Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

eQ Q3: Hurja suorittaminen jatkuu

Analyytikon kommentti 26.10.2021 9:00 eQ
Yhtiö: eQ
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 25.00 EUR
Kurssi: 28.50 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 8:45

eQ julkaisi aamulla jonkin verran odotuksiamme paremmat numerot. Ylitys syntyi kuitenkin pitkälti ei-jatkuvista komponenteista sekä tuottopalkkioiden siirtymistä kvartaalien välillä ja näin ollen ylityksen merkitys on hyvin rajallinen. Isossa kuvassa yhtiön tuloskasvujuna on tukevasti raiteillaan ja emme alustavasti näe ennusteissamme oleellisia muutostarpeita varsin yllätyksettömän Q3-raportin myötä.

eQ:n liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 66 %:lla 20,9 MEUR:oon ylittäen 19,8 MEUR:n ennusteemme. Ylitys tuli puhtaasti tuottosidonnaisista palkkioista, joita yhtiö kirjasi selvästi odotuksiamme enemmän (4,1 vs. 2,5 MEUR). Eroa selittää Amanda IV-rahasto, mistä kirjattiin Q3:lle jo merkittävät kertatuotot. Yhtiön arvon kannalta keskeiset Varainhoidon jatkuvat tuotot olivat lievästi alle meidän ennusteemme. Myös Adviumin liikevaihto jäi odotuksistamme varsin selvästi (1,3 vs. 2,0 MEUR) ja arviomme mukaan osa Q3:n isoista transaktioista tuloutetaan todennäköisesti vasta Q4:llä (esim. VAC/Purmo). Myös Sijoitusten liikevaihto oli odotuksiamme selvästi korkeampi. Isossa kuvassa liikevaihtoylitys olikin lopulta varsin vähämerkityksinen ylityksen syntyessä ei-jatkuvista eristä.

eQ:n liikevoitto kasvoi katsauskaudesta 75 %:lla 13,8 MEUR:oon ja se ylitti niin ikään 13,2 MEUR:n ennusteemme. Taustalla on luonnollisesti vahva liikevaihdon kasvu, joka valuu edelleen hurjalla suhteella viivan alle. Varainhoidon tulos ylitti ennusteemme lievästi (11,8 vs. 11,3 MEUR) johtuen vahvoista tuottosidonnaisista palkkioista. Varainhoidon kulu/tuotto-suhde olikin Q3:lla häkellyttävä 33,1 %. Adviumin tulos jäi odotuksista pehmeästä liikevaihdosta johtuen ja vastaavasti Sijoituksien liikevoitto ylitti odotukset. Myös tulosylityksen merkitys jää suhteellisen rajalliseksi, sillä se tulee pääosin ei-jatkuvista eristä. Lisäksi sijoittajien on hyvä huomioida, että Amanda IV:n palkkioissa kysymys on pitkälti niiden siirtymästä ja tulemme laskemaan siihen liittyviä palkkioennusteita Q4’21 osalta.

eQ:n hallinnoitava varallisuus oli odotustemme mukaisesti noin 11 miljardia euroa. Yhtiön uusmyynti veti katsauskaudella erittäin hyvin etenkin PE- ja Kiinteistörahastojen osalta. eQ:lta saatiin myös hieman yllättäen uusi tuotelanseeraus, kun yhtiö laajensi PE-tuoteperhettään Venture Capital -rahastolla. Rahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa Yhdysvaltojen markkinoille. Rahasto täydentää yhtiön tuotetarjontaa hyvin ja uskomme tuotteelle olevan vahvaa kysyntää asiakaskunnassa. Arviomme mukaan yhtiö pyrkii tuomaan uuden VC-rahaston markkinoille muutaman vuoden välein ja ensimmäisen rahaston kokoluokka asettunee noin 100 MEUR:n tuntumaan.

eQ:n näkymät ovat säilyneet erittäin hyvinä. Erinomainen uusmyynti ja asteittain laajentuva tuotetarjonta luo hyvän pohjan jatkuvien palkkioiden kasvulle. Lisäksi pääomamarkkinan vahva veto antaa tukea tuottosidonnaisille palkkioille ja paisuttaa hallinnoitavaa varallisuutta. Emme alustavasti näekään oleellisia muutostarpeita lähivuosien tuloskasvuennusteissamme.

Käy kauppaa. (eQ)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 56,7 77,2 74,9
- kasvu-% 11,9% 36,3% -3,0%
Liikevoitto (EBIT) 30,8 46,5 44,3
- EBIT-% 54,3% 60,3% 59,2%
EPS (oik.) 0,63 0,94 0,88
Osinko 0,70 0,96 0,91
P/E (oik.) 26,4 30,4 32,4
EV/EBITDA 19,3 22,8 24,3
Osinkotuotto-% 4,2% 3,4% 3,2%
Uusimmat ennusteet

eQ-konserni on vuonna 1998 perustettu kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääoma­rahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitus­vakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö­kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.