Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

EcoUp: Käännepisteet lähestyvät

Analyytikon kommentti 17.03.2023 7:28 EcoUp
Yhtiö: EcoUp
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.14 EUR
Kurssi hetkellä: 17.3.2023 - 7:13 Analyysi päivitetty: 25.1.2023

Toistamme EcoUpin vähennä-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 3,50 euroon (aik. 3,75 €). EcoUpin H2-raportti sisälsi sekä plussia että miinuksia ja muodosti mielestämme neutraalin kokonaiskuvan. Siirsimme kuitenkin edelleen varhaisessa kaupallisen kehityksen vaiheessa olevan Kiertotalousteknologian ennusteitamme eteenpäin. EcoUpin hinnoittelussa alkaa olla houkutteleviakin indikaatioita kuluvan vuoden yli katsottuna, mutta lyhyen tähtäimen yhä kohollaan olevan arvostuksen ja korkean riskitason takia seuraamme yhtiön tuloskäänteen etenemistä vielä varovaisella näkemyksellä. Tammikuussa julkaistu laaja raportti EcoUpista on luettavissa täältä.

Tuloskehitys oli jokseenkin odotustamme mukaista H2:lla

EcoUp julkisti eilen kausiluonteisesti paremman H2:n tuloksensa, joka oli odotetusti hyvää vertailukautta heikompi ja linjassa ennusteidemme kanssa. Eristeremonttikonseptin, puhallusvillavolyymien ja hinnan nostojen ajama liikevaihdon kasvu oli ennusteitamme paremmalla tasolla 17 %:ssa H2:lla (Q4: kasvu 21 %), mutta kannattavuus jäi odotuksistamme arvioitamme korkeamman kustannustason ja luultavasti hieman arviotamme hitaammin voimaan tulleiden hintojen korotusten takia. Kehitysvaiheessa olevan teknologialiiketoiminnan osalta raportti oli mollivoittoinen, sillä toistaiseksi yhtiö ei ole löytänyt testeissä kaupallisesti kilpailukykyistä reseptiä betonituotteisiin mineraalipölypohjaisella raaka-aineella. Kirjoitimme tuloksesta tarkemmin eilen täällä.

Ennustemuutokset jäivät pienehköiksi

EcoUp antoi kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön tilikauden tulos- ja liiketoiminnan kassavirta paranevat viime vuodesta. Näkymien osalta yhtiö kommentoi pientalojen uudisrakentamismarkkinan näkymän olevan lyhyellä tähtäimellä synkkä vihreän trendin etenemisestä huolimatta, kun taas korjausrakentamisessa, viennissä ja energiakriisin vauhdittamissa eristeremonteissa tilanne on selvästi parempi. Kiertotalousteknologiassa testit jatkuvat kevään ja kesän aikana. Perinteisen liiketoiminnan ajama ohjeistus oli hyvin linjassa odotustemme kanssa, mutta Kiertotalousteknologiassa eteneminen voi olla yhä viime vuoden mittaan laskeneita odotuksiammekin hitaampaa. Perinteisen liiketoiminnan ennusteisiimme emme tehneet suurempia muutoksia, mutta Kiertotalousteknologiassa sekä siirsimme että osin myös laskimme ennusteitamme emmekä odota enää yksiköltä liikevaihtoa tänä vuonna ainakaan teknologiamyynnistä. Odotamme EcoUpin tuloksen toipuvan tänä vuonna selvästi, kun hintojen korotukset saavat inflaatiota kiinni, vientivolyymit kasvavat ja eristeremonttikonseptin hyvä myynti jatkuu, vaikka uudisrakentamissegmentin heikko kysyntä ja Kiertotalousteknologian jumiutuminen kehitysvaiheeseen ovatkin jarruina. Hyvään tulokseen arvioimme EcoUpin yltävän vuosina 2024-2025, mutta tämä vaatii rakennussuhdanteen parantumista ja Kiertotalousteknologian liikevaihtokontribuution käynnistymistä.

Odotamme vielä, vaikka kuluvan vuoden yli katsovat mittarit alkavat olla jo houkuttelevissa asennoissa

Arvotamme kahdesta hyvin eri tavoin hinnoiteltavasta liiketoiminnasta koostuvaa EcoUpia osien summa - mallin ja DCF:n avulla. Lyhyttä päätä painottavalla osien summallamme saamme osakkeen arvoksi yhä noin 3-5 euroa. Korkeina pysyvien ennusteriskien takia osien summa arvostus jää mielestämme yhä neutraalin puolelle taipuvalle alueelle. DCF (vajaat 5 €/osake) antaa arvostuksesta vielä positiivisemman kuvan, mutta tähän on vaikea nojata ennen Kiertotalousteknologian paluuta selvemmille vesille (malli olettaa Kiertotalousteknologian yltävän kannattavaksi kasvajaksi). Kuluvan vuoden tuloskertoimilla EcoUpin osake on vielä hintava, sillä ennusteidemme mukainen oikaistu P/E-luku on 42x ja EV/EBITDA-kerroin 7x eikä arvostus ole suhteellisestikaan halpa. Siten kyttäämme vielä parempaa tuotto/riski-suhdetta, vaikka EcoUpin yritysarvo alkaa olla perusteltavissa pelkän perinteisen liiketoiminnan kohtuullisella suorituksella. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 35,6 39,8 46,8
- kasvu-% 13,4% 11,8% 17,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,6 0,8 2,5
- EBIT-% -4,4% 1,9% 5,4%
EPS (oik.) -0,16 0,08 0,22
Osinko 0,00 0,00 0,08
P/E (oik.) -18,4 41,8 14,1
EV/EBITDA 14,0 6,2 4,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit. Yhtiö on lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen.