Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Cityconin yhtiöseuranta päättyy

Analyytikon kommentti 02.11.2020 6:06 Citycon
Yhtiö: Citycon
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 6.61 EUR
Kurssi hetkellä: 2.11.2020 - 5:51 Analyysi päivitetty: 5.8.2020

Päätämme Cityconin analyysiseurannan ja tästä syystä emme anna osakkeelle enää tavoitehintaa (aik. 7,0 euroa) tai suositusta (aik. lisää). Suosittelemme sijoittajia seuraamaan jatkossa yhtiön omaa pörssi- ja sijoittajaviestintää. Citycon julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen huomenna noin kello 9.00.

Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.  Cityconin strategian ytimessä on pyrkimys olla vahva kauppakeskusbrändi Pohjoismaissa. Sen strategian kolme painopistealuetta ovat oikea kiinteistökanta, vähittäiskaupan asiantuntijat ja vahva pääomapohja. Mielestämme yhtiön lähivuosien tärkeimmät positiiviset arvoajurit ovat vuonna 2022 ja sen jälkeen valmistuvat kehityshankkeet, Specialty Leasing -liiketoiminnan kasvu sekä divestointien kautta tapahtuva taseen vahvistuminen ja kiinteistöportfolion laadun nousu. Vastaavasti yhtiön keskeisimmät riskit ovat mielestämme verkkokaupan suhteellisen osuuden kasvu vähittäiskaupasta, koronapandemian pitkittyminen sekä mahdollinen markkinan ylitarjontatilanne.

Konsensusodotuksissa lievää operatiivisen tuloksen kasvua lähivuosille

Citycon antoi Q2-raporttinsa yhteydessä kuluvalle vuodelle ohjeistuksen ja yhtiö odottaa nyt vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton olevan 171-189 MEUR, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan 0,610-0,710 euroa. Tulosohjeistus perustuu oletuksiin, joiden mukaan makrotaloudessa tai muissa keskeisissä ulkoisissa tekijöissä (ml. esim. valuutat) ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä toista merkittäviä liikkeiden sulkemisia aiheuttavaa korona-aaltoa tule. Viimeisimmän konsensuksen (Infront) odotukset kuluvalle vuodelle operatiiviselle liikevoitolle ovat 178 MEUR ja osakekohtaiselle tulokselle (EPRA EPS) 0,72 euroa osakkeelta. Konsensusennusteet odottavat yhtiöltä lähivuosina maltillista reilun 1-3 %:n operatiivista tuloskasvua, kun operatiivisen liikevoiton ennusteet vuosille 2021 ja 2022 ovat ja 178 MEUR sekä 182 MEUR.

Arvostustaso on matala suhteessa historialliseen tasoon

Cityconin osake arvostetaan tällä hetkellä noin kertoimella 0,6x Q2’20:n lopun EPRA NAV:iin. Tämä on lähes 20 % alle osakkeen edellisen 10 vuoden keskimääräisen tason. Operatiivisesta tuloksesta lasketut P/E-kertoimet ovat kuluvalle ja ensi vuodelle noin 9-10x ja myös ne ovat reilut 20 % alle osakkeen 5 vuoden mediaanitason. Konsensuksen ennusteilla Citycon tarjoaa noin 6-7 %:n osinkotuottoa lähivuosille. Mielestämme Citycon profiloituu sijoittajille etenkin osinkoyhtiönä.

Analyysiseuranta päättyy Inderesillä

Valitettavasti emme enää jatkossa tarjoa sijoittajayhteisöllemme ja Cityconin omistajille analyysiseurantaa. Yhtiöllä on analyysiseurantaa muilta analyysitoimittajilta, minkä lisäksi suosittelemme sijoittajia seuraamaan jatkossa yhtiön omaa pörssi- ja sijoittajaviestintää. Sijoittajayhteisömme keskustelua Cityconista voi seurata Inderesin sijoitusfoorumilla. Tietoa yhtiöstä sijoituskohteena on myös saatavilla yhtiön omilla sijoittajasivuilla. Seuranta päättyy Inderesin päätöksestä. Analyysimarkkina siirtyy kohti kaikille sijoittajille avointa kohdeyhtiöiden maksaman analyysin mallia. Tämän johdosta keskitämme seurantamme resurssit asiakasyhtiöihimme sekä valittuihin suuryhtiöihin.

Käy kauppaa. (Citycon)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 309,2 298,3 311,0
- kasvu-% -2,2% -3,5% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 193,5 180,7 184,0
- EBIT-% 62,6% 60,6% 59,2%
EPS (oik.) 0,81 0,68 0,70
Osinko 0,54 0,50 0,50
P/E (oik.) 11,6 9,7 9,4
EV/EBITDA 17,8 17,0 16,8
Osinkotuotto-% 5,7% 7,6% 7,6%
Uusimmat ennusteet

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.