Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Enersense
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 8.10 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 5:58

Enersense julkaisee Q4-raporttinsa ensi torstaina iltapäivällä. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen selvästi Empower-yrityskaupan myötä, minkä yhdessä projektikannan katetason tervehtymisen kanssa odotamme tukeneen operatiivista tulosta.  Viimeisen neljänneksen lukuja suurempi merkitys on kuitenkin vuoden 2021 ohjeistuksella, jonka tulisi heijastella paremmin nykyisen liiketoiminnan tulospotentiaalia. Odotamme yhtiön ohjeistavan liikevaihdon sekä oikaistun käyttökatteen kasvua vuodelle 2021.

Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen voimakkaasti Q4:llä ja nousseen noin 60 MEUR:oon Empower-yrityskaupan myötä. Enersense ei ole julkaissut vertailukauden (Q4’19) lukuja, minkä taustalla on arviomme mukaan se, että yhtiö selvittää siirtymistä päälistalle ja sitä myöten myös IFRS-standardin mukaiseen kirjanpitoon.

Ennusteemme Q4:n oikaistuksi käyttökatteeksi on 3,4 MEUR (oik. käyttökate-% 5,7 %), mikä vastaa tuntuvaa parannusta H2’19:n noin nollatason käyttökatemarginaalista. Ennusteellamme vuoden 2020 oik. käyttökate on 8,8 MEUR:ssa, kun yhtiön joulukuussa päivittämä ohjeistus indikoi yli 8 MEUR:n oikaistua käyttökatetta. Odotamme kannattavuuden saaneen tukea vanhan Enersensen projektikannan tervehtymisestä sekä Empowerin kannattavuudesta. Yhtiön kannattavuuskäänteen ja yrityskaupan integraation kehityskaaren nykyisessä vaiheessa sekä FAS-kirjanpitostandardin vuoksi suosittelemme sijoittajia seuraamaan etenkin oikaistua käyttökatetta, sillä se antaa mielestämme parhaan kuvan tuloskehityksestä tällä hetkellä. Huomioitavaa on, että alempia rivejä painavat selvästi kasvaneet aineettomat poistot ja integraation aiheuttamat kertaluonteiset kustannukset. Odotammekin raportoidun osakekohtaisen tuloksen painuneen nollaan Q4:llä.

Odotamme Enersensen maksavan pienen 0,03 euron osingon vuodelta 2020, joskin yhtiön taseasema huomioiden ei osingon maksamatta jättäminen olisi yllätys. Yhtiön tuloskäänne huomioiden osingon rooli lyhyen tähtäimen tuotto-odotuksessa on näkemyksemme mukaan pieni.

Odotamme Enersensen ohjeistavan selvää liikevaihdon sekä operatiivisen tuloksen kasvua, sillä Empower-yritysosto heijastui vuoden 2020 lukuihin vasta elokuusta alkaen. Näin ollen sanallinen ohjeistus ei antaisi ennusteillemme erityisen vahvaa selkänojaa ja pidämmekin mahdollisena, että yhtiö antaa sekä liikevaihdolle että käyttökatteelle ohjeistushaarukat vuodelle 2021. Ohjeistuksen lisäksi tulospäivänä huomiomme kohteena ovat integraation ja yrityskaupan jälkeen tavoiteltujen 4-7 MEUR:n kustannussynergioiden ulosmittaamisen eteneminen ja yhtiön taseasema. Pidämme myös mahdollisena, että tilinpäätöksen yhteydessä yhtiö kertoo siirtyvänsä IFRS-raportointiin ja tarkentaa päälistalle siirtymisen aikataulua.

Käy kauppaa. (Enersense)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 138,6 225,0 232,5
- kasvu-% 138,5% 62,4% 3,3%
Liikevoitto (EBIT) 3,2 5,5 8,1
- EBIT-% 2,3% 2,4% 3,5%
EPS (oik.) 0,45 0,81 1,00
Osinko 0,03 0,05 0,10
P/E (oik.) 18,0 10,0 8,1
EV/EBITDA 11,9 6,4 4,9
Osinkotuotto-% 0,4% 0,6% 1,2%
Uusimmat ennusteet

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä.