Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Euroopan keskuspankki kertoi eilen päätöksestään jatkaa pankkien voitonjakorajoituksia. Vaikka kyseessä on virallisesti suositus, niin todellisuudessa kyse on määräyksestä ja pankeilla on äärimmäisen korkea kynnys toimia EKP:n suositusta vastaan. EKP suosittaa nyt pankkien rajoittavan voitonjakoaan syyskuun loppuun 2021 asti. Pankit saavat tässä välissä jakaa osinkoa 15 % 2019-2020 kumulatiivisista tuloksistaan tai maksimissaan 0,2 % CET1-% vakavaraisuudestaan. EKP perustelee päätöstään talouden heikolla tilanteella ja korkealla epävarmuudella. Päätös on luettavissa tarkemmin täältä.

Finanssivalvonta tulee arviomme mukaan antamaan asiasta lähipäivinä oman lausuntonsa ja odotamme lausunnon yleislinjojen olevan samansuuntaisia kuin EKP:n. EKP:n eilisen päätöksen mielenkiintoisin kohta oli toteamus ”paikallisen viranomaisen tulee soveltaa samaa lähestymistapaa myös vähemmän merkityksellisiin pankkeihin tarpeellisessa määrin”. Seuraamistamme yhtiöistä Aktia, OmaSp ja Evli ovat kaikki ns. ”vähemmän merkityksellisiä pankkeja” ja näin ollen näemme pienen mahdollisuuden sille, että näiden voitonjako voisi poiketa EKP:n yleisestä linjasta.

Vastoin markkinoilla liikkuneita huhuja EKP ei antanut vakavaraisille pankeille juurikaan enempää liikkumavaraa voitonjakojensa kanssa. Arviomme mukaan taustalla on talouden epävarmuuden lisäksi EKP:n pelko siitä, että markkinat alkaisivat entistä voimakkaammin kategorisoida tai leimaamaan pankkeja hyviin ja huonoihin. Luonnollisesti toimialalla missä luottamus on kaikki kaikessa, on päätös tässä mielessä ymmärrettävä.

Alustavien laskelmiemme mukaan seuraamamme pankit saavat jakaa seuraavanlaiset osingot ennen voitonjakokiellon päättymistä. Laskelmat ovat tehty Q3’20 vakavaraisuuden pohjalta, mutta arviomme mukaan tilanne ei tule oleellisesti muuttumaan Q4:n aikana. Kaikilla yhtiöillä CET1-%-vakavaraisuus on voitonjakoa rajoittava tekijä ja tuloksesta laskettuna summa olisi jonkin verran korkeampi.

  • OmaSp: 0,13e
  • Aktia: 0,08e
  • Nordea: 0,07e
  • Evli: 0,03e (Evli ehti jakaa 2019 osingon ennen kevään 2020 voitonjakokieltoa)

Huomautamme sijoittajille, että päätöksellä ei ole oleellista vaikutusta yhtiöiden käypiin arvoihin. Pääomat jäävät yhtiöille nyt taseisiin ja tilanteen vihdoin helpottaessa pääomia voidaan alkaa palauttamaan omistajille. Parhaassa tapauksessa talouden elpyminen on lokakuussa täydessä käynnissä ja pankit saavat normaalisti jakaa 2020 osinkonsa. Lähtökohtaisesti pidämme myös todennäköisenä, että vuoden 2019 osingot päästään jakamaan voitonjakokiellon poistuessa ja pankit todennäköisesti hakevat yhtiökokouksiltaan pidennystä voitonjakovaltuutuksiinsa.

OmaSp:lle päätöksellä on mielestämme hyvin vähän merkitystä, sillä yhtiön sijoitustarina nojaa kovaan tuloskasvuun ja osinko on siinä sivuroolissa. Lisäksi yhtiö pystyy kasvunsa myötä investoimaan tuloksensa takaisin liiketoimintaansa ja näin ollen osingon jääminen taseeseen ei oleellisesti heikennä oman pääoman tuottoa.

Evlin kannalta päätös on ikävä, sillä vaikka yhtiö onkin juridisesti pankki, on sen pankkiliiketoiminnan osuus marginaalinen ja rooli varainhoitoa tukeva. Yhtiö on asiassa täysin sijaiskärsijänä ja mielestämme tämä on jälleen ikävä muistutus siitä, että yhtiön ei kannattaisi olla pankki (tätä avattu tarkemmin laajassa raportissamme). Evlin sijoitustarinassa osingoilla on muiden sijoituspalveluyhtiöiden tapaan keskeinen merkitys. Evli on kuitenkin onneksi ehtinyt maksaa 2019 osinkonsa ja näin ollen rajoitus koskee vain 2020 osinkoa, joka hyvässä tapauksessa saadaan jakaa vielä loppuvuoden aikana.

Aktia kärsii osingonjakorajoituksesta, sillä sen tase on valmiiksi erittäin vahva ja yhtiön on vaikea saada ylimääräisiä pääomia töihin. Lisäksi osingolla on muiden finanssipalveluyhtiöiden tapaan yhtiön sijoittajatarinassa iso merkitys. Näkemyksemme mukaan yhtiön strategian onnistuminen ja tämän myötä realisoituva tuloskasvu on pidemmällä aikavälillä kuitenkin osakkeen kokonaistuoton kannalta osinkoa tärkeämpi ajuri.

Sammon osalta Nordean osingon lykkääntymisellä on luonnollisesti negatiivinen vaikutus yhtiön kassavirtoihin. Kuitenkin vaikutus yhtiön isoon kuvaan jää rajalliseksi, sillä Sampo on aloittanut Nordeasta irtaantumisen ja matkan puhtaaksi vakuutusyhtiöksi. Näkemyksemme mukaan Nordean osinkoa merkittävästi tärkeämpi ajuri on Nordean myyneistä saatavien pääomien investoiminen vakuutussektorille onnistuneesti.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.