Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli helmikuussa 126 MEUR ja se kasvoi peräti 19 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, joka vastasi noin 85 % koko alan liikevaihdosta helmikuussa. Helmikuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 109,5 MEUR ja se kasvoi 21 % vuoden takaisesta.

 

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto kasvoi 1,8 % edelliskuukaudesta 1 245 MEUR:oon.

20 suurimman yhtiön lukuja tulkittaessa on huomioitava, että näiden yhtiöiden kasvu heijastelee markkinakasvun lisäksi epäorgaanista kasvua. Suurimmat yhtiöt ovat olleet viimeisen vuoden aikana aktiivisia yrityskaupparintamalla, mikä tekee orgaanisen markkinakasvun arvioinnista haastavaa. Helmikuun luvut ovat kuitenkin vahvat ja indikoivat mielestämme kokonaismarkkinan kehityksen olleen edelleen yhtiöiden kasvun kannalta vähintäänkin kohtuullisen hyvää. Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä VMP:lle, Enersenselle sekä Noho Partnersin tytäryhtiölle Smilelle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. 

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.