Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 18.00 EUR
Kurssi hetkellä: 18.9.2020 - 5:46

Incap on navigoinut koronahaasteiden läpi vakuuttavalla tavalla, mikä on mainio osoitus sekä yhtiön keskeisimpien vahvuuksien purevuudesta että alla olevan koneiston taistelukyvystä. Näistä elementeistä ja strategian määrätietoisesta toteuttamisesta kumpuava arvonluontipotentiaali on mielestämme paksu. Tähän linjattuna arvostustaso ei ole korkea ja kokonaiskuva huomioiden pidämmekin tarjolla olevaa tuotto/riski-suhdetta riittävän hyvänä. Näin ollen toistamme lisää-suosituksemme ja 20,00 euron tavoitehintamme. ​Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Ketterä ja kustannustehokas sopimusvalmistaja ​

Incap on pääosin teollisuuselektroniikan toimintalohkossa operoiva sopimusvalmistaja. Asiakkailleen Incap tarjoaa mahdollisuutta lopputuotteen koko arvoketjun tai sen yksittäisen osan ulkoistamiseen. Tämä tuo laitevalmistajien tyypillisesti varsin kiinteisiin kustannusrakenteisiin tiettyjä joustopisteitä, tehostaa pääoman käyttöä ja vapauttaa resursseja omiin ydintoimintoihin kuten tuotekehitykseen ja myyntiin. Incapin asemoituminen on järkevä, sillä teollisuuselektroniikan pienet ja teknologisesti vaativat tuotantoerät mahdollistavat myös pienemmille toimijoille houkuttelevia toimintarakoja sektorin kroonisesta hintapaineesta ja haastavasta arvoketjudynamiikasta huolimatta. Incapin keskeisin kilpailuvaltti on mielestämme matalan organisaatiorakenteen sekä kuluorientoituneen kulttuurin ketteräksi ja tehokkaaksi virittämä toimintamalli. Keskeisimpinä riskeinä näemme puolestaan investointivetoisen kysyntäkuvan kehityksen, tehokkuusetumatkan kutistumisen sekä riippuvuuden suurimmista asiakkaista. ​

Kasvuyhtiö epäorgaanisella strategiahaaralla ​

Incapin pidemmän aikavälin orgaaninen näkymä on alla olevan elektroniikkamarkkinan kasvun sekä teollisuuden ulkoistamisasteen vaiheittaisen kohoamisen ajamana hyvä. Lisäksi markkinan hajanainen rakenne tarjoaa Incapille tukevan alustan yritysostovetoisen kasvun tavoittelulle. Tämä strategiahaara on järkevä, kun huomioidaan yritysjärjestelyjen orgaanisia kasvuponnistuksia nopeammat tulokset sekä sen sisällään pitämät riskienhallinnalliset kulmat (mm. asiakasriskin lasku). Kuluvana vuonna odotamme Incapin liikevaihdon kasvavan AWS:n epäorgaanisten vaikutusten tukemana voimakkaasti, mutta liikevoiton jäävän edellisvuoden tasolle toimitusvirtojen orgaanista laskua sekä koronakupruja heijastellen. Vuonna 2021 odotamme yhtiön palaavan takaisin kannattavan operatiivisen kasvun kantaan, joskin pandemian todellisiin rasitteisiin ja niiden mahdollisiin aikaviiveisiin liittyvät muuttujat pitävät ensi vuoden riskitason vielä normaalia viitekehikkoa korkeammalla. Mahdollisesta toimintaturbulenssista huolimatta olemme luottavaisia Incapin suhteellisen aseman pitävyyteen ja pidemmälle katsottaessa yhtiöllä on mielestämme oivat rakenteelliset edellytykset profiloitua yhdeksi toimialan voittajista. ​

Tuotto/riski-suhde puoltaa etenevään tarinaan nojaamista ​

Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 12x ja 9x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 5x. Absoluuttiset kertoimet eivät ole erityisen korkeita ja ne painottuvat selvästi yhtiölle hyväksymämme kerroinhaarukan sisään. Tuloskertoimet ovat myös Incapin historiallisten mediaanitasojen tienoolla, mikä ei mielestämme ole täysin perusteltua, kun huomioidaan AWS:n hankinnan myötä laskenut kokonaisriskitaso sekä korkean ja luonteeltaan varsin sisukkaaksi osoittautuneen peruskannattavuuden taustalla oleva vääntökyky. Tätä taustaa vasten pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta riittävän hyvänä, emmekä näe syitä sekä operatiivisesti että strategisesti vahvan ja etenevän sijoittajatarinan torjumiselle. ​

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 100,5 109,9
- kasvu-% 20,5% 41,5% 9,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 9,9 11,7
- EBIT-% 14,2% 9,9% 10,7%
EPS (oik.) 1,44 1,54 1,93
Osinko 0,00 0,35 0,40
P/E (oik.) 11,8 11,7 9,3
EV/EBITDA 6,4 6,8 5,4
Osinkotuotto-% 0,0% 1,9% 2,2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.