Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.32 EUR
Kurssi hetkellä: 19.2.2021 - 5:48

Toistamme Fondialle lisää-suosituksen tavoitehinnalla 8,0 € odotuksiamme heikommasta H2-tuloksesta huolimatta. Kulurakenteen ja poistojen nousu painoivat kannattavuutta ja heijastuivat negatiivisesti myös lähivuosien ennusteisiimme. Silti taustalla tapahtuu myös paljon positiivista, ja uskomme, että yhtiöllä on hyvä pohja kannattavalle kasvulle kysynnän elpyessä. Arvostus (2021e EV/EBIT alle 13x) huomioi mielestämme vain pienen osan yhtiön potentiaalista, mikä on toisaalta ymmärrettävää käännetarinan ottaessa välillä takapakkia.

H2-tulos oli pettymys, mutta taustalla tapahtuu hyviäkin asioita

Fondian H2-tulos oli selkeä pettymys kannattavuuden jäätyä selvästi odotuksistamme. Taustalla oli osin kulurakenteen normalisoituminen mm. Ruotsin lomauksien jälkeen ja osin investointien mukana nopeasti kasvaneet poistot, joita emme olleet huomioineet oikein. Näin koko vuoden 2020 tulosparannus jäi lopulta pieneksi. Vaisusta tuloksesta huolimatta yhtiö onnistui hyvin asiakaspysyvyydessä ja pystyi tehostamaan toimintaansa merkittävästi vuonna 2020. Fondia on jatkanut panostuksia tulevaisuuteen ja investoinnit olivat koko vuoden aikana 1,0 MEUR. Osa kohdistui uuteen toimitilaan, mutta merkittäviä panostuksia on tehty myös mielenkiintoiseen CREDU-hankkeeseen, digitaalisiin työkaluihin ja toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön vaihtuvuus oli edelleen haaste, mutta markkinatilanteen piristyttyä yhtiö on onnistunut myös rekrytoinneissa.  

Tänä vuonna Fondian täytyy palata kasvu-uralle

Fondia ei tyypilliseen tapaansa antanut ohjeistusta vuodelle 2021, mutta kommenttien perusteella asiat etenevät oikeaan suuntaan: tehokkuus on kasvanut, markkinatilanne piristynyt ja rekrytoinnit käynnistetty. Ruotsissa yhtiö arvioi yltävänsä tänä vuonna vähintään nollatulokseen, joka olisi toistaiseksi kivisen kansainvälistymisen kannalta tärkeä rajapyykki. Kasvu-uralle paluu onkin yhtiön minimivaatimus ja jotain luottamuksesta parannuksiin kertoi myös korkea osinkoehdotus, jolla osinkotuotto nousee 3,8 %:n tasolle. Omissa ennusteissamme tuloskasvun kulmakerroin oli kuitenkin aiemmin viritetty jyrkemmäksi ja kulurakenne oli alhaisempi. Lähivuosien ennusteet laskivat merkittävästi liikevoittotasolla, mikä johtui pääasiassa merkittävästi kasvavista investoinneista ja tätä kautta poistoista. Operatiiviset muutokset erottuvat paremmin käyttökatetasolla, jossa ennustemuutokset olivat noin -5 %. Fondian liikevaihto pysyy paineessa Q1:llä, jossa vuoden 2020 vertailukausi oli vielä erittäin hyvä. Epävarmuutta aiheuttaa myös jälleen heikompaan suuntaan kehittyvä koronapandemia. Odotamme Fondian liikevaihdon laskevan Q1:llä noin 4 %, mutta kääntyvän tämän jälkeen voimakkaaseen noin 10 %:n nousuun.

Arvostus: mahdollisuudet > riskit

Fondian arvostus on vuoden 2021 ennusteilla kohtuullinen (P/E 21x ja EV/EBIT 13x), mutta näkemyksemme mukaan yhtiön tulostaso on vielä kaukana optimaalisesta. Ensi vuoden ennusteilla arvostus (P/E 17x ja EV/EBIT 10x) on mielestämme jo houkutteleva, mutta käännetarinan korkean epävarmuuden takia sijoittajat eivät ole kääntäneet katsetta koronan jälkeiseen aikaan. Mielestämme potentiaalista hinnoitellaan tällä hetkellä vain pientä kulmapalaa sijoittajien luottamuksen ollessa yleisesti heikolla tasolla. Edellytykset hyvään sijoitustarinaan ovat kuitenkin olemassa. Jos yhtiö pääsisi raskaiden vuosien jälkeen kannattavan kasvun uralle, osakkeessa olisi mielestämme merkittävästi nousuvaraa lähivuosina sekä tuloksen että arvostuksen noustessa. Tästä ei ole mitään takeita, mutta näemme silti osakkeen riski/tuotto-suhteen kuitenkin tällä hetkellä selvästi positiivisena. 

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 20,8 22,7
- kasvu-% -2,6% 6,1% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,3 1,9 2,3
- EBIT-% 6,5% 8,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,21 0,36 0,44
Osinko 0,28 0,32 0,38
P/E (oik.) 38,2 20,5 16,6
EV/EBITDA 13,6 8,8 7,3
Osinkotuotto-% 3,5% 4,4% 5,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.