Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finnair: Myrskypilvessä on vielä navigoimista

Analyytikon kommentti 16.09.2020 6:07 Finnair
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.45 EUR
Kurssi: 0.44 EURKurssi hetkellä: 16.9.2020 - 5:52

Finnairin kapasiteetin ylösajo on jäänyt Q3:n aikana odotuksiamme hitaammaksi sitkeän koronapandemian ja sen heijasteiden takia. Vaikka yhtiö pyrkii kompensoimaan parhaansa mukaan koronamyrskyä säästöillä ja likviditeettiä tukemalla, leikkasimme viime aikojen uutisvirran jälkeen Finnairin lähiaikojen ennusteitamme selvästi. Muutoksia heijastellen laskemme yhtiön tavoitehintamme 0,45 euroon (aik. 0,50 euroa). Toistamme Finnairin vähennä-suosituksemme, sillä mielestämme osakkeen arvostuksessa ei ole vielä juuri mitään kiinto- tai tukipisteitä, mitkä puoltaisivat yhä äärikorkeiden lyhyen ajan riskien kantamista. Sijoittajien toivo Finnairissa lepääkin mielestämme pitkässä tähtäimessä, sillä koko toimialaa ravisteleva kriisi voi tehdä toimialasta terveemmän pelikentän Finnairin kaltaisille kriisistä selviytyjille. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-profiili ei ole silti nyt riittävä. 

Kapasiteetin ylösajo on ollut hidasta globaalisti vaikean koronatilanteen takia

Finnairin Q2:n aikana lähes kokonaan pysähtyneen liiketoiminnan ylösajo on ollut Q3:n aikana hidasta (heinäkuun ja elokuun myyty matkustajavolyymi oli 85-90 % vertailukauden alapuolella), minkä taustalla on arviomme mukaan ollut globaalisti loppukesästä vaikeutunut koronatilanne sekä monissa maissa (ja etenkin Finnairille tärkeässä mannertenvälisessä liikenteessä) voimassa olevat raskaat matkustusrajoitukset. Suomen rajoitukset ovat löystymässä, mutta arvioimme tämän vaikuttavan kysynnän kokonaiskuvaan rajallisesti loppuvuoden aikana, kun taas lähivuosien näkymä riippuu mielestämme suurelta osin rokotekehityksen onnistumisesta ja taudin vaarallisuuden suunnasta. Vaikka molemmilta rintamilta on tullut viime aikoina myös hyviä uutisia, on kokonaiskuva matkustamisen kysynnän osalta silti heikko sekä epävarma ja siten paluu normaaliin on vielä kaukainen haave. Finnair on jatkanut Q3:lla koronamyrskyn rasitteiden lieventämistä säästötoimilla (ml.  vuoden 2022 alkuun ulottuvan säästöohjelman kasvattaminen 25 %:lla 100 MEUR:oon) sekä likviditeettiä ja tasetta tukemalla (ml. noin 100 MEUR kassaan tuonut A350-koneen myynti- ja takaisinvuokraus sekä uuden 200 MEUR:n hybridilainan liikkeellelasku), mutta ilman matkustajakysynnän ja liikevaihdon oleellista nousua Finnairilla ei mielestämme ole edellytyksiä kääntää edelleen rajua vauhtia vuotavaa liiketoiminnan kassavirtaansa (Q3:lla noin -1 MEUR/päivä ennen käyttöpääoman muutosta) edes nollatasolle. Siten yhtiön velkaantumisen taitepiste on vielä epäselvä.

Leikkasimme ennusteitamme jälleen selvästi ja arvioimme nyt liiketuloksen pysyvän negatiivisena myös ensi vuonna

Olemme nyt huomioineet ennusteissamme globaalisti loppukesästä vaikeutuneen koronatilanteen, säästötoimien laajennuksen, uuden hybridilainan aiempia ennusteitamme ylemmäksi asettuneen koron sekä eräiden markkinaparametrien ennusteiden muutokset.  Muutosten takia Finnairin liikevaihtoennusteemme laskivat vuosille 2020-2022 4-24 %. Kuluennusteet laskivat myös selvästi säästöjen ja EUR/USD-kurssin vahvistumisen takia, mutta etenkin H2’20:n ja vuoden 2021 oikaistun liikevoiton ennusteemme putosivat tuntuvasti liikevaihtoennusteiden vajoamisen takia. Vuosille 2022-2023 ennustemuutokset jäivät varsinkin tuloksen osalta pienehköiksi, mutta käytännössä mitään näkyvyyttä tänne ei ole. Odotamme nyt Finnairin nousevan volyymien kohoamisen myötä liikevoitolle vuonna 2022 ja nettovoitolle vuonna 2023. Finnairin velkaantuminen loppuu ennusteissamme ensi vuoden lopulla. Vuoden 2019 volyymitason odotamme yhtiön saavuttavan nyt vuosina 2024-2025. Ennusteisiin liittyvä epävarmuus on luonnollisesti edelleen äärimmäisen korkea ja suuretkin muutokset molempiin suuntiin ovat mahdollisia, jos pandemia ja sen rajoittamiseen tähtäävät toimet muuttuvat. Positiivista yhä hyvin vaikeassa kokonaistilanteessa on, että Finnairin kassa kestää arviomme mukaan kaikissa skenaarioissa vuoden 2021 lopulle asti. Nykylikviditeetin (Q3:n lopussa yhtiön kassa arviolta 850-950 MEUR) ja yhtiön pääomistajan eli Suomen valtion todennäköisesti vahvan tuen ansiosta odotammekin yhtiö selviytyvän kriisistä läpi, mutta tästäkin huolimatta yhtiölle jää nuoltavaksi syviä haavoja.  

Sijoittajien toivo nojaa nyt erittäin pitkässä pelissä eikä selkeitä syitä riskinoton aloittamiseen löydy vielä

Finnairin osake ei saa tukea tämän ja ensi vuoden tuloskertoimista negatiivisten tulosrivien takia. Myös vuoden 2022 kertoimet ovat korkeat ja vasta äärimmäisen epävarmoilla 2023 ennusteilla arvostuksesta alkaa löytyä joitakin houkuttelevia merkkejä. Tasepohjainen oik. P/B on hieman alle 1x (2020e), mutta tähän ei voi kunnolla nojata, sillä kassavirran kääntymiseen ja nettotappioiden katkeamiseen ei ole selvää näkyvyyttä. Sijoittajien toivo Finnairissa lepääkin pitkässä tähtäimessä ja siinä, että koko toimialaa ravisteleva kriisi tekee lentosektorista terveemmän pelikentän Finnairin kaltaisille selviytyjille (ml. kilpailun ja tiettyjen kulupaineiden rauhoittuminen). Matkalla voi kuitenkin olla vielä ilmakuoppia eikä selkeitä houkuttimia riskinottoon ole vielä näköpiirissä. Emme myöskään näe yhtiössä riittävän lihavaa tuottopotentiaalia raskaiden riskien vastineeksi, joten jatkamme varovaista linjaamme osakkeen suhteen toistaiseksi.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 097,7 971,2 2 170,0
- kasvu-% 9,2% -68,6% 123,4%
Liikevoitto (EBIT) 160,0 -536,7 -45,5
- EBIT-% 5,2% -55,3% -2,1%
EPS (oik.) 0,05 -0,41 -0,09
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 128,7 -1,1 -4,9
EV/EBITDA 2,8 -10,7 6,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet