Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.40 EUR
Kurssi: 6.15 EURKurssi hetkellä: 8.11.2019 - 7:33

Finnair julkisti torstaina liikennetietoraporttinsa lokakuulta. Finnairin matkustajamäärä kasvoi lokakuussa vertailukaudesta 11 % 1266 000 matkustajaan. Finnairin kapasiteetti eli tarjotut henkilökilometrit kasvoivat vastaavasti 10 %. Yhtiön kapasiteetin kasvua ajoivat kaukoliikenteessä joulukuussa, helmikuussa ja huhtikuussa yhtiön käyttöön saamat uudet A350-koneet. Lyhyen matkan syöttöliikenteessä kapasiteettia nostivat muutokset verkostossa sekä lisäistuimet vanhoissa kapearunkokoneissa.

 

Finnairin myyty matkustajavolyymi ylitti lokakuussa kuudetta kuukautta putkeen kapasiteetin kasvun, sillä myydyt henkilökilometrit kasvoivat 14 %. Strategisella painopistealueella Aasiassa volyymikasvu elpyi selvästi heikosta syyskuusta ja oli kapasiteetin kasvuun nähden hyvällä tasolla 15 %:ssa. Pienen Pohjois-Amerikan alueen volyymi pomppasi lokakuussa jälleen 32 % todennäköisesti etenkin erittäin hyvin vetäneen uuden Los Angelesin reitin ansiosta. Euroopassa volyymikasvu oli vahvalla 11 %:n tasolla, vaikka kapasiteetin kasvu pysyi alueella maltillisena (Euroopan kapasiteetti lokakuussa +5 %). Arviomme mukaan Finnair jatkoi lokakuussa markkinaosuuden voittamista Euroopan reiteillä ainakin Norwegianilta sekä luultavasti myös muilta pelureilta. Kotimaassa myyty matkustajavolyymi kasvoi lokakuussa 3 %. Siten kausiluonteisesti melko hiljainen lokakuu sujui Finnairilta volyymien valossa hyvin.

Rahdin osalta lokakuun raportti oli edelliskuukausien tavoin kaksijakoisempi. Finnairin lokakuun rahtivolyymin 6 %:n kasvu oli olosuhteisiin nähden kohtuullinen, mutta myyty rahtivolyymi kasvoi yhä kapasiteettia hitaammin (rahtikapasiteetti lokakuussa +13 %). Maailmankaupan hidastumisesta kumpuava rahtikysynnän supistuminen heijastui yhtiön mukaan edelleen etenkin Aasiaan, joka on Finnairin ylivoimaisesti tärkein rahtimarkkina. Lisäksi yhtiö raportoi rahdin hintapaineiden jatkuneen. Siten kommentit rahdin suhteen olivat yhä mollivoittoisia, mutta erityisen yllättävinä emme niitä pidä viime aikojen uutisten jäljiltä.

Matkustajavolyymin ja kapasiteetin kehityksen suotuisan suhteen takia Finnairin lyhyen ajan tehokkuuden kannalta tärkeä matkustajakapasiteetin käyttöaste nousi lokakuussa 2,8 %-yksikköä noin 82 %:iin. Saavutettu käyttöastetaso on mielestämme Finnairille hyvä kapasiteetin ripeä kasvu ja lokakuun hiljaisempi kausiluonne huomioiden. Matkustajakäyttöaste parani kaikilla liikennealueilla. Positiivista oli myös Aasian matkustajakäyttöasteen nousu yli vuoden jatkuneen laskuputken jälkeen, vaikka lokakuussa saavutettu vajaan 83 %:n taso ei Aasian alueelle olekaan erityisen hyvä. Sen sijaan Euroopassa lokakuussa saavutettu lähes 83 %:n taso on lyhyen matkan liikenteessä hiljaisena kuukautena mielestämme jo varsin hyvä lukema. Pohjois-Amerikassa käyttöaste oli lokakuussa kohtuullinen 83 %, kun taas rakenteellisesti muita alueita alhaisemmalla käyttöasteella operoiva Kotimaa kohensi matkustajakäyttöasteensa lokakuussa 70 %:iin.

Finnairin matkustajamäärän, myydyn volyymin ja matkustajakäyttöasteiden kehitys oli lokakuussa jopa melko selvästi ennusteitamme parempaa. Näin ollen lokakuun raportin kokonaiskuva kääntyi mielestämme positiiviselle puolelle, vaikka rahdissa kehitys olikin hieman ennusteitamme heikompaa. Toisaalta Finnairin liikenneraportti ei avaa hintakomponentin kehitystä. Sektorin kireä kilpailudynamiikka huomioiden pidämme myös mahdollisena, että Finnairin ripeä volyymikasvu on tullut osin keskituottojen kustannuksella. Näin ollen sinänsä yksittäinen sinänsä hyvä liikenneraportti ei luo akuutteja muutospaineita näkemykseemme Finnairista.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 849,7 3 074,8 3 207,4
- kasvu-% 11,0% 7,9% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 256,3 132,9 163,3
- EBIT-% 9,0% 4,3% 5,1%
EPS (oik.) 0,43 0,26 0,37
Osinko 0,27 0,20 0,22
P/E (oik.) 16,5 23,9 16,5
EV/EBITDA 3,1 3,9 3,9
Osinkotuotto-% 3,9% 3,3% 3,6%
Uusimmat ennusteet