,3 21,4 19,7
EV/EBITDA 16,3 16,4 14,6
Osinkotuotto-% 2,8% 2,8% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehittäjä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön palvelut auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja kirjanpitoon asti.