Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Finnair: Tulosvaroitus purki riskejä vain osin

Analyytikon kommentti 02.03.2020 6:33 Finnair
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.78 EUR
Kurssi hetkellä: 2.3.2020 - 6:18

Toistamme Finnairin vähennä-suosituksemme ja laskemme yhtiön tavoitehintamme 5,00 euroon (aik. 5,75 euroa) yhtiön perjantaina koronaviruksen leviämisen takia antaman tulosvaroituksen myötä. Emme pidä koronavirusta Finnairin kannalta rakenteellisena ongelmana, mutta lyhyellä tähtäimellä virukseen liittyvä negatiivinen uutisvirta ja yhä erittäin korkeat lyhyen ajan ennusteriskit puoltavat mielestämme paremman tuotto/riski-suhteen odottamista. Joulukuussa julkaistu laaja raportti Finnnairista on edelleen ajankohtainen ja luettavissa vapaasti täältä.

Koronavirus johti aikaiseen tulosvaroitukseen, mutta varoitus purki epävarmuutta vain osin

Finnair antoi perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen koronaviruksen leviämisen takia. Yhtiö odottaa nyt koko vuoden 2020 oikaistun liikevoittonsa olevan olennaisesti edellisvuotta heikompi (2019: oik. EBIT 163 MEUR). Q1:llä yhtiö odottaa oikaistun liikevoittonsa olevan Q1’19:stä heikompi (Q1’19: oik. EBIT -16 MEUR). Q2:lla Finnair arvioi koronaviruksen heikentävän yhtiön liikevaihtoa ja Q2:n oikaistun liikevoiton olevan oleellisesti Q2’19:sta heikompi (Q2’19: oik. EBIT 47 MEUR). Finnair kommentoi myös näkevänsä kysynnän heikentymistä ja kapasiteettia sekä verkostoa sopeutetaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Yhtiö myös luopui Q4-raportin yhteydessä annetusta koko vuoden noin 4 %:n kapasiteetin kasvua indikoineesta ohjeistuksesta. Kapasiteetin leikkauksen lisäksi Finnair kertoi arvioivansa keinoja sopeuttaa henkilöstö-, myynti- ja markkinointi sekä projekti- ja kehityskuluja 40-50 MEUR:lla. Aikainen varoitus ja kulujen sopeutussuunnitelmia hillitsivät jossain määrin vellovaa epävarmuutta, vaikka viruksen leviämisen kehityskaarta onkin edelleen erittäin vaikea ennustaa ja riskitaso pysyy varoituksesta huolimatta korkealla. Lisäksi Finnair vahvisti sitoutumisensa Aasian strategiaan, mikä on mielestämme täysin odotettua ja perusteltua, kun huomioidaan yhtiön vahvuudet ja Aasian (etenkin Kiinan) liikenteen pitkän ajan kasvupotentiaali.

Kuluvan vuoden tulos jää heikoksi koronaviruksen takia ja negatiiviset ennusteriskit ovat yhä korkeita

Olemme leikanneet Finnairin kuluvan vuoden oikaistun liikevoiton ennusteitamme 30 %:lla ja odotamme nyt yhtiön oikaistun liikevoiton laskevan tänä vuonna 39 % 100 MEUR:oon. Tulosennusteita painoi liikevaihdon ja tehokkuuden kannalta tärkeän matkustajakäyttöasteen ennusteiden lasku, joita kulujen lasku kompensoi vain osin. Q1:lle emme ole tehneet oleellisia ennustemuutoksia, mutta arviomme mukaan Finnairin Q2 jää nyt heikoksi Euroopan ja Aasian liikenteen reittien kysynnän takia. Myös Q3:n tärkeästä kesäsesongista odotamme pehmeää kaikilla markkinoilla, vaikka tämänhetkisessä perusskenaariossamme arvioimme viruksen rasitteiden alkavan rauhoittua keskikesän tienoilla. Ennusteisiimme liittyvä epävarmuus on luonnollisesti erittäin korkea, sillä tilanne viruksen suhteen elää jatkuvasti. Finnairin taloudellista asemaa virus ei mielestämme edelleenkään uhkaa. Lähivuosina odotamme Finnairilta vuosina 2021-2022 merkittävää tuloskasvua, mikä perustuu etenkin yhtiön mielestämme lupaavan strategian toimenpiteisiin, Euroopan tervehtyneeseen kilpailutilanteeseen ja suojatun polttoaineen hinnan laskuun. 

Riskien nousu on painanut riskikorjatun lyhyen ajan tuotto-odotuksen riittämättömäksi

Finnairin tulosarvostus on kuluvan vuoden kertoimilla korkea (2020e: EV/EBIT 14x, P/E negatiivinen) ja ensi vuoden kertoimet painuvat mataliksi (2021e: P/E 8x, EV/EBIT 7x). Siten tulosarvostuksen kokonaiskuva ei mielestämme ole halpa, kun huomioidaan, että 1) koronavirus luo yhä merkittäviä negatiivisia riskejä lyhyen ajan ennusteisiin ja 2) ensi vuoden ennusteisiin on vaikea nojata voimakkaasti toimialan kroonisesti lyhyen näkyvyyden ja korkean riskitason takia. Tasearvostus on matala (2019 oik. P/B 0,8x), mutta vahvaa tukea tämä taso ei koronavirukseen liittyviä osin tuntemattomia ja vaikeasti ennustettavia riskejä vastaa tarjoa. Siten korkea riskitaso pitää Finnairin 12 kk:n tuotto-odotuksen riittämättömänä, vaikka näkemyksemme yhtiön keskipitkän ajan selvästä potentiaalista on ennallaan.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 097,7 3 052,6 3 223,7
- kasvu-% 9,2% -1,5% 5,6%
Liikevoitto (EBIT) 160,0 99,5 197,4
- EBIT-% 5,2% 3,3% 6,1%
EPS (oik.) 0,50 -0,02 0,63
Osinko 0,20 0,10 0,20
P/E (oik.) 11,7 -317,9 7,6
EV/EBITDA 2,8 3,1 2,5
Osinkotuotto-% 3,4% 2,1% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa yhtiölle kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli.