Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli marraskuussa edelliskuukauden tasolla 127 MEUR:ssa ja kasvoi 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-marraskuussa yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylsi 1305 MEUR:oon, mikä vastaa 12 %:n kasvua suhteessa vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, joka vastasi noin 86 %:sta koko alan kasvusta 1-11/2018 ajanjaksolla. Marraskuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 109 MEUR ja se kasvoi 8 % vuoden takaisesta. Vastaavat luvut 1-11/2018 väliselle ajanjaksolle ovat 1 118 MEUR ja 13 % henkilöstövuokrauspalvelualan 20 suurimmalle yritykselle.

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä, vaikkakin on huomioitava, että yritysostot vaikeuttavat lukujen tulkintaa. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto oli marraskuun lopussa 1 215 MEUR ja se kasvoi edellisestä kuukaudesta 0,7 % ja 15 % vuodentakaisesta.

Marraskuun luvut antavat tukea näkemyksellemme, että markkinan kasvu on hidastunut. Vuoden viimeisien kuukausien lukuja tukee tyypillisesti vahva kausi HoReCa-alalla, joten nyt mielenkiinto kohdistuu etenkin alkuvuoden lukuihin. Niiden pohjalta voidaan arvioida loppuvuoden lukuja paremmin, miten talouskasvun selvä hidastuminen heijastuu henkilöstöpalvelualaan.

Markkinan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä VMP:lle, Enersenselle sekä NoHo Partnersin tytäryhtiölle Smilelle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. Markkinakasvun vahvimman vaiheen jälkeen on selvää, että epäorgaanisen kasvun rooli korostuu jatkossa.

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.