Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia Q4: Odotusten mukainen raportti

Analyytikon kommentti 18.02.2021 9:12 Aktia
Yhtiö: Aktia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 10.26 EUR
Kurssi hetkellä: 18.2.2021 - 8:57

Finanssikonserni Aktia julkaisi tänään odotustemme mukaisen Q4-raportin ja ainoastaan osinkoehdotus (0,43€ vs 0,49€) jäi lievästi ennusteistamme. Näkymät olivat odotetut ja Aktia odottaa vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan kuluvana vuonna selvästi vertailukaudesta. Aktia tiedotti aamulla aloittavansa myös säästöohjelman, joka vie osaltaan yhtiötä lähemmäs kohti 2023 asetettuja taloudellisia tavoitteita. Q4-raportti oli kokonaisuudessaan odotettu ja mielestämme neutraali kurssireaktio suhteessa yleiseen markkinaan on perusteltu. Kello 10.30 alkava tulosinfoa voi seurata täältä.

Aktian liiketoiminnan tuotot kasvoivat Q4:llä 3 %:lla 57,0 MEUR:oon ylittäen 55,9 MEUR:n ennusteemme. Odotuksiamme vahvemmin kasvaneiden tuottojen taustalla oli ennusteitamme vahvempi korkokatteen kehitys ja odotettua vahvempi henkivakuutusnetto. Aktian korkokate kasvoi viimeisellä neljänneksellä 8 %:lla 20,8 MEUR:oon ylittäen 20,2 MEUR:n ennusteemme. Alla oleva otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi Q4:llä ilahduttavasti peräti 11 %:lla 20,6 MEUR:oon. Luottokanta jatkoi Q4:llä alkuvuonna nähtyä kasvuaan (9 % v/v) ja yhtiön markkinaosuus asuntoluototuksessa vahvistui vuodentakaisesta 4,1 %:iin (Q4’19: 4,0 %). Henkivakuutusnetto oli Q4:llä 10,2 MEUR, mikä ylitti selvästi 8,8 MEUR:n ennusteemme erityisesti odotuksiamme vahvemmin elpyneistä sijoitustuotoista johtuen. Palkkiotuotot olivat Q4:llä 25,4 MEUR ja täysin linjassa ennusteemme kanssa.

Aktian vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat Q4:llä 36,3 MEUR ylittäen 35 MEUR:n ennusteemme. Kulut olivat kauttaaltaan odotuksiamme korkeammat ja erityisesti liiketoiminnan muut kulut (Q4’20: 7,2 MEUR vs. Q4’20e: 6,3 MEUR) olivat selvästi yli ennusteidemme. Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde oli 63,7 % (Q4’20e: 62,7 %). Aktian luottotappiotaso oli Q4:llä -0,8 MEUR ja hieman alle 1,0 MEUR:n ennusteemme. Aktian kommentit luottokannan laadusta olivat Q4-raportissa totuttuja ja yhtiön mukaan se ei ole havainnut lainakannassaan merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä.

Aktian vertailukelpoinen liikevoitto oli lopulta 19,8 MEUR ja linjassa 19,9 MEUR:n ennsuteemme kanssa. Aktian veroaste oli viimeisellä neljänneksellä hieman odotuksiamme korkeampi ja vertailukelpoinen EPS oli lopulta 0,22 euroa (Q4’20e: 0,23 e). Osinkoa Aktian hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,43 euroa, mikä jäi hieman 0,49 euron ennusteitamme matalammaksi. Osinko maksetaan yhdessä tai useammassa erässä syksyllä voitonjakorajoitusten päättymisen jälkeen (aikaisintaan 1.10.).

Aktian ohjeistaa kuluvalle vuodelle vertailukelpoisen liikevoiton selvää kasvua, olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina. Ohjeistus oli täysin odotustemme mukainen ja omat ennusteemme odottavat tällä hetkellä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vaisusta vuodesta 2020 noin 31 %:lla.

Aktia tiedotti Q4-raportin julkaisun jälkeen myös jatkavansa palvelumallinsa kehittämistä ja käynnistävänsä osana tätä säästöohjelman. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan alustavasti noin 2,5 MEUR:n vuotuisiin säästöihin. Aktia julkaisi toissa vuonna uuden strategian ja vuoteen 2023 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Aktia tavoittelee 2023 mennessä 100 MEUR:n vertailukelpoista liikevoittoa, yli 11 %:n oman pääoman tuottoa sekä alle 60 %:n kulu/tuotto-suhdetta. Omat ennusteemme ovat selvästi Aktian omien tavoitteiden alapuolella ja nyt tiedotettu säästöohjelma auttaakin osaltaan yhtiötä pääsemään kohti strategiakauden tavoitteita.

Käy kauppaa. (Aktia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liiketoiminnan tuotot 200,0 220,4 231,6
- kasvu-% -9,7% 10,2% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 54,9 72,4 80,4
Kulu/tuotto-suhde-% 70,4% 64,9% 63,1%
EPS (oik.) 0,62 0,82 0,92
Osinko 0,49 0,66 0,73
P/E (oik.) 16,5 12,4 11,2
P/B 1,1 1,1 1,1
Osinkotuotto-% 4,8% 6,4% 7,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.