Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

eQ Q3 tiistaina: Odotuksissa laskeva tulos

Analyytikon kommentti 21.10.2022 7:20 eQ
Yhtiö: eQ
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EUR
Kurssi: 22.05 EUR
Kurssi hetkellä: 21.10.2022 - 7:05 Analyysi päivitetty: 20.8.2022

eQ julkaisee Q3-tuloksensa ensi viikon tiistaina noin klo 8:00. Olemme tehneet tulosjulkistuksen alla ennusteisiimme vain marginaalisia tarkistuksia alaspäin, kun kiinteistörahastojen tuottosidonnaiset palkkiot sekä perinteisten sijoitusrahastojen pääomat ovat laskeneet edellisestä yhtiöpäivityksestä. Q3:lla odotamme sekä liikevaihdon että liikevoiton laskeneen vertailukaudesta.

Vaikea markkinatilanne laskee ennusteissamme liikevaihtoa

Odotamme eQ:n liikevaihdon laskeneen vertailukaudesta 19,4 MEUR:oon (Q3’21: 20,9 MEUR). Liikevaihdon laskun takana ovat erityisesti konsernin sijoitustuotot sekä tuottosidonnaiset palkkiot, joiden odotamme laskeneen selvästi erittäin vahvasta vertailukaudesta. eQ:n hallinnoitavien pääomien odotamme jatkaneen kasvuaan, minkä myötä Varainhoidon palkkiotuotot ovat lievästi vertailukautta korkeammalla tasolla 17,8 MEUR:ssa (Q3’21: 17,6 MEUR). Vaikka heikko markkina on laskenut perinteisten rahastojen hallinnoitavaa varallisuutta, on yhtiön tuloksen kannalta merkityksellisempien kiinteistörahastojen sekä PE-rahastojen kasvu tukenut yhtiön jatkuvan palkkiovirran kehitystä.

Tuottosidonnaisten palkkioiden odotamme olleen Q3:lla yhteensä 2,2 MEUR (Q3’21: 4,4 MEUR). Yhtiön avoimista kiinteistörahastoista Yhteiskuntakiinteistöt ei yltänyt laskennalliseen aitakorkoonsa, minkä vuoksi rahastosta ei näkemyksemme mukaan tuloudu lainkaan tuottosidonnaisia palkkioita, jolloin kvartaalin tuottosidonnaiset palkkiot ovat pääosin PE-rahastojen varassa. Adviumin liikevaihdon ennustamme olleen hieman vertailukauden alapuolella 1,0 MEUR:ssa (Q3’21: 1,3 MEUR).

Myös kannattavuus laskee liikevaihdon mukana

eQ:n kulutason odotamme tuttuun tapaan pysyneen suhteellisen tiukkana, jolloin myös liikevoitto laskee ennusteissamme liikevaihdon mukana. Odotamme yhtiöltä 12,0 MEUR:n liikevoittoa (Q3’21: 13,8 MEUR). Ennusteissamme Varainhoito-segmentti tekee jälleen operatiivisesti vahvan tuloksen (EBIT-% 66 %), mutta erityisesti sijoitustuottojen lasku painaa konsernitason kannattavuutta vertailukaudesta.

Sijoittajan on hyvä huomioida, että vaikka kvartaalitasolla tuloskasvu pysähtyy, on rullaavan 12kk liikevoitto edelleen selvästi kasvussa vertailukauteen nähden (+11 %). Odotamme myös 2022 tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta, joten yksittäisen kvartaalin merkitystä ei ole syytä liioitella.

Haemme raportista suuntaviivoja myynnin kehitykseen

Kuluvan vuoden ohjeistukseen (Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta) emme usko yhtiön kajoavan, sillä nykyisillä ennusteillamme tämän saavuttamisen ei pitäisi tuottaa ongelmia.

Vaikka odotammekin eQ:n vuositason liikevoiton jatkavan edelleen kasvussa, on markkinalla kuitenkin nähtävissä alustavia signaaleja varainkeruun vaikeutumisesta. Uusmyynti erityisesti yhtiön avoimiin kiinteistörahastoihin on hidastunut selvästi viimeisen kahden kvartaalin aikana, joten johdon kommentit myynnin näkymistä ovat raportin olennaisinta antia. Näiden lisäksi johdon näkemykset ja kommentit tuottosidonnaisten palkkioiden lähivuosien näkymistä ovat erityisen mielenkiinnon kohteena.

Käy kauppaa. (eQ)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 78,9 86,8 96,6
- kasvu-% 39,3% 10,0% 11,2%
Liikevoitto (EBIT) 47,7 53,5 60,3
- EBIT-% 60,4% 61,6% 62,5%
EPS (oik.) 0,96 1,06 1,18
Osinko 1,00 1,10 1,22
P/E (oik.) 26,8 20,8 18,6
EV/EBITDA 19,8 15,1 13,6
Osinkotuotto-% 3,9% 5,0% 5,5%
Uusimmat ennusteet

eQ on vuonna 1998 perustettu suomalainen varainhoitoon ja investointipankkitoimintaan keskittyvä konserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, kiinteistö- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, sijoitusvakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.