Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.75 EUR
Kurssi hetkellä: 17.6.2021 - 6:55

Ilkka-Yhtymä tiedotti keskiviikkona, että sen huhtikuussa aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena Ilkka-Yhtymä on päättänyt hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhtiön mukaan päätökset sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ja oman sanomalehtipainamisen sulkemisesta johtuvat mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksesta sekä tarpeesta tehostaa toimintaa. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja päätös niiden uudesta painopaikasta tehdään myöhemmin. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti. Sanomalehtipainon lakkauttamisen myötä 19 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Työsuhteiden päättymiset ajoittuvat joulukuulle 2021. Lisäksi uusia työsopimuksia tarjotaan kolmelle henkilölle. Painon sulkemispäätöksen myötä Ilkka-Yhtymä kirjaa Q2’21:lle arviolta 0,6 MEUR:n kertaluontoisen kulun, joka koostuu koneiden ja kaluston arvonalentumisesta sekä uudelleenjärjestelykuluista.

Neuvottelujen lopputulemana henkilöstövähennysten kautta saatavien säästöjen vastapainoksi yhtiön kulutasoa kasvattaa jatkossa ostopalveluna hankittava lehtipainaminen. Siten järjestelyn suoraa tulosvaikutusta ei voi arvioida pelkästään henkilöstökulusäästöjen kautta. Arvioimme mukaan tuntuvan henkilöstökulujen vähennyksen myötä, järjestelyn nettovaikutus tulee kuitenkin olemaan lähivuosien operatiivisen tuloksen ennusteidemme mittakaavassa positiivinen.

Olemme huomioineet Q2’21:n ennusteissamme ilmoitetun kertaluonteisen erän, mutta kokonaiskuvan kannalta tällä ei ole mielestämme olennaista merkitystä. Pidämme järjestelyä Ilkka-Yhtymän kannalta hieman positiivisena, mutta emme tee muutoksia näkemykseemme painopalveluiden uudelleenjärjestelyn myötä, sillä näkemyksemme nojaa etenkin pääoman käytön tehostumiseen yritysostoilla Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluissa.

 

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 45,8 47,9 48,1
- kasvu-% 25,8% 4,6% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 14,5 0,9 1,9
- EBIT-% 31,8% 1,9% 3,9%
EPS (oik.) 0,24 0,20 0,19
Osinko 0,30 0,20 0,22
P/E (oik.) 17,6 23,8 25,5
EV/EBITDA 3,8 19,8 16,3
Osinkotuotto-% 7,1% 4,2% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Ilkka-Yhtymä on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Yhtiöllä on johtava asema Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lehtimediamarkkinalla sekä digitaalisten palveluiden tarjonnassa. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.