Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 3.75 EUR
Kurssi: 3.03 EUR
Kurssi hetkellä: 7.9.2020 - 5:32

Aloitamme Ilkka-Yhtymän seurannan 3,75 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, joka on heikentänyt operatiivista tuloskuntoa ja kasvunäkymiä. Vastauksena murrokseen erittäin vakavarainen Ilkka-Yhtymä on nostanut digitaalisten liiketoimintojen merkittävän kasvattamisen strategiansa keskiöön. Tämä kasvu nojaa alkuvaiheessa pitkälti onnistumisiin yritysjärjestelyissä, joista ensimmäiset on jo toteutettu. Nykykurssilla osake hinnoitellaan merkittävällä alennuksella osien summaansa ja tarjoaa kärsivälliselle sijoittajalla riskeihin peilattuna erittäin houkuttelevan tuotto-odotuksen, mikäli aliarvostus purkautuu keskipitkällä aikavälillä. Seurannan aloitus -raportti Ilkka-Yhtymästä on luettavissa täältä.

Perinteikäs mediatoimialan yhtiö muutosprosessin alussa

Ilkka-Yhtymä on perinteikäs mediatoimialaan keskittynyt yhtiö, jolla on johtava asema Pohjanmaan mediamarkkinalla sekä merkittävä omistus Alma Median liiketoiminnoissa. Yhtiön liikevaihdosta noin 60 % muodostuu media- ja markkinointipalveluista, lähes 30 % markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluista ja noin 10 % painopalveluista. Lisäksi erittäin vakavaraisella yhtiöllä on noin 41 MEUR:n nettokassa ja 10,9 %:n omistus Alma Mediasta, jonka osingot muodostavat merkittävän osan yhtiön tuloksesta. Mediamarkkinan murroksen heikennettyä perinteisten liiketoimintojen näkymiä yhtiö tavoittelee uudistetussa strategiassa merkittävää kasvua digitaalisissa palveluissa. Tässä yritysjärjestelyillä on keskeinen merkitys ja alkuvuonna toteutettu SaaS-yhtiö Liana Technologiesin osto toimii sijoittajille ensimmäisenä viitteenä tulevasta suunnasta ja luo alustan digitaalisten palveluiden kasvulle.

Tehostustoimien myötä koheneva operatiivinen tulos ja Alman osinko takaavat avokätisen voitonjaon

Ilkka-Yhtymän liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys on ollut viime vuosina laskutrendillä. Kehityksen taustalla on vaikuttanut pääasiassa mediakulutuksen voimakas digitalisoituminen, joka on nakertanut perinteisen sanomalehtimedian tuottoja ja kannattavuutta. Arvioimme murroksen jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen, minkä vuoksi Ilkka-Yhtymän kasvupotentiaali nojaa uusien palveluiden ja yritysostojen varaan, joiden osalta näyttöjä vielä odotetaan. Odotamme perinteisessä liiketoiminnoissa tehtyjen tehostustoimien ja digitaalisten palveluiden kääntävän operatiivisen kannattavuuden nousuun lähivuosina (oik. liikevoitto 2019 3,4 % vs. 2023e 5,1 %), vaikka liikevaihto kehittyy suhteellisen vakaasti perinteisen median murrosta peilaten. Operatiivisen tuloskäänteen lisäksi yhtiön kassavirtaa ja osingonmaksukykyä vahvistaa Alma Medialta saatava osinkovirta, mitkä yhdessä vahvan taseen kanssa mahdollistavat avokätisen voitonjaon sekä yritysjärjestelyt.

Osien summassa merkittävästi arvoa, mutta sen purkaminen vie aikaa

Tarkastelemme osakkeen arvostusta etenkin osien summa -laskelmamme kautta, missä merkittävä osa yhtiön arvosta muodostuu suhteellisen likvideistä omaisuuseristä. Tämä arvo hautautuu painetun median rakenteellisen murroksen rasittaman operatiivisen tuloksen kehityksen alle ja suurin epävarmuus liittyy osissa piilevän arvon purkautumiseen. Konservatiivisella arviolla arvon purkautumisen kestosta sijoittajan keskipitkän aikavälin vuotuinen tuotto-odotus nousee arviomme mukaan houkuttelevalle +20 %:n tasolle. Osien summassa piilevän arvon purkautumista odotellessa ennustamme osakkeen tarjoavan korkeaa 6,5-7 %:n osinkotuottoa lähivuosina. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde on mielestämme erittäin houkutteleva nykyinen arvostus sekä osien summaan sisältyvä potentiaalia huomioiden.

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 36,4 45,4 47,4
- kasvu-% -0,1% 24,7% 4,4%
Liikevoitto (EBIT) 0,9 -1,7 1,7
- EBIT-% 2,6% -3,6% 3,6%
EPS (oik.) 0,16 0,18 0,20
Osinko 0,20 0,20 0,20
P/E (oik.) 21,8 16,9 15,4
EV/EBITDA 13,0 33,2 6,8
Osinkotuotto-% 5,7% 6,6% 6,6%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita.