Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli joulukuussa 127 MEUR ja se kasvoi 7,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman yritysostoja liikevaihto kasvoi 6,7 %. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kehitykseen, joka vastasi 84 %:sta alan liikevaihdosta joulukuussa. Joulukuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 107 MEUR ja kasvoi siten 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvu ei ole muun muassa tiettyjen kausiluonteisuus tekijöiden vuoksi vakaata, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata pidemmällä aikavälillä, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kokonaiskehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto kiihdytti kasvuvauhtia joulukuussa hieman, ja se kasvoi 0,8 % edelliskuukaudesta 1 332 MEUR:oon. 20 suurimman toimijan liikevaihto oli 1 332 MEUR vuonna 2019, ja se kasvoi 5,4 % vuoden 2018 tasosta.

20 suurimman yhtiön joulukuun liikevaihdon luvut olivat rohkaisevia, mutta kuukauden kehityksen perusteella ei vielä voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Positiivista on kuitenkin se, että joulukuun luvut tukevat alan toimijoiden kommentteja siitä, että markkinanäkymä elpyi vuoden 2019 lopulla syksyn notkahduksen jälkeen. Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä Eezylle ja Enersenselle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. Markkinan kasvu on alan toimijoille keskeistä, mutta arvioimme, että toimialan sisällä yhtiötason kasvu voi eriytyä kokonaismarkkinasta. Lisäksi alan toimijoiden suhteellisen vilkas yrityskauppa-aktiviteetti tukee tiettyjen toimijoiden liikevaihdon kasvua.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.