Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.39 EUR
Kurssi hetkellä: 8.1.2021 - 4:32

Nostamme Ilkka-Yhtymän tavoitehinnan 5,0 euroon (aik. 4,0 euroa) kohonnutta osien summa -laskelmaa peilaten ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Osakkeen arvonkehityksen kannalta keskiössä on osien summassa piilevän arvon purkautuminen, minkä keskeisenä ajurina toimii arviomme mukaan digitaalisten liiketoimintojen kasvu. Vahvan taseensa ansiosta yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset vauhdittaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kasvua yritysostoilla kuluvana vuonna pandemian hiipumisen näkyessä horisontissa.

Mediamainonnan elpyminen hyvässä vauhdissa Q4’20:lla, elpyminen jakautunutta mediaryhmittäin

Mediamainnon elpyminen jatkui hyvässä vauhdissa Q4’20:lla, kun loka-marraskuussa mainosinvestoinnit olivat enää 2-8 % vertailukauden alapuolella. Huomioitavaa on kuitenkin, että panostukset ovat jakautuneet voimakkaasti mediaryhmittäin. Ilkka-Yhtymälle merkittävimmässä kategoriassa eli painetussa sanomalehtimainonnassa loka-marraskuussa laskua on tullut 14-17 % vertailukauden tasosta. Tämä on kuitenkin linjassa meidän ennusteemme kanssa, emmekä siten ole tehneet ennustemuutoksia. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi vastikään valtionavustuksia journalistisen sisällön edistämiseen (lisätietoa täältä). Ilkka-Yhtymän tytäryhtiö I-Median osuus palkkatuesta on vajaa 0,4 MEUR. Emme ole sisällyttäneet tätä kertaluonteista erää ennusteisiimme, sillä toistaiseksi meille on epäselvää kirjataanko tuki vuodelle 2020 vai 2021. Tuki on operatiiviseen tulokseen (2021e liikevoitto 1,8 MEUR) peilattuna kohtuullisen suuri, joskin kertaluonteisuus laskee sen vaikutusta kokonaiskuvaan.

Tuhtiin nettokassaan mahdollisesti täytettä Alma Mediapartnersin omistusjärjestelystä

Mediayhtiöt kertoivat vuoden vaihteessa järjestelystä, jossa Alma Media osti Alma Mediapartnersin 35 %:n vähemmistöosuuden Arena Partnersilta 53 MEUR:lla. Merkittävän omistusosuuden (reilu 41 %) vuoksi Arena Partnersin pääoman allokoinnilla on myös vaikutusta Ilkka-Yhtymään. Meidän arviomme mukaan suuresta pääomaruiskeesta riittää allokoitavaksi sekä mahdollisiin kasvupanostuksiin että voitonjakoon omistajille. Siten pidämme mahdollisena, että Ilkka-Yhtymän jo nykyisellään tuhti nettokassa (Q3’20 lopussa 34 MEUR) vahvistuu entisestään. Siten vahvan taseen, vuonna 2020 edistyneen Lianan haltuunoton ja horisontissa häämöttävän pandemian hiipumisen myötä on Ilkka-Yhtymällä näkemyksemme mukaan hyvät edellytykset vahvistaa digitaalisten liiketoimintojen kasvua vuonna 2021 yritysostoin.

Osien summa -laskelmaa on kohottanut etenkin Alma Median kurssinousu

Ilkka-Yhtymän arvonmäärityksessä käyttämämme osien summa -laskelmamme mukainen osakkeen arvo on kohonnut noin 6,6 euroon. Tähän ovat vaikuttaneet em. järjestelyä peilaten Arena Partners -omistuksen arvonnousu sekä Ilkka-Yhtymän lähes 11 %:sti omistaman Alma Median osakkeen viime aikojen perusteltu vahva kehitys. Arviomme mukaan keskeinen ajuri osien summassa piilevän arvon purkautumiselle on digitaalisten liiketoimintojen kasvun kiihtyminen, mille näemme nyt hyvät edellytykset. Konservatiivisella arviollamme, jossa arvon purkautuminen tapahtuu usean vuoden ajanjaksolla, osake tarjoaa edelleen houkuttelevan ~ 10 %:n tuotto-odotuksen. Tämä yhdessä lähivuosien lähes 5 %:n osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen houkuttelevalle tasolle.

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 45,2 47,2 47,6
- kasvu-% 24,0% 4,5% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 1,8 2,0
- EBIT-% -1,8% 3,8% 4,3%
EPS (oik.) 0,21 0,20 0,22
Osinko 0,20 0,20 0,21
P/E (oik.) 21,0 21,7 20,2
EV/EBITDA 34,5 14,4 13,8
Osinkotuotto-% 4,6% 4,6% 4,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita.