Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Huhtamäki
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 34.00 EURTavoitehinta päivitetty: 22.7.2019
Kurssi: 37.73 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 8:55

Huhtamäki julkisti Q3-raporttinsa tänään aamulla. Huhtamäen Q3-tulos ylitti reippaasti heikot vertailuluvut ja operatiivinen suoritus oli linjassa konsensusodotusten kanssa. Sen sijaan kommentit kuluvan vuoden näkymistä olivat odotetun abstraktit eivätkä ne indikoineet sinänsä odotetusti merkittävistä muutoksista kokonaisuutena varsin suotuisassa ruokapakkausten markkinatilanteessa. Emme odota Huhtamäelle tänään erityisen voimakasta kurssireaktiota kumpaankaan suuntaan suhteessa yleiseen markkinakehitykseen johtuen odotuksiin nähden melko neutraalista Q3-raportista.

Huhtamäen liikevaihto kasvoi Q3:lla 10 % 855 MEUR:oon. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli hyvällä 7 %:n tasolla, mikä heijastelee defensiivisten ruokapakkausten laaja-alaisesti melko suotuisaa kysyntäkuvaa. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli vahvalla tasolla 8 %:ssa. Alueista kommentit olivat valtaosin vakaan positiivisia ainoastaan Euroopan joustopakkauksia lukuun ottamatta. Raportoitua kasvua tukivat lisäksi valuutat noin 3 %-yksiköllä etenkin EUR/USD-valuuttaparin heikentymisen takia. Divisioonatasolla yhtiö ylsi vertailukelpoiseen kasvuun kaikissa divisioonissa. Vahvinta vertailukelpoinen kasvu oli jälleen sekä volyymeistä että hinnoittelusta vauhtia saaneessa North Americassa.

Oikaistua liikevoittoa Huhtamäki teki Q3:lla 72 MEUR, mikä vastaa yhtiölle hyvää 8,5 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia. Oikaistu tulos osui hyvin konsensusodotuksiin ja omiin ennusteisiimme. Oikaistu tulos parani etenkin volyymikasvun, vuoden 2018 loppupuolella tehtyjen hinnoittelu- ja tehokkuustoimien, valuuttojen ja kustannustason maltillisen alentumisen takia. Divisioonatasolla ripeimpään tuloskasvuun ylsi odotetusti kasvun ajamana North America ja myös Flexible Packagingin sekä Food Service Europa-Asia-Oceania ylsivät vahvoihin tulosparannuksiin. Uuden tuotteen kaupallistamisen aiheuttamisesta kulurasituksesta edelleen kärsinyt Fiber Packaging sen sijaan jäi käytännössä vertailulukujen tasolle. Kertakuluja yhtiö kirjasi Q3:lle 4,6 MEUR. Niistä valtaosa liittyi tulipalosta aiheutuneisiin tappioihin, joiden oikaiseminen on mielestämme hieman kyseenalaista. Rahoituskuluissa ei ollut suurempia yllätyksiä, kun taas veroaste kohosi Huhtamäelle epätyypillisen korkealle tasolle noin 25 %:iin. Veroastetta ja kertakuluja heijastellen yhtiön 0,41 euron raportoitu EPS jäi odotuksista selvästi.

Huhtamäki toisti Q3-raportissaan tilinpäätöksen yhteydessä kuluvalle vuodelle antamansa näkymät, joiden mukaan konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina tänä vuonna. Tämä oli täysin odotusten mukaista. Markkinatilanteen kehitystä yhtiö kommentoi raportissa niukahkosti eikä raportti sisältänyt selkeitä merkkejä tuntuvista muutoksista toimintaympäristössä. Alustavan arviomme mukaan raportti ei aiheuta meidän ja konsensuksen ennusteisiin olennaisia muutospaineita lähivuosille.

Käy kauppaa. (Huhtamäki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3 103,6 3 359,4 3 510,0
- kasvu-% 3,8% 8,2% 4,5%
Liikevoitto (EBIT) 225,5 286,9 313,0
- EBIT-% 7,3% 8,5% 8,9%
EPS (oik.) 1,70 1,89 2,08
Osinko 0,84 0,90 0,95
P/E (oik.) 15,9 20,0 18,2
EV/EBITDA 9,6 10,8 10,0
Osinkotuotto-% 3,1% 2,4% 2,5%
Uusimmat ennusteet