Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Incap: Nopea, vahva ja luotettava

Analyytikon kommentti 26.11.2020 6:57 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 18.00 EUR
Kurssi hetkellä: 26.11.2020 - 6:42

Incap julkisti eilen Q3-raporttinsa. Yhtiön operatiivinen suoritus oli odotustemme mukaisesti mainio ja jälleen luottamusta vahvistava osoitus mallikkaasti hyrräävän koneiston tuloksentekokyvystä. Osaketta ei ole hinnalla pilattu ja pidämme tarjolla olevaa tuotto/riski-suhdetta hyvänä. Näin ollen toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 20,00 euroon (aik. 19,00 euroa) positiivisten ennustemuutosten seurauksena.

Odotettu paluu tuloskasvun syrjään 

Incapin liikevaihto kasvoi Q3:lla 60 % 28,1 MEUR:oon, mikä oli lähes samalla viivalla 28,7 MEUR:n liikevaihtoa odottaneen ennusteemme kanssa. Liikevaihdon kasvun pääajuri oli odotetusti tammikuun loppupuolella toteutettu AWS-järjestely ja sen mukanaan tuomat epäorgaaniset vaikutukset. Q3:lla liikevaihdon kasvu sai kuitenkin myös reipasta orgaanista vetoapua, sillä vanhan portfolion asiakkaille suuntautuneet toimitusvirrat kasvoivat 11 % vertailukaudesta. Q3:lla Incap teki 3,3 MEUR:n liikevoiton (PPA-poistot oikaistuna 3,6 MEUR), mikä oli odotetusti vertailukautta vahvempi ja osui keskelle ennakko-odotuksiamme. Suhteellinen kannattavuus oli toimialan viitekehikkoon linjattuna erinomaisella 11,7 % tasolla. Kokonaisuudessaan yhtiön Q3-suoritus oli mielestämme laadukas työnäyte siitä, minkälaisessa kunnossa yhtiö tällä hetkellä on ja toisaalta myös rohkaiseva tarkistuspiste siihen, missä nykyrakenteen pidemmän aikavälin kannattavuuspotentiaali voisi sijaita.

Tarkistimme ennusteitamme ylöspäin

Incap tarkensi Q3-raportissa kuluvalle vuodelle antamaansa ohjeistusta. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon olevan tänä vuonna 105-107 MEUR ja liikevoiton 10,5-11,5 MEUR olettaen, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Tarkennettua ohjeistusta mukaillen teimme loppuvuoden ennusteisiimme vain pientä hienosäätöä ja odotamme yhtiön suoritustason asettuvan tarkennetun ohjeistushaarukan sisään. Johdon tarkempien ja sävyltään varovaisen rohkaisevien markkinakommenttien perusteella teimme ensi vuoden ennusteisiimme selvempiä nostoja, vaikka yhä akuuttina jauhavan pandemiatilanteen takia kysyntäkuvaan liittyvä epävarmuus (ml. teollisten arvoketjujen aikaviiveet) tavanomaista korkeampi onkin. Ensi vuonna odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan 12 % 117 MEUR:oon AWS:n pienen epäorgaanisen tuen, vakiintuneiden asiakkaiden elpyvien tilausvirtojen sekä uusasiakashankinnasta realisoituvien tulosten ajamana. Liikevoiton odotamme kohoavan 13,4 MEUR:oon orgaanista volyymikasvua, AWS-synergioita, poistuvia pandemiahaittoja sekä tehokkaana pysyvää peruspeliä heijastellen. Keskeisimmät ensi vuoden riskit ovat eritoten kysyntäkuvaan sidonnaisia, sillä yhtiön oman kilpailukyvyn suhteen olemme perustellusti luottavaisia.

Kyydissä kannattaa pysyä

Incapin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 13x ja 11x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 6x. Absoluuttiset kertoimet eivät ole korkeita ja ne painottuvat yhtiölle hyväksymämme kerroinhaarukan sisään. Nämä kertoimet ovat myös Incapin historiallisten mediaanitasojen tienoilla. Mielestämme nykyinen hinnoittelu ei täysin huomioi yhtiön todellista laatua ja AWS:n hankinnan myötä laskenutta kokonaisriskitasoa, mitä peilaten näemme kertoimissa nousuvaraa. Tästä, tuloskasvusta ja pienestä osingosta muodostuva tuotto-odotus on mielestämme yhtiön riskiprofiilin nähden riittävä. Pidemmälle katsovaa tuotto-odotusta tukee puolestaan odotusarvoltaan positiivinen yritysjärjestelyoptio. Tämä kokonaisuus huomioiden emme näe kivenkovia perusteita ajan yli arvoa luovan yhtiön kyydistä poistumiselle.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 105,0 117,0
- kasvu-% 20,5% 47,8% 11,5%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 10,9 13,4
- EBIT-% 14,2% 10,4% 11,4%
EPS (oik.) 1,44 1,39 1,67
Osinko 0,00 0,30 0,35
P/E (oik.) 11,8 13,0 10,8
EV/EBITDA 6,4 7,4 5,8
Osinkotuotto-% 0,0% 1,7% 1,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.