Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia: Edelleen edullinen

Analyytikon kommentti 15.06.2021 6:33 Fondia
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.40 EUR
Kurssi: 7.58 EUR
Kurssi hetkellä: 15.6.2021 - 6:18

Toistamme Fondialle lisää-suosituksen tavoitehinnalla 8,4 euroa. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, ja odotamme edelleen liikevaihdon kääntyvän Q2:lla kasvuun. Tulos seuraa liikevaihdon kasvua lopulta perässä. Lähivuosien tuloskasvun kulmakerroin on epäselvä, mutta hidaskin kehitys riittäisi tukemaan osaketta nykytasolla. Arvostustaso on maltillinen (2021e EV/EBIT 13x) ja positiivisessa skenaariossa kannattava kasvu loisi merkittävästi lisää nousuvaraa, minkä takia osakkeen riski/tuotto-suhde on mielestämme houkutteleva. 

Lähestyvän Q2-raportin pitäisi antaa ensi merkkejä käänteestä

Fondia on vaikeiden viime vuosien jälkeen valahtanut osin käänneyhtiöt -kategoriaan, vaikka yhtiöllä on mielestämme kaikki edellytykset kannattavaan kasvuun. Kehityksen ollessa odotuksiemme mukaista ensimmäiset merkit käänteestä on esillä Q2-raportissa, joka julkaistaan 26.8.2021. Yhtiö suhtautui Q1-katsauksessa luottavaisesti ”kasvupolulle palaamiseen”, josta lakiosastopalveluiden (LDaaS) liikevaihdon kasvu oli yhtiön mukaan ensimmäinen merkki. Kun pandemia hiljalleen oletettavasti väistyy ja talous saa piristysruiskeen globaalista kasvusta, pidämme markkinatilanteen merkittävää piristymistä todennäköisenä. Lisäksi positiivista oli, että liiketoiminnat Ruotsissa ja Baltiassa ovat edenneet hyvään suuntaan. Näistä erityisesti Ruotsin käänne (noin 15 % liikevaihdosta) on Fondialle tärkeä. Edellä mainittujen ajureiden takia sekä selvästi heikomman vertailutason takia odotamme Fondian liikevaihdon kääntyvän Q2:lla noin 9 %:n kasvuun ja H2’21 kasvun olevan reilut 10 %. Odotamme selkeää tulosparannusta loppuvuonna, mutta Q2:lla tuloskehitys on arviomme mukaan vakaata tai lievästi negatiivista. Epävarmuutta aiheuttaa Q2’20:n poikkeuksellinen kulurakenne.

Arvostus maltillinen, kunhan käänne etenee

Fondian arvostus on maltillinen sekä absoluuttisilla kertoimilla (2021e oik. EV/EBIT 13x) että suhteessa verrokkiryhmään (mediaani EV/EBIT yli 17x). Osakkeen käypä arvo on arviomme mukaan edelleen 8-10 euroa ja arvioimme osakekurssin nousevan haarukkaan, kun markkinan luottamus käänteeseen vahvistuu. Silti sijoittajien kuuluu saada oleellinen korvaus käänteeseen sekä lähivuosien tuloskasvuun liittyvän ennusteriskin kantamisesta. Viime vuosien heikon kehityksen jälkeen Fondia on osin menettänyt sijoittajien luottamusta, ja tämän palauttaminen tapahtuu näyttöjen kautta. Nykyisellä kurssitasolla riski/tuotto -suhde on kuitenkin mielestämme houkutteleva huomioiden, että hyvässä skenaariossa Fondialla on potentiaalia myös pitkän aikavälin arvonluojaksi. Ensin yhtiön on saatava liikevaihto ja tulos kasvuun, missä yhtiöllä on edelleen todistettavaa.

Pitkän aikavälin tarinassa on mahdollisuuksia

Haasteista huolimatta Fondialla on mielestämme kaikki edellytykset erittäin hyväksi pitkän aikavälin sijoitustarinaksi. Yhtiö toimii houkuttelevalla, suhteellisen defensiivisellä ja konservatiivisella lakipalvelutoimialalla, jossa on näkemyksemme mukaan tilausta erilaiselle toimijalle. Fondia on panostanut LDaaS-liiketoimintamalliin, joka tarjoaa jatkuvuutta, sekä digitaalisuuteen, joka näkemyksemme mukaan tulee olemaan tulevaisuuden trendi myös lakipalveluissa. Nämä tekijät tarjoavat Fondialle mielestämme kilpailuedun, jota yhtiö ei kuitenkaan ole viime vuosina onnistunut varsinaisesti todistamaan tai tehokkaasti hyödyntämään. Vaikka Fondian useat ongelmat ovat syöneet luottamusta yhtiöön laatuun ja kilpailuedun vahvuuteen liittyen, pidämme yhtiötä edelleen kilpailukykyisenä. Osake on mahdollisuus riskiä sietävällä sijoittajalle, joka uskaltaa mennä valtavirtaa vastaan.

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 20,8 22,5
- kasvu-% -2,6% 6,0% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,3 1,7 2,2
- EBIT-% 6,5% 8,1% 10,0%
EPS (oik.) 0,26 0,37 0,48
Osinko 0,28 0,30 0,32
P/E (oik.) 30,7 20,5 15,8
EV/EBITDA 13,6 10,2 7,7
Osinkotuotto-% 3,5% 4,0% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.