Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Ilkka-Yhtymä Q3: Tasaista tahtia

Analyytikon kommentti 09.11.2021 6:09 Ilkka
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.75 EUR
Kurssi hetkellä: 9.11.2021 - 5:54 Analyysi päivitetty: 8.11.2021

Ilkka-Yhtymän Q3:n oikaistu tulos oli hieman odotuksiamme parempi, mutta raportin kokonaiskuva vastasi hyvin odotuksiamme, sillä yhtiö myös toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimme ennusteisiimme ainoastaan pieniä tarkistuksia, minkä lisäksi huomioimme vastikään toteutetun pienen yrityskaupan lähivuosien ennusteissamme. Osake arvostetaan selvästi alle yhtiön likvidien omaisuuserien, minkä ansiosta pidämme tuotto/riski-suhdetta hyvänä. Ilkka-Yhtymä on ollut hiljattain aktiivinen yritysostoissa ja odotamme lisää yritysostoja jatkossa, mihin mittavat likvidit varat tarjoavat hyvät edellytykset. Toistamme lisää-suosituksemme ja 5,0 euron tavoitehintamme.

Q3-luvuissa ei suuria yllätyksiä

Ilkka-Yhtymän Q3-liikevaihto kasvoi vajaa 4 % 11,9 MEUR:oon alittaen hieman 6 %:n kasvua odottaneen ennusteemme. Tämän taustalla oli lievät ennusteiden alitukset sekä Painopalveluissa että Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluissa, kun taas Media ja markkinointipalvelut ylsivät odotuksiimme. Q3:n oikaistu oman toiminnan liiketulos sen sijaan ylitti ennusteemme hieman, minkä taustalla oli odotuksiamme korkeampi kannattavuus Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluissa. Muiden liiketoiminta-alueiden tuloskehitys taas osui hyvin ennusteisiimme. Ilkka-Yhtymä kirjasi Q3-tulokseen pienet useasta pienemmästä purosta koostuneet kertaerät, mitä ennusteemme eivät sisältäneet. Tämä painoi raportoidun tuloksen ennusteidemme alapuolelle, mutta tästä huolimatta Q3-raportin kokonaiskuva oli neutraali suhteessa ennusteisiimme.

Teimme ennusteisiin vain pientä hienosäätöä ja huomioimme tehdyn yritysoston

Ilkka-Yhtymä toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan se arvioi konsernin liikevaihdon nousevan (2020: 46 MEUR) ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan vuoden 2020 tasosta (2020: 1,8 MEUR). Teimme raportin jälkeen vain lieviä ennustemuutoksia loppuvuodelle, minkä lisäksi huomioimme hiljattain tehdyn yritysoston lähivuosien ennusteissamme. Ennustamme yhtiön vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan 7 % reiluun 49 MEUR:oon ja oikaistun oman liiketoiminnan liikevoiton laskevan 1,6 MEUR:oon. Siten ennusteemme ovat linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa. Emme kuitenkaan pidä mahdottomana, että yhtiö nostaisi tulosohjeistustaan loppuvuonna ja odottaisi yltävänsä edellisvuoden tasolle, sillä absoluuttiset erot ovat pieniä ja Q3:n jälkeen yhtiön tulos oli viime vuoden tasolla. Ilkka-Yhtymällä oli Q3:n lopussa likvidejä lyhytaikaisia varoja reilu 52 MEUR, kun taas korollista velkaa sillä ei juurikaan ole. Siten yhtiöllä on rahoitusasemansa puolesta merkittävää liikkumavaraa yritysostoja ajatellen ja odotamme sen jatkavan epäorgaanista kasvua myös viimeaikaisten yritysostojen jälkeenkin.

Tuoton ajureina epäorgaaninen kasvu ja osinko

Ilkka-Yhtymän arvonmäärityksessä ensisijaisesti käyttämämme osien summa -laskelmamme mukainen osakkeen arvo on noin 6,7 euroa. Olennainen osa alennuksesta suhteessa osien summaan on purkautunut viimeisen reilun vuoden aikana ja siten näkemyksemme mukaan merkittävin potentiaalinen kurssiajuri on edelleen jatkuva epäorgaaninen kasvu etenkin Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluissa. Näkemyksemme mukaan tuntuva alennus suhteessa osien summaan sekä hyvälle tasolle yltävä lähivuosien ennustettu osinkotuotto (~4-5 %) tarjoavat edelleen suotuisan riski/tuotto-suhteen, mikä puoltaa osakkeen kyydissä pysymistä epäorgaanista kasvua odotellessa.

Käy kauppaa. (Ilkka)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 45,8 49,2 49,1
- kasvu-% 25,8% 7,3% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) 14,5 0,3 1,7
- EBIT-% 31,8% 0,5% 3,4%
EPS (oik.) 0,24 0,21 0,18
Osinko 0,30 0,20 0,22
P/E (oik.) 17,6 22,8 27,1
EV/EBITDA 3,8 20,9 17,7
Osinkotuotto-% 7,1% 4,2% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Ilkka on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.